Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

PDF
Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (36,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu przez akcjonariusza udziału poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (27,33 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku (38,48 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (36,16 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (28,44 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta decyzji Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot dofinansowania.
PDF
Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (31,74 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (27,61 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (64,55 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 25 października 2018 roku (38,88 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 15 października 2018 roku (374,2 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 9 października 2018 roku (261,4 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 8 października 2018 roku (31,09 kB)
Śmierć Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 roku (46,22 kB)
Złożenie apelacji przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 24 września 2018 roku (38,71 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 18 września 2018 roku (47,43 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku (38,36 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku (141,86 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku (38,34 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku (39,38 kB)
Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie powództwa Impel Facility Services Sp. z o.o. (dawniej Impel Security Polska Sp. z o. o.) przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości, złożenie zmienionego pozwu.
PDF
Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (29,98 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku (29,76 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A. XI kadencji
PDF
Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (32,6 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 13 czerwca 2018 roku (156,72 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję
ZIP
Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (239,48 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018 roku (30,38 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 14 maja 2018 roku (877,97 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku (25,91 kB)
Informacja o podpisaniu umów znaczących w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku (38,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku (34,67 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej.
PDF
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku (42,72 kB)
Informacja o wygranym przetargu i możliwości podpisania umowy znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 26 marca 2018 roku (38,21 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 roku (39,52 kB)
Informacja o zmianach w umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (27,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (38,63 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (28,55 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2017 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku (17,63 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
ZIP
Raport bieżący 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku (136,95 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku (36,07 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (61,45 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (73,54 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (197,56 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku (38,89 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 16 października 2017 roku (28,67 kB)
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku (36,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 17 października 2017 roku (348,88 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A na dzień 16 listopada 2017 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2 października 2017 roku (30,39 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 27 września 2017 roku (38,58 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 1 września 2017 roku (41,29 kB)
Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (22,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Impel za I półrocze 2017 roku.
PDF
Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku (36,02 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (28,59 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku (35,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku (23,57 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego i linii gwarancyjnej dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą.
PDF
Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,05 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (84,47 kB)
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (304,95 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,23 kB)
Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 26 maja 2017 roku (77,24 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 19 maja 2017 roku (1,47 MB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (21,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – korekta
PDF
Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (27,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku (432,53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (63,17 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 marca 2017 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (101,29 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (27,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
PDF
Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku (20,54 kB)
Połączenie transgraniczne Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 12 października 2016 roku (21,12 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 12 października 2016 roku (44,08 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 21 września 2016 roku (40,95 kB)
Powiadomienie o transakcji na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 19 września 2016 roku (702,29 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący 18/2016 z dnia 14 września 2016 roku (71,31 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 9 września 2016 roku (4,35 MB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2016 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 31sierpnia 2016 roku (193,06 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
ZIP
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (825,83 kB)
Uzgodnienia w zakresie połączenia Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku (25,66 kB)
Wniesienie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości o dokonanie zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu wykonywania znaczącej umowy w zakresie realizacji usługi eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego
PDF
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (29,53 kB)
Zawiadomienie o wzroście udziału w ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (411,29 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (24,85 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksów na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku (20,62 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (25,65 kB)
Powołanie Prezesa i Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (225,65 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku (181,06 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
ZIP
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 11 maja 2016 roku (620,47 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku (23,31 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A. do spółki Trade Bridge Czechy a.s.
PDF
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 7 marca 2016 roku (18,39 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku (24,97 kB)
Powołanie nowych Członków Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (18,98 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku (15,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
PDF
Raport bieżący nr 22/2015 z dnia 23 października 2015 roku (192,21 kB)
Zwiększenie limitów dla spółek Grupy Impel w DnB Bank Polska S.A. oraz udzielenie poręczeń na wartość umów znaczących
PDF
Raport bieżący nr 21/2015 z dnia 20 października 2015 roku (24,23 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku (23,54 kB)
Umowa kredytowa z ING Bank Śląski S.A.
PDF
Raport bieżący nr 19/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku (25,92 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A. do spółki Trade Bridge Czechy a.s.
PDF
Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku (24,14 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A. do spółki Nutit a.s.
PDF
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku (29,23 kB)
Obroty na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 15 maja 2015 roku (14,84 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 13/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku (20,24 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 25 kwietnia 2015 roku
PDF
Raport bieżący nr 12/2015 dnia 25 kwietnia 2015 roku (24,83 kB)
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku (27,76 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku (110,92 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
ZIP
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku (157,92 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2015 roku
ZIP
Raport bieżący nr 7/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (144,52 kB)
Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
PDF
Raport bieżący nr 6/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 roku (15,03 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2015 z dnia 24 marca 2015 roku (204,17 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
PDF
Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku (19,73 kB)
Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy
PDF
Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (23,82 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
PDF
Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku (24,93 kB)
Usługa świadczona na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku (16,02 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015
PDF
Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 28 października 2014 roku (22,61 kB)
Zawiadomienia osób zobowiązanych o transakcjach na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2014 z dnia 28 października 2014 roku (28,87 kB)
Zawiadomienie akcjonariusza o obniżeniu progu 33% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku (189,82 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 11 sierpnia 2014 roku
PDF
Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku (111,61 kB)
Zmiany w Radzie Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku (50,5 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A. w dniu 11 sierpnia 2014 roku
PDF
Raport bieżący nr 13/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku (25,59 kB)
Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 33% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku (200,4 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 sierpnia 2014 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku (29,58 kB)
Obroty na wartość umowy znaczącej
ZIP
Raport bieżący nr 9/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku (61,05 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 28 czerwca 2014 roku (19,97 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 28 czerwca 2014 roku
ZIP
Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 27 maja 2014 roku (175,65 kB)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 22 maja 2014 roku (29,66 kB)
Obroty na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 6/2014 z dnia 6 maja 2014 roku (23,99 kB)
Kontynuacja usług świadczonych na rzecz szpitala wojskowego w Żarach
PDF
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 rok (25,52 kB)
Zawarcie umowy na uruchomienie i eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego 
PDF
Raport bieżący nr 4/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku (25,87 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z Ecolab Europe GmbH
PDF
Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 13 marca 2014 roku (17 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2013 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 6 marca 2014 roku (23,54 kB)
Zawarcie umowy znaczącej przez konsorcjum spółek Grupy Impel
PDF
Korekta raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 2 października 2013 roku (12,47 kB)
Zmiana daty publikacji raportu okresowego Impel S.A. za III kwartał 2013 roku - korekta raportu
PDF
Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku (15,99 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
ZIP
Raport bieżący nr 32/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku (177,71 kB)
Rejestracja przez Sąd zmiany w Statucie Impel S.A. 
PDF
Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku (21,84 kB)
Podjęcie decyzji o wstrzymaniu procesu podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 30/2013 z dnia 30 października 2013 roku (21,29 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 października 2013 roku
ZIP
Raport bieżący nr 29/2013 z dnia 30 października 2013 roku (201,1 kB)
Przyjęcie przez NWZ tekstu jednolitego Statutu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 28/2013 z dnia 30 października 2013 roku (321,16 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A. w dniu 30 października 2013 roku
PDF
Raport bieżący nr 27/2013 z dnia 23 października 2013 roku (19,87 kB)
Drugie zawiadomieni akcjonariuszy Impel S.A. o zamiarze podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2013 z dnia 9 października 2013 roku (19,72 kB)
Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podziału Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2013 z dnia 3 października 2013 roku (224,36 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 30 października 2013 roku wraz z projektami uchwał i proponowaną zmianą Statutu Spółki
PDF
Raport bieżący nr 24/2013 z dnia 2 października 2013 roku (12,82 kB)
Zmiana daty publikacji raportu okresowego Impel S.A. za III kwartał 2013 roku
ZIP
Raport bieżący nr 23/2013 z dnia 30 września 2013 roku (768,15 kB)
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku (5,33 MB)
 Plan podziału Impel S.A., sprawozdanie Zarządu Impel S.A. uzasadniające podział Spółki sporządzone na podstawie art. 536 Ksh oraz strategia działania Impel S.A. i jej Grupy Kapitałowej po dokonaniu podziału i wydzieleniu działalności w obszarze usług bezpieczeństwa 
PDF
Raport bieżący nr 21/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku (22,38 kB)
Podjęcie kierunkowej decyzji o zamiarze podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 20/2013 z dnia 5 lipca 2013 roku (23,41 kB)
Rozszerzenie usług na rzecz Getin Noble Bank S.A. na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 19/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku (29,06 kB)
Powołanie Prezesa i Członka Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 18/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku (19,91 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 29 czerwca 2013 roku
PDF
Raport bieżący nr 17/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku (20,09 kB)
Przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku (181,41 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 29 czerwca 2013 roku (265,17 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku (28,66 kB)
Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członków Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku (23,3 kB)
Podpisanie umowy kredytowej na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku (23,63 kB)
Podpisanie umowy o limit wierzytelności na wartość umowy znaczącej
ZIP
Raport bieżący nr 10/2013 z dnia 22 maja 2013 roku (251,87 kB)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 29 czerwca 2013 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 15 maja 2013 roku (16,03 kB)
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 8/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku (101,64 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
PDF
Raport bieżący nr 7/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku (23,46 kB)
Podpisanie umowy kredytowej na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 6/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku (23,75 kB)
Zwiększenie zaangażowania kredytowego spółek Grupy Impel w Banku Polska Kasa Opieki S.A.
