Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Stabilny wzrost Grupy Impel

14 listopada 2014

Ponad 1,2 mld zł przychodów wypracowała przez dziewięć miesięcy 2014 r. Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych. Ośmioprocentowy wzrost przychodów zrealizowany po trzech kwartałach potwierdza, trwający od ponad dwudziestu lat trend systematycznego zwiększania skali działalności Grupy. Trzeci kwartał przyniósł też ważną, korzystną dla Grupy, jak i dla całego rynku usług w Polsce zmianę regulacji prawnych.

Skonsolidowane przychody Grupy Impel po trzech kwartałach 2014 r. wyniosły 1 242,8 mln zł, co przy ośmioprocentowej dynamice wzrostu w ujęciu rocznym stanowi kontynuację strategii wzrostu realizowanej przez Grupę przez ostatnie dwadzieścia lat