Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki finansowe Grupy Impel za I półrocze 2017 r.

05 września 2017

Grupa Impel - największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu - osiągnęła w I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 103 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2016 roku o ponad 126 mln zł.
 

Impel wypracował zysk operacyjny w wysokości 20,6 mln zł. Grupa konsekwentnie wdraża strategię opartą na koncentracji działalności w trzech obszarach: Facility Management (obsługa nieruchomości), Digital Services & Business Process Outsourcing (outsourcing procesów biznesowych i informatycznych) oraz Industrial Services (usługi dla przemysłu) oraz prowadzi proces waloryzacji kontraktów w związku ze zmianami legislacyjnymi na rynku pracy.

Liderem wzrostu wśród spółek Grupy Impel był segment Facility Management, który w pierwszym półroczu 2017 r. wygenerował przychody w wysokości niemal 822 mln zł, co oznacza13-procentowy wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Rozwój tego segmentu opiera się na optymalizacji struktury zarządzania, pakietyzacji i informatyzacji usług oraz procesów. Nie bez znaczenia jest także koncentracja na poprawie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, m.in. poprzez rezygnację z nierentownych kontraktów

 

Więcej informacji w komunikacie prasowym