Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Trendy w outsourcingu - Impel w raporcie Harvard Business Review Polska

07 listopada 2016

W październikowym raporcie magazynu Harvard Business Review Polska na temat najnowszych trendów w outsourcingu ukazał się artykuł Grzegorza Dzika, Prezesa Zarządu Impel SA, o tym, jak rynek pracy i IT przeobrażają outsourcing. Publikacji towarzyszyła debata redakcyjna "Outsourcer - partner czy podwykonawca", transmitowana w formie webinarium. Zabrała w niej głos Małgorzata Wiśniewska, Prezes Zarządu spółki Impel Digital Synergy odpowiedzialnej za działalność handlową dla obszaru biznesowego BPO w ramach Grupy Impel.

W swoim artykule Grzegorz Dzik akcentuje konieczność nowego podejścia do usług w dobie przemian rynkowych i technologicznych: - Ustawowe wzrosty stawek ZUS czy stawek godzinowych i płacy minimalnej, a także zmiany popytowo-podażowe na rynku pracy oraz rosnące oczekiwana płacowe, sprawiły, że zarówno klienci, jak i outsourcerzy są coraz bardziej świadomi, że automatyzacja i robotyzacja procesów, pakietyzacja i integracja usług staje się koniecznością. Do wczoraj klasyczny klient FM wiedział, co kupuje, jak kupuje, do czego to mu służy. Nie wyobrażał sobie sytuacji, w której może zaprojektować razem z wykonawcą usługę, zanim ją zamówi, nie wspominając już o doskonaleniu i innowacyjności poszukiwanych w trakcie realizacji kontraktu. Teraz tego oczekuje.
Przeczytaj artykuł "Rynek pracy i IT przeobrażają outsourcing".

Podczas debaty w redakcji Harvard Business Review Polska Małgorzata Wiśniewska zwróciła uwagę na to, że na rynku usług outsourcingowych skończył się czas konkurowania ceną. Nowy model outsourcingu to tzw. vested outsourcing, czyli taki rodzaj partnerstwa z klientem, który pozwala na  wspólne budowanie wartości dodanej, najczęściej w oparciu o innowacyjne usługi informatyczne, co przekłada się na lepsze zarządzanie i wzrost efektywności przedsiębiorstwa.
Obejrzyj debatę "Outsourcer: partner czy podwykonawca".