Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki finansowe Grupy Impel za rok 2016

22 marca 2017

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie przekraczającym 2 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 216 mln zł. W 2016 r. Grupa wypracowała 41,9 mln zł zysku operacyjnego oraz 20 mln zł zysku netto.

Analiza wyników portfela usług Grupy Impel wykazuje, że segment FM oraz BPO zanotowały w 2016 r. wzrost przychodów ze sprzedaży. Facility Management (utrzymanie czystości, opieka nad pacjentem, serwis techniczny, ochrona osób i mienia, catering, rental odzieży, zarządzanie nieruchomościami) oraz Digital Services & Business Process Outsourcing (obsługa księgowa, obsługa kadrowo-płacowa, zarządzanie dokumentami, doradztwo podatkowe, centrum kompetencyjne SAP, infrastruktura informatyczna, development aplikacji, rozwiązania e-commerce, cash processing) osiągnęły w 2016 r. sprzedaż odpowiednio: 1 844,2 mln zł i 182,7 mln zł. Digital Services & Business Process Outsourcing w stosunku do roku ubiegłego utrzymała poziom rentowności z wynikiem 11%, osiągając ponad 20 mln zł wyniku operacyjnego.
 

Czytaj całą informację prasową.
Zobacz raport roczny za 2016.