Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki Grupy Impel za III kwartał 2016 roku

15 listopada 2016

Grupa Impel wypracowała przez dziewięć miesięcy 2016 roku ponad 1,5 mld zł przychodów. Największy polski dostawca usług outsourcingowych zwiększa przychody po trzech kwartałach o 12,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Więcej szczegółów w informacji prasowej.

Zobacz też: wyniki Grupy Impel za III kwartał 2016 r.