Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Pozytywny wynik audytu Systemu Zarządzania Jakością w Impel Tech Solutions

02 lipca 2018

W Impel Tech Solutions zakończył się audyt zewnętrzny weryfikujący stosowanie się do wytycznych normy ISO 9001:2015 i skuteczne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o projekcie.