Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Cash Solutions oraz Impel Cash Services

03 marca 2016

W związku z zamiarem połączenia spółki Impel Cash Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018485 oraz spółki Impel Cash Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009509, Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 ksh, o treści jak załączniki.
 

Plan Połączenia ICSol i ICServ 29.02.2016
Załączniki do Planu Połączenia ICSol i ICServ 29.02.2016