Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Spółka Impel podpisała umowę docelową na zakup firmy Brink’s

22 marca 2013
W dniu 21 marca 2013 r. spółka Impel Security Polska podpisała umowę docelową na zakup 100 % udziałów w firmie Brink’s C.L. Polska Sp. z  o.o., specjalizującej się w obsłudze gotówkowej i transporcie wartości pieniężnych. Kwota nabycia podmiotu została ustalona na 2.982.066 złotych.
Pierwszą umowę, warunkową, na zakup spółki Brink's Impel podpisał pod koniec 2012 r. W marcu 2013r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Impel Security Polska, wydał zgodę na sfinalizowanie akwizycji. Pozytywna decyzja UOKiK pozwoliła na zawarcie umowy docelowej. Impel Security Polska, dzięki akwizycji, umocni swoją pozycję na rynku wysokospecjalistycznych usług cash handlingu.
Brink's C.L. Polska Sp. z o.o. to firma działająca przede wszystkim w obszarze usług cash handlingu. Obejmują one transport wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w tym zasilanie samoobsługowych urządzeń bankowych, oraz obsługę gotówki. Spółka wyróżnia się wysoką jakością świadczonych usług oraz wysokimi, wyróżniającymi się na tle rynku, standardami Centrów Obsługi Gotówki. Firma posiada rozbudowaną infrastrukturę operacyjną na terenie kraju - prowadzi działalność w 16 Centrach Obsługi Gotówki oraz w 20 Zakładach Konwojowych. Obsługuje znaczących klientów z sektora bankowości. Brink's należy do amerykańskiej Grupy Kapitałowej Brink's Company.
 
Akwizycja spółki Brink's C.L. Polska umożliwi nam dynamiczny rozwój działalności w obszarze wysokospecjalistycznych usług cash handlingu i umocni naszą pozycję na rynku. Obecnie usługi te realizujemy poprzez sieć Centrów Obsługi Gotówki w całej Polsce, a dzięki nabyciu firmy Brink's rozbudujemy i wzmocnimy nasz potencjał operacyjny. Planujemy płynnie przejąć zarządzanie podmiotem i zapewnić dotychczasowym Klientom spółki jakość usług na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję na dobrą współpracę z przejmowanymi Klientami i liczymy, że przyniesie ona wymierne, obopólne korzyści. Zakup spółki Brink's C.L. Polska Sp. z o.o. to dla nas krok w kierunku konsolidacji rynku ochrony i perspektywa dalszego rozwoju Grupy Impel." - mówi Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu Impel S.A.