Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Zachodnia Izba Gospodarcza z Fundacją profesora Leszka Balcerowicza

14 listopada 2012

Zachodnia Izba Gospodarcza rozpoczęła współpracę z Fundacją Obywatelskiego Rozwoju, na której czele stoi profesor Leszek Balcerowicz.

Współpraca ma na celu współdziałanie w zakresie m.in. poprawy działania wymiaru sprawiedliwości, procesów legislacyjnych, czy finansów publicznych w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegóły planowanej współpracy są obecnie ustalane pomiędzy partnerami. Ostateczny obraz współdziałania przyjmie prawdopodobnie formę wspólnego opracowania raportów traktujących o tematyce państwa, społeczeństwa, czy gospodarki. Współdziałanie może przyjać również formę lobbingu na rzecz określonych rozwiązań.

„Współpraca z FOR to dla nas kolejny krok włączania się w debatę publiczną o polskiej gospodarce. Ta debata jest konieczna, by rozwiązywać problemy, a nie pozostawiać ich.” – jak wskazał Prezes Impel S.A., a zarazem Przewodniczący Rady ZIG w wypowiedzi zamieszczonej w artykule Gazety Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 roku, autorstwa Pani Lucyny Róg.