Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

PDF
Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 26 maja 2021 roku (33,12 kB)
Podjęcie przez zarząd GPW uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
PDF
Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 24 maja 2021 roku (38,57 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (33,67 kB)
Złożenie oświadczenia do KDPW o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW
PDF
Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (31,55 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 21 maja 2021 roku
ZIP
Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (251,85 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2021 roku
PDF
Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 19 maja 2021 roku (38,6 kB)
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
PDF
Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (31,27 kB)
Powzięcie informacji o zezwoleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
PDF
Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku (34,78 kB)
Umorzenie postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku (38,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku (30,65 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy za 2020 rok
PDF
Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku (30,46 kB)
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofania z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku (31,74 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku (152,59 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 kwietnia 2021 roku
PDF
Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (38,11 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 10 marca 2021 roku (288,02 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (1,76 MB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (94,16 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (95,36 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku (23,82 kB)
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Impel S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Impel za rok obrotowy 2020
PDF
Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku (38,76 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku (97,62 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.-korekta zawiadomienia z dnia 8 lutego 2021
ZIP
Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku (1,04 MB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku (161,93 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku (38,81 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku (42,07 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku (26,55 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
PDF
Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku (38,26 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 11.12.2020 roku (1,25 MB)
Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Impel S.A. oraz o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 37/2020 z dnia 09.12.2020 roku (35,07 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 29 października 2020 roku (38,67 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 36/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku (38,32 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 9 października 2020 roku (33,99 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 33/2020 z dnia 1 października 2020 roku (49,61 kB)
Informacja o zawarciu umów znaczących przez spółkę zależną Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 25 września 2020 roku (52,59 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 24 września 2020 roku (38,79 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 24 września 2020 roku (94,27 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 29/2020 z dnia 22 września 2020 roku (97,58 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (37,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku (48,11 kB)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku (26,38 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku (133,48 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku (23,71 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku (149,83 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku (38,31 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (34,95 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. (38,06 kB)
Oddalenie apelacji złożonej przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (27,76 kB)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (32,63 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 lipca 2020 roku
ZIP
Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (356,41 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 roku
PDF
Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku (38,19 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku (946,92 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku (490,57 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku (714,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 maja 2020 roku (45,76 kB)
Przekształcenie zakończonej kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w postępowanie podatkowe
PDF
Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 25 maja 2020 roku (38,49 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku (38,15 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku (51,87 kB)
Informacja o podpisaniu umowy znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 26 marca 2020 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (38,9 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (31,78 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 26 lutego 2020 roku
ZIP
Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (68,48 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2020 roku
PDF
Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku (28,31 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2019 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku (38,86 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (299,59 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 26 lutego 2020 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku (26,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
PDF
Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku (38,25 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (45,58 kB)
Otrzymanie przez Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku (40,2 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku (38,42 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,94 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,73 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji zbycia akcji Impel S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 25 października 2019 roku (38,8 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 30 września 2019 roku (39,31 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
PDF
Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 25 września 2019 roku (38,73 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 13 września 2019 roku (522,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 13 września 2019 roku (34,5 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 13 września 2019 roku (32,87 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 12 września 2019 roku (156,4 kB)
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 12 września 2019 roku (120,51 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku (29,96 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku (38,22 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (38,28 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (34,07 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku (35,69 kB)
Przedłużenie umowy wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
PDF
Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (44,46 kB)
Powołanie Prezesa i Członków Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (32,51 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (245,19 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 13 maja 2019 roku (211,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S. A. wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku (53,13 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 27 maja 2019 roku (38,79 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku (46,76 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku (38,37 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12.04.2019 roku (44,89 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (42,29 kB)
Odpis dla pożyczek udzielonych przez spółki Grupy Impel do spółki Logistics Sp. z o. o.
PDF
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku (38,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (20,16 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2018 rok
PDF
Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku (42,66 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
ZIP
Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku (77,93 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku (38,99 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku (44,21 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku (26,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019