Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. i Impel Security Polska Sp. z o.o.

24 października 2017

 W dniu 16 października 2017 r. zarządy spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000005901) i Impel Security Polska Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029165) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Impel Security Polska Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (Impel Cleaning Sp. z o.o.). Ogłoszenie planu połączenia wraz z załącznikami znajduje się na www.impelfm.pl oraz www.impelsecurity.pl.