Grupa Impel Informacje

Zobacz pozostałe wpisy

Zmiana numeru konta Impel Cleaning Sp. z o.o. – uwaga na fałszywe informacje!

23 marca 2018

Szanowni Państwo,

Dotarły do nas informacje o mailach zawierających skany pisma, komunikującego rzekomą zmianę kont spółki Impel Cleaning sp. z o.o. Informacje te są wysyłane bez wiedzy i zgody naszych spółek, prawdopodobnie są czynem przestępczym, w którym ktoś próbuje podszyć się pod członków władz spółek Grupy Impel. Co istotne, maile przychodzą z kont innych, niż oficjalne konta firmowe istniejące w spółkach Impel. Przestępcy posługują się nie istniejącą od dnia 29.12.2017 r. w obrocie handlowym nazwą Impel Cleaning sp. z o. o.

 

Wszelkie docierające do Państwa informacje o zmianie numeru rachunku bankowego, bez względu na ich formę (np. pisemna, mailowa, telefoniczna), prosimy weryfikować bezpośrednio w Centrum Finansowym Grupy Impel pod numerem telefonu: 510014742 lub mailowo: centrum(dot)finansowe(at)impel(dot)pl

 

Spółki Grupy Impel stosują następującą procedurę w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego: pismo informujące o zmianie numeru rachunku bankowego jest wysyłane do Państwa jednocześnie z fakturą VAT, w której wpisany został po raz pierwszy nowy numer rachunku bankowego.

Nie jest natomiast praktykowane wysyłanie pisma informującego o zmianie numeru rachunku bankowego oddzielnie, bez jednoczesnego dołączenia faktury VAT.

Prosimy zatem o natychmiastowe zgłoszenie bezpośrednio w Centrum Finansowym Grupy Impel pod numerem telefonu 510014742: lub mailowo: centrum(dot)finansowe(at)impel(dot)pl, informacji o zmianie numeru rachunku bankowego, która dotarłaby do Państwa w sposób niepraktykowany przez spółki Grupy Impel, czyli jako oddzielne pismo bez jednoczesnego wysłania Państwu faktury VAT z nowym numerem rachunku bankowego.

 

Wskazujemy przy tym, że zapłata na nieprawidłowy rachunek bankowy nie stanowiłaby w świetle art. 354 § 1 Kodeksu cywilnego wykonania przez Państwa zobowiązania pieniężnego wobec naszej spółki, w konsekwencji czego nasza spółka nadal mogłaby domagać się od Państwa zapłaty. Zatem weryfikacja przez Państwa ewentualnej informacji o zmianie numeru rachunku bankowego leży nie tylko w interesie naszej spółki, ale przede wszystkim pozwoli Państwu uniknąć ryzyka ewentualnej podwójnej zapłaty.

 

Z poważaniem,

Wojciech Rembikowski

Wiceprezes Zarządu Impel S.A.