Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

SI-Consulting zakończyło wsparcie rollout wdrożenia SAP w Südzucker Polska S.A.

06 lipca 2015

SI-Consulting (SAP Gold Partner) wsparła Südzucker Polska S.A. w pracach wdrożeniowych systemu SAP. Implementacja miała charakter rolloutu korporacyjnego opartego o wzorce obowiązujące w Grupie Südzucker, z dostosowaniem do specyfiki polskiej. 
 

Celem zakończonego wdrożenia była integracja danych w ramach jednego systemu, optymalizacja procesów biznesowych, usprawnienie działalności operacyjnej i zwiększenie efektywności zarządzania informacją. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele niemieckiej i polskiej spółki Südzucker oraz konsultanci SI-Consulting – jako lokalny partner SAP.

 

Do kluczowych zadań SI-Consulting należało merytoryczne wsparcie Südzucker Polska S.A., wsparcie etapu GAP Analysis i tworzenia koncepcji wdrożenia, wsparcie etapu realizacji, przejęcie części prac konfiguracyjnych i ABAP, prowadzenie szkoleń i wsparcie testów oraz przygotowanie startu produktywnego i wsparcie po go-live. Wdrożenie zostało podzielone na streamy, odpowiadające poszczególnym modułom SAP: finanse, kontroling, gospodarka materiałowa i magazynowa, logistyka, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucja, utrzymanie ruchu.

 

Szczególnie istotnym streamem był obszar finansowy (FI), w którym konsultanci SI-Consulting odegrali istotną rolę. „Znajomość polskiej specyfiki, typowych wymagań z obszaru FI, wspólny język z osobami zaangażowanymi ze strony Südzucker, zdecydowanie ułatwiło wdrożenie w tym obszarze. Wysoką sprawność realizacji projektu zagwarantowały wieloletnie doświadczenia naszych konsultantów w przeprowadzaniu rolloutów i bogate know how na temat funkcjonowania firm w Polsce i za granicą, ale przede wszystkim wzorowa współpraca z partnerami” – podkreśla Adam Piętera, dyrektor sprzedaży i marketingu SI-Consulting. 

 

Zakres projektu obejmował w Polsce wiele lokalizacji: centralę spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu, biuro handlowe w Krakowie, cukrownie: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów i Świdnica oraz magazyny zewnętrzne.

 

Wdrożenie systemu typu rollout, pomimo iż w dużej mierze stanowi przeniesienie rozwiązań wzorcowych stosowanych przez Grupę, wymaga znajomości lokalnej specyfiki, w tym przede wszystkim kwestii prawno-podatkowych, przez co wsparcie polskiego partnera SAP jest konieczne. Zaprezentowane przez SI-Consulting kompetencje i przedstawiona oferta przekonały nas do wspólnej realizacji projektu. Z perspektywy czasu możemy mówić dodatkowo o olbrzymim zaangażowaniu konsultantów, ich bardzo szerokiej wiedzy, dużej elastyczności, a także łatwości przekazywania wiedzy zarówno kluczowym, jak i końcowym użytkownikom” – mówi Tomasz Kokoszka, kierownik projektu (dyrektor ds. Finansów/Treasury) w Südzucker Polska S.A.

 

Ze względu na złożoność wdrożenia i wiele lokalizacji, prace zajęły 600 dni roboczych i trwały od listopada 2013 r. do maja 2015 r. Kluczowy etap realizacji rozpoczął się w lipcu 2014 r. Międzynarodowy zespół wdrożeniowy liczył 50 osób.

 

W ramach funkcjonalności HR wybrana została specjalizująca się w tym obszarze firma Gavdi Polska S.A., a współpraca pomiędzy firmami przebiegała więcej niż wzorowo” – dodaje Marek Witkowski, dyrektor IT Südzucker Polska S.A.

 

Südzucker Polska S.A. jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Europie. Obecnie Südzucker Polska S.A. produkuje cukier w 5 cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, Strzyżów i Świdnica.