PDF
Raport bieżący nr 5/2013 z dnia 22 marca 2013 roku (21,37 kB)
Przeniesienie własności Brink's C.L. Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 4/2013 z dnia 12 marca 2013 roku (12,82 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2012
PDF
Raport bieżący nr 3/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku (22,7 kB)
Zawarcie umowy znaczącej na usługi w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice
PDF
Raport bieżący nr 2/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku (28,22 kB)
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na WZ Impel S.A. w związku z transakcją dokonaną przez podmiot kontrolowany
PDF
Raport bieżący nr 1/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku (14,01 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku
PDF
Raport bieżący nr 51/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku (23,24 kB)
Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E - uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 1 października 2012 roku
PDF
Raport bieżący nr 50/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku (22,65 kB)
Zawarcie warunkowej umowy zakupu akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A.
PDF
Raport bieżący nr 49/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku (24,42 kB)
Zawarcie zobowiązującej warunkowej umowy nabycia udziałów Brink's C.L. Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 48/2012 z dnia 19 października 2012 roku (14,82 kB)
Wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E spółki Impel S.A. i wprowadzenia do obrotu akcji serii E spółki Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 47/2012 z dnia 18 października 2012 roku (22,58 kB)
Zawarcie porozumienia w sprawie warunków transakcji nabycia akcji Gwarant Agencja Ochrony S.A.
PDF
Raport bieżący nr 46/2012 z dnia 18 października 2012 roku (15,26 kB)
Rejestracja w KDPW akcji serii E spółki Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 45/2012 z dnia 8 października 2012 roku (24,08 kB)
Zawiadomienie akcjonariusza w związku z obniżeniem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 44/2012 z dnia 05 października 2012 roku (23 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii E oraz rejestracja zmian w Statucie Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 43/2012 z dnia 1 października 2012 roku (23,01 kB)
Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii E
PDF
Raport bieżący nr 42/2012 z dnia 27 września 2012 roku (21,49 kB)
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E Impel S.A. - zmiana treści uchwały GPW
PDF
Raport bieżący nr 41/2012 z dnia 26 września 2012 roku (14,99 kB)
Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii E Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 40/2012 z dnia 25 września 2012 roku (14,52 kB)
Rejestracja w KDPW praw do akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2012 z dnia 19 września 2012 roku (21,2 kB)
Informacja o nabyciu akcji Impel S.A. przez osoby zobowiązane
PDF
Raport bieżący nr 38/2012 z dnia 19 września 2012 roku (27,46 kB)
Zakończenie oferty akcji serii E oraz złożenie oświadczenia o określeniu wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki
PDF
Raport bieżący nr 37/2012 z dnia 14 września 2012 roku (27,98 kB)
Ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, ustalenie listy inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji oraz uchylenie uchwał Zarządu Spółki
PDF
Raport bieżący nr 36/2012 z dnia 11 września 2012 roku (44,34 kB)
Podjęcie uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2012 z dnia 11 września 2012 roku (15,93 kB)
Asymilacja akcji spółki IMPEL S.A.
PDF
Raport bieżący nr 34/2012 z dnia 7 września 2012 roku (17,41 kB)
Zawiadomienie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C Spółki
PDF
Raport bieżący nr 33/2012 z dnia 7 września 2012 roku (15,4 kB)
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IMPEL S.A.
PDF
Raport bieżący nr 32/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku (23,52 kB)
Zawarcie wielopodmiotowej linii kredytowej w Banku Zachodnim WBK S.A. na wartość umowy znaczącej
ZIP
Raport bieżący nr 31/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku (72,18 kB)
Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze wzrostem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 30/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (15,44 kB)
Nabycie znacznego pakietu akcji Impel S.A. przez PrajJa Limited
PDF
Raport bieżący nr 29/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (15,41 kB)
Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej - przeniesienia akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 28/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (16,93 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (15,83 kB)
Nabycie znacznego pakietu akcji Impel S.A. przez Birmat Limited.
PDF
Raport bieżący nr 26/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku (22,62 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 25/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (15,53 kB)
Nabycie znacznego pakietu akcji Impel S.A. w drodze wniesienia do spółki.
PDF
Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (29,42 kB)
Pośrednie posiadanie akcji Impel S.A. przez Józefa Biegaja - przeniesienie znacznego pakietu akcji Spółki.
PDF
Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (11,87 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku Grupy Impel.
PDF
Raport bieżący nr 22/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (15,91 kB)
Nabycie znacznego pakietu akcji Impel S.A. w drodze wniesienia do spółki.
PDF
Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (22,46 kB)
Zawiadomienie otrzymane od Członka Rady Nadzorczej - wniesienie akcji Impel S.A. do podmiotu powiązanego.
PDF
Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku (25,69 kB)
Pośrednie posiadanie akcji Impel S.A. przez Grzegorza Dzika - przeniesienie znacznego pakietu akcji Spółki.
PDF
Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku (22,38 kB)
Zwiększenie zaangażowania kredytowego spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A.
PDF
Raport bieżący nr 18/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku (26,58 kB)
Zaprzestanie świadczenia usługi przez spółkę zależną - rozwiązanie umowy będącej znaczącą w momencie jej rozwiązania
PDF
Raport bieżący nr 17/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku (24,67 kB)
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku (19,6 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku (19,79 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 23 czerwca 2012 roku
ZIP
Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku (46,18 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej IX kadencji
ZIP
Raport bieżący nr 12/2012 z dnia 23 czerwca 2012 roku (79,25 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku (119,3 kB)
Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Impel S.A. oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tej sprawie
ZIP
Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 21 maja 2012 roku (196,7 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 23 czerwca 2012 roku wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku (669,3 kB)
Korekta sprawozdań Zarządu z działalności Impel S.A. i Grupy Impel w 2011 roku będących załącznikami do raportów rocznych R 2011 i RS 2011
PDF
Raport bieżący nr 7/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku (23,28 kB)
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2011
ZIP
Raport bieżący nr 6/2012 z dnia 26 marca 2012 roku (46,74 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
PDF
Raport bieżący nr 5/2012 z dnia 16 marca 2012 roku (25,68 kB)
Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 4/2012 z dnia 8 marca 2012 roku (22,8 kB)
Zawarcie umowy znaczącej na obsługę korporacji Federal-Mogul
PDF
Raport bieżący nr 3/2012 z dnia 6 marca 2012 roku (12,43 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy za rok 2011
PDF
Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 1 marca 2012 roku (23,96 kB)
Podział Impel S.A. oraz zbycie aktywów o znacznej wartości.
PDF
Raport bieżący nr 1/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku (13,64 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
PDF
Raport bieżący nr 39/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku (22 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z MAHLE Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 38/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku (26,44 kB)
Zaangażowanie kredytowe spółek Grupy Impel w Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 37/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku (31,28 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. w sprawie możliwych konsekwencji ekonomicznych wynikających z wejścia w życie kolejnych zapisów Ustawy o rehabilitacji oraz wzrostu płacy minimalnej w 2012 roku.
PDF
Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 21 października 2011 roku (11,67 kB)
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2011 roku
PDF
Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 16 września 2011 roku (24,27 kB)
Zawarcie umów z BNP Paribas Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 7 września 2011 roku (20,47 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 września 2011 roku
ZIP
Raport bieżący nr 33/2011 z dnia 7 września 2011 roku (71,24 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 6 września 2011 roku
PDF
Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku (26,17 kB)
Informacja w zakresie umów podwykonawczych Impel Cleaning Sp. z o.o. o wartości umowy znaczącej
ZIP
Raport bieżący nr 31/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 roku (33,51 kB)
Życiorys zawodowy Członka Zarządu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 30/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku (103,52 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 września 2011 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 29/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku (16,09 kB)
Powtórne zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 28/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku (22,72 kB)
Koncentracja działalności deweloperskiej - aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej
PDF
Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku (16,36 kB)
Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podziału Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 26/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku (62,5 kB)
Strategia działania i możliwości prowadzenia działalności Emitenta po podziale Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku (1,11 MB)
Sprawozdanie Zarządu Impel S.A. uzasadniające podział Impel S.A., sporządzone na podstawie art. 536 Ksh
ZIP
Raport bieżący nr 24/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku (352,27 kB)
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 17 czerwca 2011 roku (22,42 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2011 z dnia 8 czerwca 2011 roku (266,19 kB)
Plan podziału Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 30 maja 2011 roku (68,4 kB)
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 roku ws. uchwał podjętych przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 24 maja 2011 roku (19,76 kB)
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 19/2011 z dnia 20 maja 2011 roku (14,29 kB)
Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 9/2011 z dnia 28 marca 2011 roku (41,77 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
PDF
Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 19 marca 2011 roku (21,34 kB)
Podjęcie decyzji o zamiarze podziału Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 7/2011 z dnia 16 marca 2011 roku (12,83 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy za rok 2010
PDF
Raport bieżący nr 6/2011 z dnia 10 marca 2011 roku (17,95 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 10 marca 2011 roku
ZIP
Raport bieżący nr 5/2011 z dnia 10 marca 2011 roku (70,36 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ oraz zmiana Statutu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 4/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku (36,94 kB)
Treść proponowanej zmiany Statutu Impel S.A
ZIP
Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku (94,41 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 10 marca 2011 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku (26,38 kB)
Informacja w zakresie umów podwykonawczych Impel Cleaning Sp. z o.o. o wartości umowy znaczącej w 2010 roku
PDF
Raport bieżący nr 18/2011 z dnia 20 maja 2011 roku (23,39 kB)
Zawarcie umów z Bankiem DnB Nord Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 17/2011 z dnia 19 maja 2011 roku (18,23 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 18 maja 2011 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2011 z dnia 19 maja 2011 roku (58,63 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 14/2011 z dnia 13 maja 2011 roku (25,09 kB)
Aneks do umów znaczących - kontynuacja współpracy z Kredyt Bankiem S.A.
