W dniach 23-24 listopada w Warszawie odbył się Kongres Dialog o Gospodarce zorganizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Grupa Impel była partnerem merytorycznym wydarzenia.

Wyjątkowy charakter Kongresu czyni go jednym z unikalnych wydarzeń w skali kraju mini szczytem gospodarczym. Wydarzenie umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu w obszarze gospodarczym i społecznym.

Dialog o Gospodarce z Grupą Impel

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 debaty plenarne oraz 10 debat tematycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele Grupy Impel:

Grzegorz Dzik, Prezes Zarządu, który swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się w debacie pt. Zwiększenie roli kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych – retransmisję z debaty obejrzysz tutaj,

Wojciech Rembikowski, Wiceprezes Zarządu, który wystąpił z tematem pt. Rynek pracy i jego wpływ na konkurencyjność działających przedsiębiorców – retransmisję z debaty obejrzysz tutaj.

Wydarzenie zakończyła debata plenarna podsumowująca, podczas której przedstawiono rekomendowane kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

Organizatorem wydarzenia była Federacja Przedsiębiorców Polskich. W swoich działaniach reprezentuje interesy zrzeszonych podmiotów i nieustannie dąży do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Dialog podejmowany przez FPP uwzględnia opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – buduje trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia.

Aktualności