Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Wyniki Grupy Impel za pierwsze półrocze 2016 roku

31 sierpnia 2016

Grupa Impel zanotowała ponad 12-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2016 r., które wyniosły 977,1 mln zł. Istotny wpływ na przyrost sprzedaży miała skutecznie przeprowadzona waloryzacja kontraktów po zmianie przepisów  związanych z ozusowaniem umów-zleceń od stycznia 2016 roku.

Więcej szczegółów w informacji prasowej.

Zobacz też: wyniki Grupy Impel za pierwsze półrocze 2016 roku.