Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie transgraniczne Impel SA ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.

19 grudnia 2016

Zarząd Impel S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS wpisał połączenie TMSI Partners S.à r.l. (dalej: TMSI) z siedzibą w Luksemburgu z Impel S.A.

 

Połączenie ma charakter połączenia transgranicznego i zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516(1) i nast. KSH oraz art. 278 Luksemburskiego Prawa przez przeniesienie całego majątku TMSI na Impel S.A. (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Impel S.A., jako spółka przejmująca, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki TMSI, a TMSI zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz wyrejestrowana z luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek oraz wszelkich innych rejestrów publicznych, zgodnie z postanowieniami luksemburskiego prawa.