PDF
Raport bieżący nr 13/2011 z dnia 13 maja 2011 roku (21,78 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku
ZIP
Raport bieżący nr 12/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (113,35 kB)
Tekst jednolity Statutu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (114,53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 18 maja 2011 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 10/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku (22,88 kB)
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2010
PDF
Raport bieżący nr 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku (13,86 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
ZIP
Raport bieżący nr 28/2010 z dnia 17 grudnia 2010 roku (144 kB)
Zawiadomienia akcjonariusza w związku z obniżeniem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku (25,13 kB)
Zawarcie umowy i aneksu do umowy z Alior Bank S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 26/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku (25,24 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. w sprawie możliwych konsekwencji ekonomicznych Ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2010 z dnia 6 października 2010 roku (277,54 kB)
Zawiadomienia akcjonariuszy w związku ze wzrostem udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 24/2010 z dnia 5 października 2010 roku (23,55 kB)
Umorzenie akcji, rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracja zmian w Statucie Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 23/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku (89,98 kB)
Korekta i uzupełnienie Skonsolidowanego Raportu Półrocznego PSr 2010
ZIP
Raport bieżący nr 22/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku (108,44 kB)
Tekst jednolity Statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku (23,13 kB)
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 20/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku (19,68 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku
ZIP
Raport bieżący nr 18/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku (128,93 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ oraz zmiany Statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku (26,56 kB)
Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej z Red Point Security Sp. z o.o.
ZIP
Raport bieżący nr 16/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku (49,73 kB)
Treść proponowanych zmian w Statucie Impel S.A
ZIP
Raport bieżący nr 15/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku (143,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 28 czerwca 2010 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 14/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku (22,92 kB)
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2009
PDF
Raport bieżący nr 13/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku (22,88 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2010 z dnia 22 marca 2010 roku (72,69 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
PDF
Raport bieżący nr 11/2010 z dnia 19 marca 2010 roku (13,38 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy za rok 2009.
ZIP
Raport bieżący nr 10/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku (138,01 kB)
Tekst jednolity Statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku (20,51 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 15 lutego 2010 roku
ZIP
Raport bieżący nr 8/2010 z dnia 15 lutego 2010 roku (337,59 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ oraz zmiany Statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku (34,05 kB)
Informacja w zakresie umów podwykonawczych o wartości umowy znaczącej w 2009 roku
PDF
Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku (17,46 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.
PDF
Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 25 stycznia 2010 roku (23,19 kB)
Informacja o zbyciu akcji Impel S.A. przez osobę zobowiązaną.
ZIP
Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku. (88,28 kB)
Treść proponowanych zmian Statutu Impel S.A
ZIP
Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku. (284,29 kB)
Treść projektów uchwał NWZ Impel S.A
ZIP
Raport bieżący nr 2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku. (85,14 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 1/2010 z dnia 12 stycznia 2010 roku. (27,96 kB)
Zawarcie znaczącej umowy podwykonawczej z DGD Sp. z o.o. i Wspólnicy spółką komandytową.
PDF
Raport bieżący nr 43/2009 z dnia 6.11.2009 r. (30,57 kB)
Zawarcie umów z HOUSE VD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna na łączną wartość umowy znaczącej.
PDF
Raport bieżący nr 42/2009 z dnia 17.09.2009 r. (23,38 kB)
Informacja o zbyciu akcji Impel S.A. przez osobę zobowiązaną.
PDF
Raport bieżący nr 41/2009 z dnia 9.07.2009 r. (19,44 kB)
Aneks do umowy kredytowej z Deutsche Bank Polska S.A.
PDF
Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 3.07.2009 r. (12,32 kB)
Rejestracja zmian w Statucie Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2009 z dnia 3.07.2009 r. (36,67 kB)
Zawarcie umów z RAFAKO S.A. oraz z Red Point Security Sp. z o.o. na łączną wartość umowy znaczącej.
PDF
Raport bieżący nr 38/2009 z dnia 29.06.2009 r. (20,58 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 29 czerwca 2009 roku
ZIP
Raport bieżący nr 37/2009 z dnia 29.06.2009 r. (133,46 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 36/2009 z dnia 29.06.2009 r. (39,7 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej VIII kadencji
PDF
Raport bieżący nr 34/2009 z dnia 29.06.2009 r. (26,97 kB)
Powołanie nowego Członka Zarządu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 33/2009 z dnia 10.06.2009 r. (116,37 kB)
Treść projektów uchwał ZWZ Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 32/2009 z dnia 10.06.2009 r. (29,2 kB)
Aktualizacja informacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2008
PDF
Raport bieżący nr 31/2009 z dnia 9.06.2009 r. (18,23 kB)
Wybór biegłego rewidenta
PDF
Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 05.06.2009 r. (26,13 kB)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 20.05.2009 r. (18,47 kB)
Zawarcie umowy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A.
PDF
Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 15.05.2009 r. (25,57 kB)
Rozwiązanie umowy znaczącej z Lot Ground Services Sp. z o. o. 
PDF
Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 15.04.2009 r. (28,2 kB)
Znaczne pakiety akcji - obniżenie łącznego zaangażowania funduszy z grupy Trigon poniżej 5%
ZIP
Raport bieżący nr 26/2009 z dnia 10.04.2009 r. (78,77 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2009 z dnia 9.04.2009 r. (164,51 kB)
Tekst jednolity Statutu Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 9.04.2009 r. (23,58 kB)
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy za rok 2008
PDF
Raport bieżący nr 23/2009 z dnia 6.04.2009 r. (20,51 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 kwietnia 2009 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 6.04.2009 r. (121,26 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2009 z dnia 31.03.2009 r. (16,53 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy za rok 2008
PDF
Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 27.03.2009 r. (34,81 kB)
Koncentracja działalności deweloperskiej – realizacja pierwszej części III etapu umowy inwestycyjnej.
PDF
Raport bieżący nr 19/2009 z dnia 27.03.2009 r. (28,79 kB)
Koncentracja działalności deweloperskiej – aneks do umowy inwestycyjnej.
PDF
Raport bieżący nr 18/2009 z dnia 20.03.2009 r. (25,21 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. w sprawie stosowania zasady III.2. określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"
ZIP
Raport bieżący nr 17/2009 z dnia 19.03.2009 r. (132,28 kB)
Treść projektów uchwał NWZ Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 16/2009 z dnia 16.03.2009 r. (19,07 kB)
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w roku 2009
PDF
Raport bieżący nr 15/2009 z dnia 12.03.2009 r. (58,76 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 05.03.2009r. (28,36 kB)
Płatność zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych pobranego w wyniku wezwania na skup akcji własnych Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 27.02.2009 r. (17,73 kB)
Informacja w zakresie znacznych pakietów akcji
PDF
Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 11.02.2009 r. (16,67 kB)
Wniosek akcjonariuszy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 11/2009 z dnia 10.02.2009 r. (25,2 kB)
Znaczne pakiety akcji - obniżenie zaangażowania Trigon Active Alpha Fund poniżej 5%
PDF
Raport bieżący nr 10/2009 z dnia 5.02.2009 r. (19,18 kB)
Nabycie znacznego pakietu akcji własnych przez Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 3.02.2009 r. (22,51 kB)
Informacja o zbyciu akcji Impel S.A. przez osobę zobowiązaną
PDF
Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 2.02.2009 r. (18,66 kB)
Nabycie akcji własnych przez Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 29.01.2009 r. (20,11 kB)
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji Impel S.A. złożonych w odpowiedzi na wezwanie Spółki
PDF
Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 27.01.2009 r. (13,68 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2009
PDF
Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 27.01.2009 r. (22,76 kB)
Utworzenie Spółki Autogrill Polska Sp. z o.o. – objęcie znacznych aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 12.01.2009 r. (37,01 kB)
Stanowisko Zarządu IMPEL S.A. dotyczące wezwania na akcje własne.
PDF
Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 9.01.2009 r. (28,84 kB)
Zmiana ceny, po której będą nabywane akcje w wyniku wezwania
PDF
Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 9.01.2009 r. (22,17 kB)
Korekta informacji o średniej cenie ważonej obrotami za ostatnie 6 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania
ZIP
Raport bieżący Nr 1/2009 z dnia 6.01.2009 r. (123,32 kB)
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Impel S.A. – skup akcji własnych
PDF
Raport bieżący nr 71/2008 z dnia 23.12.2008 r. (23,2 kB)
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej – objęcie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 70/2008 z dnia 12.12.2008 r. (20,79 kB)
Sprzedaż udziałów spółki Cleaning Partner Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 69/2008 z dnia 1.12.2008 r. (22,72 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z Lot Ground Services Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 68/2008 z dnia 19.11.2008 r. (19,55 kB)
Skorygowana cena sprzedaży udziałów Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 67/2008 z dnia 17.11.2008 r. (22,58 kB)
Znaczne pakiety akcji - obniżenie łącznego zaangażowania funduszy z grupy Trigon poniżej 10%
PDF
Raport bieżący nr 66/2008 z dnia 17.11.2008 r. (28,65 kB)
Znaczne pakiety akcji - obniżenie łącznego zaangażowania funduszy z grupy Pioneer poniżej 5%
PDF
Raport bieżący nr 65/2008 z dnia 30.10.2008 r. (26,04 kB)
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej – objęcie przez Impel S.A. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 64/2008 z dnia 24.10.2008 r. (25,69 kB)
Porządkowanie struktury kapitałowej – odkupienie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 63/2008 z dnia 16.10.2008 r. (20,55 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 października 2008 roku
PDF
Raport bieżący Nr 62/2008 z dnia 16.10.2008 r. (32,96 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 61/2008 z dnia 2.10.2008 r. (23,81 kB)
Podwyższenie kapitału spółki Impel Griffin Group Sp. z o.o. - objęcie przez Impel Cleaning Sp. z o.o. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 60/2008 z dnia 1.10.2008 r. (78,71 kB)
Porządkowanie struktury kapitałowej – odkupienie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 59/2008 z dnia 1.10.2008 r. (68,89 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. w sprawie stosowania zasady II.1. określonej w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”
ZIP
Raport bieżący nr 58/2008 z dnia 1.10.2008 r. (138,04 kB)
Treść projektów uchwał NWZ Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 57/2008 z dnia 22.09.2008 r. (17,37 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 56/2008 z dnia 3.09.2008 r. (93,95 kB)
Przeniesienie własności udziałów Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 55/2008 z dnia 3.09.2008 r. (93,35 kB)
Podwyższenie kapitału spółki Hospital Serwis Sp. z o.o.- objęcie przez Impel Cleaning Sp. z o.o. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 54/2008 z dnia 29.08.2008 r. (89,94 kB)
Spełnienie zawieszającego warunku umowy zbycia udziałów Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 53/2008 z dnia 26.08.2008 r. (97,59 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Hospital Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 51/2008 z dnia 22.08.2008 r. (93,47 kB)
Ustanowienie hipoteki na aktywie o znacznej wartości.
