Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Seminarium dla banków spółdzielczych - relacja

26 kwietnia 2018

Seminarium dotyczące obrotu gotówką, którego partnerem była Grupa Impel, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przy wypełnionej sali, blisko 250 osób związanych z obsługą gotówki na rzecz bankowości spółdzielczej wysłuchało wystąpień m.in. przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, firm z branży CIT (Cash In Transit) oraz organizacji branżowych.

 

W trakcie sesji dyskusyjnych omówiono praktyczne aspekty wprowadzanych zmian - Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

 

Uczestnicy mieli także okazję do nawiązania bliższych relacji i dyskusji merytorycznych w trakcie przerw. Przedstawiciele Impel Cash Solutions, spółki posiadającej duże doświadczenie w obsłudze gotówki, nawiązywali nowe kontakty i zachęcali do współpracy.

 

Przeczytaj szerszą relację z tego wydarzenia.