Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Rosną przychody Grupy Impel

28 sierpnia 2014

Ponad 9-procentowym wzrostem przychodów zakończyła pierwsze półrocze 2014 r. Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 9,6 mln zł i był nieznacznie wyższy niż rok wcześniej.

Po raz kolejny motorem wzrostu Grupy Impel był segment Facility Management. W pierwszym półroczu 2014 r. wygenerował on przychody w wysokości niemal 559 mln zł, co oznaczało ponad 13-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Rozwojowi segmentu Facility Managment towarzyszyła stabilizacja sprzedaży w segmencie Bezpieczeństwo, który wygenerował przychody w wysokości 233,6 mln zł (o 0,3% wyższe od osiągniętych rok wcześniej).