Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Cash Solutions oraz Impel Cash Services

30 listopada 2016

W związku z zamiarem połączenia spółki Impel Cash Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000018485 oraz spółki Impel Cash Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009509, Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 ksh, o treści jak w załącznikach.

 

Plan połączenia

Projekt uchwały o połączeniu

Projekt umowy spółki

Wartość majątku Impel Cash Services

Stan księgowy Impel Cash Services

Stan księgowy Impel Cash Solutions