Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki finansowe Grupy Impel w I kwartale 2019 roku

17 maja 2019

Grupa Impel osiągnęła w pierwszym kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 526,3 mln zł.  Grupa osięgnęła zysk operacyjny w wysokości 8,4 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego wyniósł 2,1 mln.

Pełna wersja informacji prasowej dotyczącej wyników finansowych Grupy Impel w I kwartale 2019 roku jest dostępna w Biurze Prasowym.