PDF
Raport bieżący nr 52/2008 z dnia 22.08.2008 r. (89,08 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z Vattenfall Heat Poland S.A.
PDF
Raport bieżący nr 49/2008 z dnia 8.08.2008 r. (92,32 kB)
Zbycie udziałów Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 50/2008 z dnia 8.08.2008 r. (88,42 kB)
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszty Spółek Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 48/2008 z dnia 6.08.2008 r. (59,83 kB)
Przesuniecie znacznych aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 47/2008 z dnia 5.08.2008 r. (84,71 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008 roku
PDF
Raport bieżący nr 46/2008 z dnia 30.07.2008 r. (92,68 kB)
Nabycie udziałów Tara Cosmetics B.V.
PDF
Raport bieżący nr 45/2008 z dnia 29.07.2008 r. (94,03 kB)
Nabycie udziałów Praxima Hotel Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 44/2008 z dnia 25.07.2008 r. (51,52 kB)
Rejestracja zmian w Statucie Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 43/2008 z dnia 18.07.2008 r. (86,82 kB)
Spełnienie warunków umowy zbycia udziałów DC System Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 42/2008 z dnia 7.07.2008 r. (89,56 kB)
Zbycie udziałów DC System Polska Sp. z o.o. – aktualizacja informacji
PDF
Raport bieżący nr 41/2008 z dnia 19.06.2008 r. (86,45 kB)
Kontynuacja negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 40/2008/K z dnia 17.06.2008 r. (93,54 kB)
Korekta raportu ws. zbycia udziałów DC System Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 40/2008 z dnia 16.06.2008 r. (91,35 kB)
Zbycie udziałów DC System Polska Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 39/2008 z dnia 11.06.2008 r. (92,56 kB)
Wewnętrzna restrukturyzacja struktur kapitałowych w Grupie Impel – przesunięcie znacznych aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 38/2008 z dnia 5.06.2008 r. (89,6 kB)
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Pi Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 37/2008 z dnia 4.06.2008 r. (95,52 kB)
Zawarcie dwóch umów znaczących na obsługę placówek Kredyt Banku S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 36/2008 z dnia 19.05.2008 r. (164,66 kB)
Tekst jednolity Statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 34/2008 z dnia 19.05.2008 r. (92,59 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 19 maja 2008 roku
ZIP
Raport bieżący Nr 32/2008 z dnia 19.05.2008 r. (174,57 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 35/2008 z dnia 19.05.2008 r. (86,66 kB)
Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 33/2008 z dnia 19.05.2008 r. (90,82 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. (96,23 kB)
Objęcie akcji Vantage Development S.A. – zakończenie II etapu umowy inwestycyjnej
PDF
Raport bieżący nr 30/2008 z dnia 7.05.2008 r. (90,78 kB)
Zawarcie Umowy o Wyłączności Negocjacyjnej.
ZIP
Raport bieżący nr 29/2008 z dnia 5.05.2008 r. (180,67 kB)
Treść projektów uchwał ZWZ Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 28/2008 z dnia 29.04.2008 r. (84,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2008 roku.
PDF
Raport bieżący nr 27/2008 z dnia 22.04.2008 r. (104,99 kB)
Termin i porządek obrad ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2008 z dnia 18.04.2008 r. (92,47 kB)
Zbycie udziałów IPD Invest Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 25/2008 z dnia 11.04.2008 r. (101,71 kB)
Wniesienie wkładu niepieniężnego przez Impel S.A. - realizacja II etapu umowy inwestycyjnej
PDF
Raport bieżący nr 24/2008 z dnia 10.04.2008 r. (92,48 kB)
Umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 23/2008 z dnia 9.04.2008 r. (92,49 kB)
Utworzenie spółki Sanpro APT Sp. z o.o. – objęcie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 22/2008 z dnia 4.04.2008 r. (89,74 kB)
Zbycie udziałów Inter Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 21/2008 z dnia 2.04.2008 r. (93,66 kB)
Koncentracja działalności deweloperskiej – realizacja I etapu umowy inwestycyjnej
PDF
Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 2.04.2008 r. (92,03 kB)
Aneks do znaczącej umowy kredytowej
PDF
Raport bieżący nr 19/2008 z dnia 31.03.2008 r. (50,91 kB)
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2007
PDF
Raport bieżący nr 18/2008 z dnia 27.03.2008 r. (98,48 kB)
Zawarcie umów dotyczących obsługi Centrum Handlowego „Złote Tarasy” na łączną wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 17/2008 z dnia 20.03.2008 r. (86,05 kB)
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 16/2008 z dnia 14.03.2008 r. (96,32 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 15/2008 z dnia 13.03.2008 r. (92,98 kB)
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej – objęcie przez Impel S.A. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 14/2008 z dnia 29.02.2008 r. (89,44 kB)
Porządkowanie struktury kapitałowej – odkupienie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 13/2008 z dnia 28.02.2008 r. (93,65 kB)
Koncentracja działalności deweloperskiej – podpisanie umowy inwestycyjnej
PDF
Raport bieżący nr 12/2008 z dnia 27.02.2008 r. (89,35 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel Delivery Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 11/2008 z dnia 24.01.2008 r. (55,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2008
ZIP
Raport bieżący nr 10/2008 z dnia 24.01.2008 r. (145,81 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
PDF
Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 17.01.2008 r. (53,08 kB)
Asymilacja akcji Impel S.A. przez KDPW
PDF
Raport bieżący nr 9/2008 z dnia 17.01.2008 r. (92,67 kB)
Podwyższenie kapitału zakładowego Sanpro PTS Sp. z o.o. - objęcie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 16.01.2008 r. (97,32 kB)
Znaczne pakiety akcji - wzrost łącznego zaangażowania funduszy z grupy Trigon powyżej 10%
PDF
Raport bieżący nr 6/2008 z dnia 15.01.2008 r. (85,62 kB)
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 5/2008 z dnia 15.01.2008 r. (93,3 kB)
Podwyższenie kapitałów zakładowych w spółkach Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2008 z dnia 10.01.2008 r. (95,16 kB)
Porządkowanie linii produktowej - przesunięcie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 4/2008 z dnia 10.01.2008 r. (95,41 kB)
Rejestracja spółki zależnej Impel Griffin Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie
PDF
Raport bieżący nr 2/2008 z dnia 9.01.2008 r. (96,39 kB)
Przekształcenie spółki „BNM Impel S.A.” spółka jawna w spółkę „Centauris IPD Invest Sp. z o.o.” spółka komandytowo-akcyjna
PDF
Raport bieżący nr 1/2008 z dnia 3.01.2008 r. (101,96 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”
PDF
Raport bieżący nr 94/2007 z dnia 21.12.2007 r. (84,09 kB)
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 92/2007 z dnia 21.12.2007 r. (102,3 kB)
Objęcie udziałów Impel Griffin Group Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie
PDF
Raport bieżący nr 93/2007 z dnia 21.12.2007 r. (86,41 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 91/2007 z dnia 14.12.2007 r. (90,58 kB)
Sprzedaż udziałów IPD Zachód Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 90/2007 z dnia 3.12.2007 r. (96,39 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 89/2007 z dnia 28.11.2007 r. (53,68 kB)
Asymilacja akcji Impel S.A. przez KDPW
PDF
Raport bieżący nr 88/2007 z dnia 26.11.2007 r. (85,74 kB)
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 87/2007 K z dnia 27.11.2007 r. (52,8 kB)
Korekta raportu 87/2007 – Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący nr 86/2007 z dnia 21.11.2007 r. (93,23 kB)
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej – objęcie przez Impel S.A. znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 85/2007 z dnia 13.11.2007 r. (84,07 kB)
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 84/2007 z dnia 13.11.2007 r. (87,27 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 81/2007 z dnia 12.10.2007 r. (95,41 kB)
Usuniecie wad prawnych w umowie o nabyciu udziałów IPD Invest Sp. z o.o. – rozwiązanie poprzedniej oraz podpisanie nowej umowy dotyczącej nabycia znacznego aktywa finansowego
PDF
Raport bieżący nr 80/2007 z dnia 12.10.2007 r. (96,67 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 79/2007 z dnia 12.10.2007 r. (92,84 kB)
Wewnętrzna restrukturyzacja struktur kapitałowych w Grupie Impel – przesunięcie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 78/2007 z dnia 8.10.2007 r. (95,75 kB)
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej
ZIP
Raport bieżący nr 77/2007 z dnia 5.10.2007 r. (1,57 MB)
Tekst jednolity statutu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 76/2007 z dnia 5.10.2007 r. (93,66 kB)
Zawarcie umowy znaczącej z KGHM Polska Miedź S.A.
