Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki finansowe Grupy Impel za I kwartał 2017 r.

17 maja 2017

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 545,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 74,5 mln zł tj. 15,8%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 9 mln zł, zysk netto osiągnął natomiast poziom 2,5 mln zł.

Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano we wszystkich głównych obszarach działalności Grupy Impel. W segmencie Facility Management wzrosły one o 51 mln zł w stosunku do I kwartału 2016 r. i wyniosły 409,9 mln zł. Industrial Services osiągnął poziom 47,6 mln zł, zwiększając przychody o 13 mln, natomiast Digital Services & BPO osiągnęły 88,5 mln zł, zwiększając sprzedaż o 10 mln zł.

Czytaj więcej