W kwietniu minęło 5 lat od uchwalenia ustawy krajobrazowej. Celem jej jest m.in. ochrona miejskich krajobrazów przed zbyt dużą ilością instalacji reklamowych.

Samorządy w różnym tempie uchwalają i wdrażają w życie przepisy związane z poprawianiem wyglądu polskich miast poprzez ograniczenie i zwiększoną kontrolę nad umieszczaniem reklam w przestrzeni miejskiej. Jedne są po wprowadzeniu uchwał i już egzekwują przepisy, inne jeszcze są na etapie procedowania regulacji. Nie jest to łatwy proces, szczególnie na etapie audytu przestrzennego czy bieżącego monitoringu przesztrzegania przepisów przez przedsiębiorców czy instytucje publiczne. Tradycyjna weryfikacja, szczególnie w dużych miejskich obszarach, to długi i żmudny proces. Grupa Impel w swojej ofercie ma rozwiązanie, które znacznie przyspiesza inwentaryzację 3D. To skanowanie laserowe przestrzeni publicznej.

Korzystna technologia dla przedsiębiorców i gmin

Przedsiębiorcom skanowanie laserowe pomaga dostosować się do obowiązujących regulacji zawartych w uchwałach krajobrazowych. Natomiast miastom umożliwia prowadzenie kontroli i weryfikację zapisów. Dane zebrane podczas jednego przejazdu pomiarowego, mogą być wykorzystywane do zdalnego sprawdzenia wielu podmiotów. Taka metoda pomiaru pozwala też na analizę przestrzenną lokalizacji istniejących nośników reklamowych i zarządzanie krajobrazem gminy poprzez wytyczenie stref o odrębnych regułach i zasadach ekspozycji reklam.
Więcej o możliwościach skanowania 3D miast tutaj.

Aktualności