PDF
Raport bieżący nr 74/2007 z dnia 1.10.2007 r. (89,12 kB)
Wypowiedzenie umowy znaczącej z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący nr 73/2007 z dnia 26.09.2007 r. (85,44 kB)
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2007 roku
PDF
Raport bieżący nr 72/2007 z dnia 25.09.2007 r. (88,35 kB)
Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na koszty Spółek Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 71/2007 z dnia 24.09.2007 r. (53,36 kB)
Asymilacja akcji Impel S.A. przez KDPW
PDF
Raport bieżący nr 70/2007 z dnia 21.09.2007 r. (91,87 kB)
Nabycie udziałów IPD Invest Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 69/2007 z dnia 20.09.2007 r. (97,44 kB)
Zawarcie umów z Deutsche Bank Polska S.A. na łączna wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 68/2007 z dnia 20.09.2007 r. (93,71 kB)
Zbycie udziałów Kontrakt Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 67/2007 z dnia 19.09.2007 r. (85,32 kB)
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 64/2007 z dnia 18.09.2007 r. (89,47 kB)
Aneks do umowy sprzedaży udziałów Red Point Security Sp. z o. o.
PDF
Raport bieżący nr 63/2007 z dnia 17.09.2007 r. (93,5 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 17 września 2007 roku
ZIP
Raport bieżący Nr 62/2007 z dnia 17.09.2007 r. (363,14 kB)
Uchwały powzięte przez NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 61/2007 z dnia 13.09.2007 r. (93,97 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego, nazwy i siedziby spółki zależnej
PDF
Raport bieżący nr 60/2007 z dnia 12.09.2007 r. (86,99 kB)
Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 59/2007 z dnia 7.09.2007 r. (83 kB)
Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 58/2007 z dnia 7.09.2007 r. (96,59 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 57/2007 z dnia 6.09.2007 r. (86,84 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 56/2007 z dnia 6.09.2007 r. (328,12 kB)
Treść projektów uchwał NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 55/2007 z dnia 31.08.2007 r. (87,99 kB)
Wycofanie wniosku o zaopiniowanie i notyfikację projektu pomocy indywidualnej dla Impel Cleaning Sp. z o.o. w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
PDF
Raport bieżący nr 54/2007 z dnia 29.08.2007 r. (86,81 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 53/2007 z dnia 23.08.2007 r. (103,12 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 52/2007 z dnia 21.08.2007 r. (90,88 kB)
Podpisanie umowy znaczącej z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący nr 51/2007 z dnia 10.08.2007 r. (88,97 kB)
Rejestracja przez sąd Spółki Hospital Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 50/2007 z dnia 8.08.2007 r. (82,33 kB)
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2007 roku
PDF
Raport bieżący nr 49/2007 z dnia 7.08.2007 r. (88,92 kB)
Rejestracja przez sąd Spółki Seiso Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 48/2007 z dnia 3.08.2007 r. (94,24 kB)
Objęcie udziałów w Impel UK Limited
PDF
Raport bieżący nr 47/2007 z dnia 3.08.2007 r. (86,25 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 46/2007 z dnia 3.08.2007 r. (96,66 kB)
Podpisanie umowy znaczącej ze spółkami z Grupy Kapitałowej Tele-Fonika
PDF
Raport bieżący nr 45/2007 z dnia 1.08.2007 r. (93,17 kB)
Podpisanie aneksów do umowy znaczącej z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący nr 44/2007 z dnia 30.07.2007 r. (53,23 kB)
Asymilacja akcji Impel S.A. przez KDPW
PDF
Raport bieżący nr 43/2007 z dnia 27.07.2007 r. (85,57 kB)
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
PDF
Raport bieżący nr 41/2007 z dnia 20.07.2007 r. (87,26 kB)
Rejestracja przez sąd Spółki Impel Accounting Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 40/2007 z dnia 10.07.2007 r. (89,91 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego HR for Business Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 39/2007 z dnia 4.07.2007 r. (86,2 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 38/2007 z dnia 29.06.2007 r. (90,92 kB)
Zbycie udziałów Red Point Security Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 36/2007 z dnia 28.06.2007 r. (93,39 kB)
Objęcie udziałów w Hospital Serwis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 35/2007 z dnia 28.06.2007 r. (93,92 kB)
Objęcie udziałów w Seiso Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 34/2007 z dnia 26.06.2007 r. (95,51 kB)
Nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „Kontrakt 1” Sp. z o.o.
ZIP
Raport bieżący nr 32/2007 z dnia 21.06.2007 r. (290,94 kB)
Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
PDF
Raport bieżący nr 31/2007 z dnia 20.06.2007 r. (85,92 kB)
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 30/2007 z dnia 20.06.2007 r. (55,58 kB)
Rejestracja w KDPW akcji serii F Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 29/2007 z dnia 15.06.2007 r. (88,44 kB)
Objęcie udziałów w Impel Accounting Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 28/2007 z dnia 15.06.2007 r. (86,73 kB)
Informacja o nabyciu akcji Impel S.A. w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
PDF
Raport bieżący nr 27/2007 z dnia 15.06.2007 r. (90,97 kB)
Powołanie nowego Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2007 z dnia 15.06.2007 r. (86,09 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 25/2007 z dnia 6.06.2007 r. (62,93 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący nr 24/2007 z dnia 22.05.2007 r. (94,12 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 21 maja 2007 roku
PDF
Raport bieżący nr 23/2007 z dnia 22.05.2007 r (102,69 kB)
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 22/2007/K z dnia 6.06.2007 r. (88,03 kB)
Wypłata dywidendy - korekta
PDF
Raport bieżący nr 21/2007/K z dnia 31.05.2007 r. (168,39 kB)
Uchwały ZWZ Impel S.A. - korekta
PDF
Raport bieżący Nr 21/2007 z dnia 21.05.2007 r (165,91 kB)
Uchwały ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 20/2007 z dnia 15.05.2007 r (93,93 kB)
Wewnętrzna restrukturyzacja struktur kapitałowych w Grupie Impel – przesunięcie znaczących aktywów finansowych
PDF
Raport bieżący nr 19/2007 z dnia 11.05.2007 r. (164,63 kB)
Treść projektów uchwał ZWZ Impel S.A
PDF
Raport bieżący nr 18/2007 z dnia 11.05.2007 r (88,59 kB)
Aktualizacja wartości nieruchomości
PDF
Raport bieżący nr 17/2007 z dnia 30.04.2007 r (93,28 kB)
Wypowiedzenie umowy znaczącej z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący nr 16/2007 z dnia 27.04.2007 r (94,09 kB)
Wypowiedzenie umowy znaczącej z PKO BP S.A.
PDF
Raport bieżący nr 15/2007 z dnia 18.04.2007 r. (93,08 kB)
Nabycie udziałów HR for Business Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 14/2006 z dnia 18.04.2007 r. (99,55 kB)
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 12/2007 z dnia 18.04.2007 r. (95,15 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego TeleBT Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 13/2006 z dnia 18.04.2007 r. (98,09 kB)
Ocena sytuacji Impel S.A. przez Radę Nadzorczą
PDF
Raport bieżący nr 11/2007 z dnia 16.04.2007 r. (100,49 kB)
Rejestracja przez sąd zmian struktur kapitałów zakładowych Spółek z Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 10/2007 z dnia 03.04.2007 r. (90,5 kB)
Złożenie podania do PFRON o zaopiniowanie i notyfikację projektu pomocy indywidualnej dotyczącej udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.
PDF
Raport bieżący nr 9/2007 z dnia 02.04.2007 r. (54,26 kB)
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2006.
ZIP
Raport bieżący nr 8/2007 z dnia 05.03.2007 r. (171,22 kB)
Korekta skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2006 roku.
PDF
Raport bieżący nr 7/2007 z dnia 21.02.2007 r. (92,54 kB)
Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel za rok 2006.
PDF
Raport bieżący nr 6/2007 z dnia 26.01.2007 r. (91,47 kB)
Rejestracja przez sąd Spółki Open Property Management Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 5/2007 z dnia 26.01.2007 r. (94,01 kB)
Przyznanie praw do nabycia obligacji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego.
PDF
Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 18.01.2007 r. (58,47 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2007.
ZIP
Raport bieżący nr 3/2007 z dnia 18.01.2007 r. (195,4 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku.
PDF
Raport bieżący nr 2/2007 z dnia 08.01.2007 r. (90,84 kB)
Spełnienie warunku nabycia udziałów Sanpro PTS Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 1/2007 z dnia 03.01.2007 r. (94,17 kB)
Zawarcie umowy znaczącej na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami.
PDF
Raport bieżący nr 58/2006 z dnia 29.12.2006 r. (94,65 kB)
Wewnętrzna restrukturyzacja struktur kapitałowych w Grupie Impel – przesunięcie znaczących aktywów finansowych.
PDF
Raport bieżący nr 57/2006 z dnia 29.12.2006 r. (100,22 kB)
Objęcie udziałów w Wena Floor System Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 56/2006 z dnia 21.12.2006 r. (124,32 kB)
Wypowiedzenie umów przez DTC Mangement Services Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 55/2006 z dnia 21.12.2006 r. (89,86 kB)
Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
PDF
Raport bieżący nr 54/2006 z dnia 20.12.2006 r. (92,4 kB)
Nabycie udziałów SaneChem Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 53/2006 z dnia 20.12.2006 r. (92,96 kB)
Rejestracja przez sąd Spółki BNM Impel S.A. spółka jawna.
PDF
Raport bieżący nr 52/2006 z dnia 15.12.2006 r. (86,66 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 51/2006 z dnia 12.12.2006 r. (95,1 kB)
Zawiązanie Spółki BNM Impel S.A. spółka jawna.
PDF
Raport bieżący nr 50/2006 z dnia 01.12.2006 r. (89,4 kB)
Objęcie udziałów w Spółce Open Property Management Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 49/2006 z dnia 29.11.2006 r. (94,86 kB)
Wewnętrzna restrukturyzacja usług w Grupie Kapitałowej Impel
PDF
Raport bieżący nr 48/2006 z dnia 23.11.2006 r. (95,75 kB)
Podpisanie Umowy warunkowej sprzedaży i nabycia udziałów Sanpro PTS Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 47/2006 z dnia 17.11.2006 r. (92,55 kB)
Nabycie udziałów TeleBT Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 46/2006 z dnia 15.11.2006 r. (96,05 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Asekuracja Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 45/2006 z dnia 20.10.2006 r. (93,11 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Impel Cash Handling Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 44/2006 z dnia 10.10.2006 r. (97,45 kB)
Nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Asekuracja Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 43/2006 z dnia 31.08.2006 r. (92,96 kB)
Objęcie udziałów w spółce IPD Centrum Sp. z o.o. , IPD Południe Sp. z o.o. oraz w IPD Zachód Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 42/2006 z dnia 07.08.2006 r. (84,62 kB)
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2006 roku.
PDF
Raport bieżący nr 41/2006 z dnia 03.08.2006 r. (95,35 kB)
Zawarcie kolejnych umów znaczących z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący nr 40/2006 z dnia 02.082006 r. (96,78 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Krakpol Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 38/2006 z dnia 28.07.2006 r. (91,65 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Promedis Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 39/2006 z dnia 28.07.2006 r. (94,46 kB)
Zawarcie umów z Telekomunikacją Polską S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 37/2006 z dnia 20.07.2006 r. (86,91 kB)
Uzupełnienie informacji w sprawie nabycia udziałów Krakpol Sp. z o.o. oraz PI Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 36/2006 z dnia 18.07.2006 r. (94,38 kB)
Zakup udziałów spółki PI Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 35/2006 z dnia 14.07.2006 r. (91,1 kB)
Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
PDF
Raport bieżący Nr 34/2006 z dnia 14.07.2006 r. (93,34 kB)
Nabycie udziałów Krakpol Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 33/2006 z dnia 28.06.2006 r. (95,33 kB)
Wypowiedzenie umów przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. związane z organizacją procesu przetargowego na dostawy usług.
PDF
Raport bieżący nr 32/2006 z dnia 31.05.2006 r. (96,48 kB)
Wypowiedzenie umów przez spółki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. związane z organizacją procesu przetargowego na dostawy usług.
ZIP
Raport bieżący nr 31/2006 z dnia 30.05.2006 r. (241,02 kB)
Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
PDF
Raport bieżący nr 30/2006 z dnia 30.05.2006 r. (88,47 kB)
Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
PDF
Raport bieżący nr 28/2006 z dnia 30.05.2006 r. (91,77 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 29 maja 2006 roku.
PDF
Raport bieżący Nr 26/2006 z dnia 30.05.2006 r. (182,16 kB)
Uchwały ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 29/2006 z dnia 30.05.2006 r. (95,01 kB)
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
PDF
Raport bieżący Nr 25/2006 z dnia 19.05.2006 r. (180,24 kB)
Projekty uchwał ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 24/2006 z dnia 28.04.2006 r. (98,81 kB)
Zwołanie ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2006 z dnia 25.04.2006 r. (90,93 kB)
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przez Grupę Kapitałową Impel działalności deweloperskiej.
PDF
Raport bieżący nr 22/2006 z dnia 20.04.2006 r. (97,17 kB)
Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą.
PDF
Raport bieżący nr 21/2006 z dnia 20.04.2006 r. (93,45 kB)
Rekomendacja Zarządu Impel S.A. dotycząca podziału zysku za 2005 rok.
PDF
Raport bieżący nr 20/2006 z dnia 14.04.2006 r. (53,24 kB)
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2005.
PDF
Raport bieżący nr 19/2006 z dnia 07.04.2006 r. (92,3 kB)
Ukończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej.
PDF
Raport bieżący nr 18/2006 z dnia 01.04.2006 r. (93,8 kB)
Wypowiedzenie przez Bank BPH S.A. umowy na dostawy usług porządkowo-czystościowych w związkuz trwającym postępowaniem przetargowym
PDF
Raport bieżący nr 17/2006 z dnia 22.03.2006 r. (90,91 kB)
Deklaracja wypłaty dywidendy za rok 2005
PDF
Raport bieżący nr 16/2006 z dnia 17.03.2006 r. (87,85 kB)
Wybór biegłego rewidenta
PDF
Raport bieżący nr 15/2006 z dnia 03.03.2006 r. (98,24 kB)
Wypowiedzenie umów przez Telekomunikację Polską S.A. związane z organizacją procesu przetargowego na dostawy usług
PDF
Raport bieżący nr 14/2006 z dnia 01.03.2006 r. (92 kB)
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel na rok 2006
PDF
Raport bieżący nr 13/2006 z dnia 28.02.2006 r. (90,09 kB)
Projekt zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
PDF
Raport bieżący nr 12/2006 z dnia 09.02.2006 r. (92,78 kB)
Zakup udziałów spółki North Ochrona Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 11/2006 z dnia 03.02.2006 r. (93,35 kB)
Nabycie udziałów spółki DC System Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 10/2006 z dnia 27.01.2006 r. (89,89 kB)
Objęcie udziałów w spółce LCC Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 9/2006 z dnia 26.01.2006 r. (88,88 kB)
Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący Nr 8/2006 z dnia 20.01.2006 r. (191,08 kB)
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2005
PDF
Raport bieżący nr 7/2006 z dnia 20.01.2006 r. (92,96 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Impel Cleaning Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 6/2006 z dnia 16.01.2006 r. (94,93 kB)
Społeczna debata dotycząca systemu wspierania osób niepełnosprawnych
PDF
Raport bieżący nr 4/2006 z dnia 16.01.2006 r. (58,46 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2006
PDF
Raport bieżący Nr 3/2006 z dnia 10.01.2006 r. (93,19 kB)
Przyznanie praw do nabycia obligacji w związku z realizacją Programu Motywacyjnego
PDF
Raport bieżący nr 2/2006 z dnia 05.01.2006 r. (89,55 kB)
Zmiany w składzie Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 1/2006 z dnia 03.012006 r. (92,39 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący nr 45/2005 z dnia 23.12.2005 r. (98,37 kB)
Wydzielenie usług porządkowo-czystościowych z IMPEL S.A. do spółki zależnej IMPEL Cleaning Sp. z o.o. oraz związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego IMPEL Cleaning Sp. z o.o.
ZIP
Raport bieżący Nr 44/2005 z dnia 23.11.2005 r. (247,35 kB)
Zmiana oświadczenia Zarządu Impel S.A. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
PDF
Raport bieżący Nr 43/2005 z dnia 20.11.2005 r. (55,71 kB)
Znaczne pakiety akcji – sprostowanie informacji o zbyciu akcji Impel S.A. przez Merrill Lynch
PDF
Raport bieżący Nr 41/2005 z dnia 7.11.2005 r. (84,3 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2005 roku
PDF
Raport bieżący Nr 40/2005 z dnia 25.10.2005 r. (93,04 kB)
Objęcie udziałów w spółce Impel Perfekta Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 39/2005 z dnia 18.10.2005 r. (94,95 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 17 października 2005 roku
PDF
Raport bieżący Nr 38/2005 z dnia 18.10.2005 r. (98,85 kB)
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 36/2005 z dnia 7.10.2005 r. (100,85 kB)
Projekty uchwał NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 35/2005 z dnia 30.09.2005 r. (86,79 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 34/2005 z dnia 28.09.2005 r. (61,64 kB)
Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2005.
PDF
Raport bieżący Nr 33/2005 z dnia 23.09.2005 r. (95,84 kB)
Wydzielenie usług porządkowo-czystościowych.
PDF
Raport bieżący nr 32/2005 z dnia 23.09.2005 r. (94,84 kB)
Zwołanie NWZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący Nr 31/2005 z dnia 15.09.2005 r. (245,77 kB)
Zmiana oświadczenia Zarządu Impel S.A. w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
PDF
Raport bieżący Nr 30/2005 z dnia 13.09.2005 r. (94,45 kB)
Powołanie nowego Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 29/2005 z dnia 13.09.2005 r. (89,38 kB)
Wycofanie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 28/2005 z dnia 3.08.2005 r. (21,43 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2005 z dnia 2.08.2005 r. (22,59 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący nr 26/2005 z dnia 27.07.2005 r. (35,02 kB)
Stanowisko Zarządu w sprawie publikacji prasowej dotyczącej działalności Impel S.A. i jej spółek zależnych.
PDF
Raport bieżący nr 25/2005 z dnia 12.07.2005 r. (22,71 kB)
Spełnienie warunku nabycia udziałów spółki Bankowy Dom Faktor Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący nr 24/2005 z dnia 15.06.2005 r. (27,33 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący nr 23/2005 z dnia 23.05.2005 r. (32,94 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 23 maja 2005 roku
ZIP
Raport bieżący nr 21/2005 z dnia 23.05.2005 r. (145,98 kB)
Uchwały ZWZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2005 z dnia 23.05.2005 r. (103,22 kB)
Oświadczenie Zarządu Impel S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
PDF
Raport bieżący nr 20/2005 z dnia 20.05.2005 r. (34,33 kB)
Korekta do raportu za I kwartał 2005 roku
PDF
Raport bieżący nr 19/2005 z dnia 17.05.2005 r. (27,68 kB)
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel na rok 2005
ZIP
Raport bieżący Nr 18/2005 z dnia 12.05.2005 r. (334,43 kB)
Projekty uchwał na ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 17/2005 z dnia 12.05.2005 r. (22,36 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 roku
PDF
Raport bieżący Nr 16/2005 z dnia 29.04.2005 r. (26,13 kB)
Doprecyzowanie warunków transakcji nabycia udziałów spółki Bankowy Dom Faktor Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 15/2005 z dnia 28.04.2005 r. (29,96 kB)
Nabycie udziałów spółki Bankowy Dom Faktor Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 14/2005 z dnia 26.04.2005 r. (33,01 kB)
Zwołanie ZWZ Impel S.
PDF
Raport bieżący Nr 13/2005 z dnia 22.04.2005 r. (28,44 kB)
Zbycie udziałów spółki Tailor Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący Nr 12/2005 z dnia 19.04.2005 r. (22,08 kB)
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2004 rok.
PDF
Raport bieżący Nr 11/2005 z dnia 30.03.2005 r. (27,32 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący Nr 10/2005 z dnia 23.03.2005 r. (25,64 kB)
Nowy Członek Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2005 z dnia 18.03.2005 r. (31,51 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący nr 8/2005 z dnia 18.03.2005 r. (32,07 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej.
PDF
Raport bieżący Nr 7/2005 z dnia 28.02.2005 r. (25,28 kB)
Odwołanie prognozy skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej Impel na rok 2004
PDF
Raport bieżący Nr 5/2005 z dnia 01.02.2005 r. (33,21 kB)
Nabycie udziałów spółki zależnej
PDF
Raport bieżący Nr 6/2005 z dnia 01.02.2005 r. (32,82 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący Nr 4/2005 z dnia 31.01.2005 r. (26,89 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2005
PDF
Raport bieżący Nr 3/2005 z dnia 12.01.2005 r. (26,04 kB)
Nie przyznanie obligacji z prawem pierwszeństwa w roku 2004
PDF
Raport bieżący Nr 1/2005 z dnia 3.01.2005 r. (25,98 kB)
Wprowadzenie akcji serii E do obrotu giełdowego
PDF
Raport bieżący Nr 80/2004 z dnia 31.12.2004 r. (24,08 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 28 grudnia 2004 roku
PDF
Raport bieżący Nr 79/2004 z dnia 30.12.2004 r. (23,43 kB)
Przystąpienie do systemu ESPI
PDF
Raport bieżący Nr 78/2004 z dnia 29.12.2004 r. (32,01 kB)
Uchwały podjęte przez NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 77/2004 z dnia 22.12.2004 r. (28,08 kB)
Przydział obligacji z prawem pierwszeństwa
PDF
Raport bieżący Nr 76/2004 z dnia 20.12.2004 r. (31,26 kB)
Projekty uchwał NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 75/2004 z dnia 16.12.2004 r. (27,45 kB)
Podwyższenie prognozy skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej Impel na rok 2004
PDF
Raport bieżący Nr 74/2004 z dnia 15.12.2004 r. (39,38 kB)
Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa
PDF
Raport bieżący Nr 73/2004 z dnia 14.12.2004 r. (23,32 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu
PDF
Raport bieżący Nr 72/2004 z dnia 13.12.2004 r. (26,52 kB)
Wniosek o asymilację akcji i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego
PDF
Raport bieżący Nr 71/2004 z dnia 8.12.2004 r. (26,19 kB)
Nowelizacja rozporządzenia z dnia 18 maja br. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
PDF
Raport bieżący Nr 70/2004 z dnia 3.12.2004 r. (32,89 kB)
Zwołanie NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący Nr 69/2004 z dnia 26.11.2004 r. (34,81 kB)
Stanowisko Zarządu Impel SA w sprawie publikacji prasowych dotyczących rzetelności informowania inwestorów przez spółkę
PDF
Raport bieżący 68/2004 z dnia25.11.2004 r. (26,64 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 67/2004 z dnia 19.11.2004 r. (26,49 kB)
Przedłużenie statusu zakładu pracy chronionej dla Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 66/2004 z dnia18.11.2004 r. (27,04 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 65/2004 z dnia16.11.2004 r. (27,7 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 64/2004 z dnia 15.11.2004 r. (27,83 kB)
Nowa prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel na rok 2004
PDF
Raport bieżący 63/2004 z dnia 2.11.2004 r. (28,98 kB)
Stanowisko Zarządu w sprawie wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne z dnia 12 października 2004 roku (Dz.U. nr 234 poz.2345).
PDF
Raport bieżący 62/2004 z dnia 21.10.2004 r. (30,54 kB)
Stanowisko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie prospektu emisyjnego oraz odwołania prognoz Impel S.A. na rok 2004
PDF
Raport bieżący 61/2004 z dnia 18.10.2004 r. (26,55 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 60/2004 z dnia 15.10.2004 r. (28,68 kB)
Transakcje z podmiotami powiązanymi
PDF
Raport bieżący 59/2004 z dnia 8.10.2004 r. (25,49 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 58/2004 z dnia 7.10.2004 r. (31,18 kB)
Przesuniecie wykorzystania środków pozyskanych w drodze publicznej emisji akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 57/2004 z dnia 06.10.2004 r. (25,49 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 56/2004 z dnia 30.09.2004 r. (25,52 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 55/2004 z dnia 20.09.2004 r. (27,4 kB)
Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 54/2004 z dnia 20.09.2004 r. (26,33 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 53/2004 z dnia 10.09.2004 r. (27,89 kB)
Umorzenie akcji i rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 52/2004 z dnia 08.09.2004 r. (29,39 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 51/2004 z dnia 01.09.2004 r. (27,61 kB)
Zmiana warunków umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący 50/2004 z dnia 31.08.2004 r. (26,75 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 49/2004 z dnia 22.07.2004 r. (58,99 kB)
Stanowisko w sprawie publikacji prasowych dotyczących rzetelności informowania inwestorów przez Zarząd Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 48/2004 z dnia 20.07.2004 r. (24,9 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 47/2004 z dnia 19.07.2004 r. (23,63 kB)
Nabycie akcji przez Członka Zarządu
PDF
Raport bieżący 46/2004 z dnia 13.07.2004 r. (31,76 kB)
Korekta raportu za I kwartał 2004 roku
PDF
Raport bieżący 45/2004 z dnia 9.07.2004 r. (32,52 kB)
Stanowisko Zarządu w sprawie wpływu przepisów określających warunki udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne na wyniki finansowe oraz odwołanie prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel na rok 2004
PDF
Raport bieżący 44/2004 z dnia 2.07.2004 r. (23,84 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 43/2004 z dnia 1.07.2004 r. (31,25 kB)
Zakup udziałów spółki BDH Serwis Sp. z o.o. oraz zawarcie umów znaczących przez spółki Grupy Kapitałowej Impel
PDF
Raport bieżący 42/2004 z dnia 8.06.2004 r. (23,13 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 7 czerwca 2004 roku
PDF
Raport bieżący 41/2004 z dnia 7.06.2004 r. (51,34 kB)
Uchwały podjęte przez ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 40/2004 z dnia 28.05.2004 r. (27,19 kB)
Informacja Zarządu Impel S.A. w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz.U. Nr 114 poz. 1194)
PDF
Raport bieżący 39/2004 z dnia 28.05.2004 r. (25,93 kB)
Zakup udziałów spółki Strażcem Sp. z o.o.
PDF
Raport bieżący 38/2004 z dnia 28.05.2004 r. (52,33 kB)
Projekty uchwał ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 37/2004 z dnia 26.05.2004 r. (27,16 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 36/2004 z dnia 24.05.2004 r. (26,77 kB)
Sprzedaż udziałów spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 35/2004 z dnia 21.05.2004 r. (25,91 kB)
Korekta do raportu za I kwartał 2004 roku
PDF
Raport bieżący 34/2004 z dnia 19.05.2004 r. (23,63 kB)
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
PDF
Raport bieżący 33/2004 z dnia 12.05.2004 r. (54,04 kB)
Zwołanie ZWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 32/2004 z dnia 26.04.2004 r. (25,8 kB)
Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zmiany jej nazwy.
PDF
Raport bieżący 31/2004 z dnia 26.04.2004 r. (87,59 kB)
Oświadczenie Impel S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
PDF
Raport bieżący 30/2004 z dnia 20.04.2004 r. (24,37 kB)
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2003 rok
PDF
Raport bieżący 29/2004 z dnia 9.04.2004 r. (79,76 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 28/2004 z dnia 9.04.2004 r. (80,81 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 27/2004 z dnia 7.04.2004 r. (79,65 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 26/2004 z dnia 6.04.2004 r. (77,07 kB)
Raport bieżący 26/2004 z dnia 6.04.2004 r.
PDF
Raport bieżący 25/2004 z dnia 30.03.2004 r. (80,72 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 24/2004 z dnia 24.03.2004 r. (85 kB)
Zawarcie umowy znaczącej przez Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 23/2004 z dnia 18.03.2004 r. (86,85 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 22/2004 z dnia 18.03.2004 r. (76,01 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 21/2004 z dnia 17.03.2004 r. (79,29 kB)
Sprzedaż akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 20/2004 z dnia 15.03.2004 r. (79,57 kB)
Transakcja z podmiotem powiązanym
PDF
Raport bieżący 19/2004 z dnia 27.02.2004 r. (84,64 kB)
Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Impel na rok 2004
PDF
Raport bieżący 18/2004 z dnia 23.02.2004 r. (81,45 kB)
Zmiana kodu 5.000.000 akcji serii C w KDPW
PDF
Raport bieżący 17/2004 z dnia 16.02.2004 r. (82,67 kB)
Złożenie wniosku do KDPW o oznaczenie odrębnym kodem 5.000.000 akcji zwykłych imiennych serii C zarejestrowanych dotychczas pod kodem PLIMPEL00029
PDF
Raport bieżący 16/2004 z dnia 12.02.2004 r. (89,17 kB)
Zniesienie uprzywilejowania z 5.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 15/2004 z dnia 10.02.2004 r. (80,33 kB)
Rejestracja w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 14/2004 z dnia 10.02.2004 r. (76 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2003 roku
PDF
Raport bieżący 13/2004 z dnia 3.02.2004 r. (80,29 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 12/2004 z dnia 2.02.2004 r. (86,43 kB)
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
PDF
Raport bieżący 11/2004 z dnia 30.01.2004 r. (74,27 kB)
Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie akcji serii E
PDF
Raport bieżący 9/2004 z dnia 29.01.2004 r. (82,46 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany nazwy spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 10/2004 z dnia 29.01.2004 r. (81,88 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 8/2004 z dnia 27.01.2004 r. (25,29 kB)
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2004
PDF
Raport bieżący 7/2004 z dnia 27.01.2004 r. (26,03 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 6/2004 z dnia 23.01.2004 r. (24,84 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
PDF
Raport bieżący 5/2004 z dnia 20.01.2004 r. (24,81 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 4/2004 z dnia 12.01.2004 r. (28,68 kB)
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 5 stycznia 2004 roku
PDF
Raport bieżący 3/2004 z dnia 6.01.2004 r. (65,7 kB)
Oświadczenie Impel S.A. w sprawie dostosowań Zasad Ładu Korporacyjnego
PDF
Raport bieżący 2/2004 z dnia 5.01.2004 r. (17,51 kB)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 1/2004 z dnia 5.01.2004 r. (58,15 kB)
Uchwały podjęte na NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 54/2003 z dnia 31.12.2003 r. (16,06 kB)
Transakcje z podmiotami powiązanymi
PDF
Raport bieżący 53/2003 z dnia 23.12.2003 r. (16 kB)
Rejestracja w KDPW akcji imiennych uprzywilejowanych serii C Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 52/2003 z dnia 23.12.2003 r. (16,52 kB)
Zakup udziałów spółki G-P Bis Sp. z o.o.
ZIP
Raport bieżący 51/2003 z dnia 23.12.2003 r. (178,99 kB)
Projekty uchwał NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 50/2003 z dnia 20.12.2003 r. (14,56 kB)
Podjęcie decyzji o zamiarze zmiany praw z 5.000.000 akcji imiennych serii C Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 49/2003 z dnia 19.12.2003 r. (14,31 kB)
Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie akcji serii C.
PDF
Raport bieżący 48/2003 z dnia 17.12.2003 r. (15,72 kB)
Wręczenie Certyfikatu Systemu Jakości ISO 9001:2000 Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 47/2003 z dnia 11.12.2003 r. (23,97 kB)
Zwołanie NWZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 46/2003 z dnia 9.12.2003 r. (18,2 kB)
Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną
PDF
Raport bieżący 45/2003 z dnia 27.11.2003 r. (15,31 kB)
Wcześniejsze rozwiązanie umowy kredytowej z BPH PBK S.A. na wniosek Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 44/2003 z dnia 19.11.2003 r. (44,84 kB)
Impel S.A. na liście uczestników indeksu WIG
PDF
Raport bieżący 43/2003 z dnia 12.11.2003 r. (20,22 kB)
Szacunkowa wartość księgowa kapitałów własnych Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 42/2003 z dnia 10.11.2003 r. (15,68 kB)
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B i D Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 41/2003 z dnia 7.11.2003 r. (14,96 kB)
Rejestracja akcji serii A, B i D Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 40/2003 z dnia 7.11.2003 r. (15,04 kB)
Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
PDF
Raport bieżący 39/2003 z dnia 7.11.2003 r. (16,96 kB)
Przydział akcji serii E w ofercie pracowniczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 38/2003 z dnia 7.11.2003 r. (14,97 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 37/2003 z dnia 5.11.2003 r. (15,28 kB)
Wybór biegłego rewidenta
PDF
Raport bieżący 36/2003 z dnia 3.11.2003 r. (15,73 kB)
Zawarcie znaczącej umowy
PDF
Raport bieżący 35/2003 z dnia 31.10.2003 r. (14,9 kB)
Aktualizacja treści prospektu w zakresie spółek Grupy Kapitałowej Impel
PDF
Raport bieżący 34/2003 z dnia 31.10.2003 r. (16,61 kB)
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki SERVIKS RIGA z siedzibą w Rydze
PDF
Raport bieżący 33/2003 z dnia 31.10.2003 r. (14,94 kB)
Złożenie wniosków do KDPW o zarejestrowanie akcji serii A, B i D oraz do GPW o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego
PDF
Raport bieżący 32/2003 z dnia 24.10.2003 r. (17,38 kB)
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
PDF
Raport bieżący 31/2003 z dnia 22.10.2003 r. (40,56 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 30/2003 z dnia 17.10.2003 r. (38,58 kB)
Znaczne pakiety akcji
PDF
Raport bieżący 29/2003 z dnia 15.10.2003 r. (40,02 kB)
Rejestracja praw do akcji serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego
PDF
Raport bieżący 28/2003 z dnia 14.10.2003 r. (45,99 kB)
Przydział akcji serii D oraz złożenie wniosków do KDPW i GPW  
PDF
Raport bieżący 27/2003 z dnia 13.10.2003 r. (38,24 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 26/2003 z dnia 10.10.2003 r. (36,24 kB)
Zamknięcie zapisów na akcje serii D
PDF
Raport bieżący 25/2003 z dnia 10.10.2003 r. (94,87 kB)
Aktualizacja treści prospektu w związku z ustaleniem ceny emisyjnej akcji serii D  Raport PDF
PDF
Raport bieżący 24/2003 z dnia 9.10.2003 r. (40,44 kB)
Aktualizacja treści prospektu w zakresie umów znaczących
PDF
Raport bieżący 22/2003 z dnia 9.10.2003 r. (69,83 kB)
Umowa o subemisję inwestycyjną Raport PDF
PDF
Raport bieżący 21/2003 z dnia 9.10.2003 r. (39,22 kB)
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A , B i D oraz praw do akcji serii D
PDF
Raport bieżący 23/2003 z dnia 9.10.2003 r. (54,18 kB)
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D (inwestorzy instytucjonalni i detaliczni) i E (transza pracownicza)
PDF
Raport bieżący 20/2003 z dnia 8.10.2003 r. (35,18 kB)
Zmiana terminu zapisów na akcje serii E (transza pracownicza)
PDF
Raport bieżący 19/2003 z dnia 8.10.2003 r. (39,01 kB)
Sprostowanie treści prospektu
PDF
Raport bieżący 18/2003 z dnia 6.10.2003 r. (39,32 kB)
Zawarcie umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący 17/2003 z dnia 3.10.2003 r. (37,12 kB)
Aktualizacja treści prospektu w zakresie umów istotnych
PDF
Raport bieżący 16/2003 z dnia 3.10.2003 r. (38,96 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 15/2003 z dnia 3.10.2003 r. (37,83 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 13/2003 z dnia 2.10.2003 r. (37,68 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 14/2003 z dnia 2.10.2003 r. (36,75 kB)
Aktualizacja treści prospektu w zakresie umów znaczących
PDF
Raport bieżący 12/2003 z dnia 1.10.2003 r. (37,42 kB)
Aktualizacja treści prospektu w zakresie umów istotnych
PDF
Raport bieżący 11/2003 z dnia 1.10.2003 r. (41,64 kB)
Przedział cenowy na potrzeby budowania "Księgi Popytu" na akcje serii D Impel S.A.
PDF
Raport bieżący 9/2003 z dnia 30.09.2003 r. (37,15 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 8/2003 z dnia 30.09.2003 r. (153,55 kB)
Oświadczenie Zarządu dotyczące przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego  Raport PDF
PDF
Raport bieżący 10/2003 z dnia 30.09.2003 r. (41,8 kB)
Sprostowanie treści prospektu emisyjnego
PDF
Raport bieżący 7/2003 z dnia 29.09.2003 r. (37,38 kB)
Wniosek o dopuszczenie akcji serii A,B i D do obrotu giełdowego
PDF
Raport bieżący 6/2003 z dnia 26.09.2003 r. (36,85 kB)
Aktualizacja treści prospektu
PDF
Raport bieżący 5/2003 z dnia 26.09.2003 r. (32,66 kB)
Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego
PDF
Raport bieżący 4/2003 z dnia 25.09.2003 r. (54,86 kB)
Terminy przekazywania raportów okresowych za 2003 rok
PDF
Raport bieżący 1/2003 z dnia 25.09.2003 r. (44,16 kB)
Data rozpoczęcia przesyłania informacji z wykorzystaniem systemu Emitent
PDF
Raport bieżący 3/2003 z dnia 25.09.2003 r. (50,96 kB)
Konsorcjum Dystrybucyjne
PDF
Raport bieżący 2/2003 z dnia 25.09.2003 r. (51,94 kB)
Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG