PDF
Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 26 maja 2021 roku (33,12 kB)
Podjęcie przez zarząd GPW uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
PDF
Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 24 maja 2021 roku (38,57 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (33,67 kB)
Złożenie oświadczenia do KDPW o rozwiązanie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych KDPW
PDF
Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (31,55 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 21 maja 2021 roku
ZIP
Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 21 maja 2021 roku (251,85 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2021 roku
PDF
Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 19 maja 2021 roku (38,6 kB)
Złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
PDF
Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (31,27 kB)
Powzięcie informacji o zezwoleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
PDF
Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku (34,78 kB)
Umorzenie postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku (38,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku (30,65 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy za 2020 rok
PDF
Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku (30,46 kB)
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofania z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku (31,74 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 kwietnia 2021 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku (152,59 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 kwietnia 2021 roku
PDF
Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 24 marca 2021 roku (38,11 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 10 marca 2021 roku (288,02 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (1,76 MB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (94,16 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 9 marca 2021 roku (95,36 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku (23,82 kB)
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Impel S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Impel za rok obrotowy 2020
PDF
Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku (38,76 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku (97,62 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.-korekta zawiadomienia z dnia 8 lutego 2021
ZIP
Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku (1,04 MB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku (161,93 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku (38,81 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku (42,07 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 11 stycznia 2021 roku (26,55 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
PDF
Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku (38,26 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 38/2020 z dnia 11.12.2020 roku (1,25 MB)
Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Impel S.A. oraz o zamiarze ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 37/2020 z dnia 09.12.2020 roku (35,07 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 29 października 2020 roku (38,67 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 36/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku (38,32 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 9 października 2020 roku (33,99 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 33/2020 z dnia 1 października 2020 roku (49,61 kB)
Informacja o zawarciu umów znaczących przez spółkę zależną Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 32/2020 z dnia 25 września 2020 roku (52,59 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 31/2020 z dnia 24 września 2020 roku (38,79 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 30/2020 z dnia 24 września 2020 roku (94,27 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 29/2020 z dnia 22 września 2020 roku (97,58 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 28/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (37,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku (48,11 kB)
Informacja o zamiarze zawarcia umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku (26,38 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku (133,48 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku (23,71 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku (149,83 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 roku (38,31 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (34,95 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. (38,06 kB)
Oddalenie apelacji złożonej przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (27,76 kB)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (32,63 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 lipca 2020 roku
ZIP
Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku (356,41 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2020 roku
PDF
Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku (38,19 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku (946,92 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku (490,57 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku (714,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 26 maja 2020 roku (45,76 kB)
Przekształcenie zakończonej kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w postępowanie podatkowe
PDF
Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 25 maja 2020 roku (38,49 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku (38,15 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku (51,87 kB)
Informacja o podpisaniu umowy znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 26 marca 2020 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 5/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (38,9 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (31,78 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 26 lutego 2020 roku
ZIP
Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku (68,48 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 lutego 2020 roku
PDF
Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku (28,31 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2019 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku (38,86 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku (299,59 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 26 lutego 2020 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku (26,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
PDF
Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku (38,25 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku (45,58 kB)
Otrzymanie przez Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku (40,2 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku (38,42 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 33/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,94 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku (152,73 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji zbycia akcji Impel S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 25 października 2019 roku (38,8 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 30 września 2019 roku (39,31 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania podatkowego
PDF
Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 25 września 2019 roku (38,73 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 13 września 2019 roku (522,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 13 września 2019 roku (34,5 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 13 września 2019 roku (32,87 kB)
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 12 września 2019 roku (156,4 kB)
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 12 września 2019 roku (120,51 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku (29,96 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku (38,22 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 20/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (38,28 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku (34,07 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku (35,69 kB)
Przedłużenie umowy wielocelowej linii kredytowej w BNP Paribas Bank Polska S.A. dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
PDF
Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (44,46 kB)
Powołanie Prezesa i Członków Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję
PDF
Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (32,51 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku (245,19 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2019 roku
ZIP
Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 13 maja 2019 roku (211,45 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S. A. wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku (53,13 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji nabycia akcji Impel S.A. przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 27 maja 2019 roku (38,79 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 10 maja 2019 roku (46,76 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku (38,37 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 12.04.2019 roku (44,89 kB)
Odebranie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 29 marca 2019 roku (42,29 kB)
Odpis dla pożyczek udzielonych przez spółki Grupy Impel do spółki Logistics Sp. z o. o.
PDF
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 27 marca 2019 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku (38,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku (20,16 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2018 rok
PDF
Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 12 lutego 2019 roku (42,66 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
ZIP
Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku (77,93 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku (38,99 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku (44,21 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku (26,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
PDF
Raport bieżący nr 39/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (36,65 kB)
Zawiadomienie o zmniejszeniu przez akcjonariusza udziału poniżej progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 37/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku (27,33 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku (38,48 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (36,16 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta wyniku kontroli prowadzonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego
PDF
Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (28,44 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną od Emitenta decyzji Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nakazującej zwrot dofinansowania.
PDF
Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (31,74 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (27,61 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (64,55 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 listopada 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 25 października 2018 roku (38,88 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 15 października 2018 roku (374,2 kB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 9 października 2018 roku (261,4 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 8 października 2018 roku (31,09 kB)
Śmierć Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 27/2018 z dnia 8 października 2018 roku (31,09 kB)
Śmierć Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 roku (46,22 kB)
Złożenie apelacji przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 26 września 2018 roku (46,22 kB)
Złożenie apelacji przez spółkę zależną Emitenta – Impel Facility Services Sp. z o. o. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa - Ministerstwu Sprawiedliwości
PDF
Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 24 września 2018 roku (38,71 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 24 września 2018 roku (38,71 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 18 września 2018 roku (47,43 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 18 września 2018 roku (47,43 kB)
Informacja o aktualnej łącznej kwocie roszczeń PFRON wobec podmiotów Grupy Impel
PDF
Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku (38,36 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
PDF
Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 roku (38,36 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
ZIP
Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku (141,86 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku (38,34 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku (38,34 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku (39,38 kB)
Oddalenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie powództwa Impel Facility Services Sp. z o.o. (dawniej Impel Security Polska Sp. z o. o.) przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości, złożenie zmienionego pozwu.
PDF
Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku (29,98 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku (29,76 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A. XI kadencji
PDF
Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku (29,76 kB)
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impel S.A. XI kadencji
PDF
Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (32,6 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (32,6 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku
ZIP
Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 13 czerwca 2018 roku (156,72 kB)
Powołanie Rady Nadzorczej na kolejną XI kadencję
ZIP
Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (239,48 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku
ZIP
Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku (239,48 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2018 roku
PDF
Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018 roku (30,38 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 25 maja 2018 roku (30,38 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 14 maja 2018 roku (877,97 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 14 maja 2018 roku (877,97 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku (25,91 kB)
Informacja o podpisaniu umów znaczących w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 roku (25,91 kB)
Informacja o podpisaniu umów znaczących w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku (38,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku (34,67 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu o umorzeniu postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę zwolnienia z VAT usług w zakresie opieki medycznej.
PDF
Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku (42,72 kB)
Informacja o wygranym przetargu i możliwości podpisania umowy znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 26 marca 2018 roku (38,21 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 roku (39,52 kB)
Informacja o zmianach w umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 5 marca 2018 roku (39,52 kB)
Informacja o zmianach w umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (27,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku (27,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (38,63 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku (38,63 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku (28,55 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2017 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku (17,63 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
PDF
Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku (17,63 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018
ZIP
Raport bieżący 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku (136,95 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku (136,95 kB)
Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku (38,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku (36,07 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku (36,07 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (61,45 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (61,45 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (73,54 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (73,54 kB)
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (197,56 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2017 roku
ZIP
Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku (197,56 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku (38,89 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku (38,89 kB)
Informacja o umowie znaczącej w Grupie Impel
PDF
Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 16 października 2017 roku (28,67 kB)
Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku (36,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku (36,45 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 17 października 2017 roku (348,88 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A na dzień 16 listopada 2017 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2 października 2017 roku (30,39 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 2 października 2017 roku (30,39 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksu przedłużającego czas trwania umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 27 września 2017 roku (38,58 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 1 września 2017 roku (41,29 kB)
Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 1 września 2017 roku (41,29 kB)
Informacja o sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta
PDF
Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku (38,13 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (22,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Impel za I półrocze 2017 roku.
PDF
Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (22,38 kB)
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Impel za I półrocze 2017 roku.
PDF
Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku (36,02 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (28,59 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku (28,59 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku (35,93 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku (23,57 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego i linii gwarancyjnej dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą.
PDF
Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,05 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,05 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (84,47 kB)
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (304,95 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2017 roku
ZIP
Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (304,95 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,23 kB)
Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku (20,23 kB)
Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 26 maja 2017 roku (77,24 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 19 maja 2017 roku (1,47 MB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZIP
Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 19 maja 2017 roku (1,47 MB)
Umieszczenie sprawy w Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (21,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – korekta
PDF
Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku (21,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – korekta
PDF
Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (27,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku (27,2 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
ZIP
Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku (432,53 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (63,17 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 30 marca 2017 roku.
ZIP
Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 30 marca 2017 roku (101,29 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2017 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (22,84 kB)
Powołanie Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (27,17 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
PDF
Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 roku (22,83 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (178,61 kB)
Korekta powiadomień dotyczących transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 8 marca 2017 roku (63,55 kB)
Powiadomienia dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
ZIP
Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 3 marca 2017 roku (208,9 kB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2017 roku wraz z projektami uchwał.
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (28,75 kB)
Informacja o szacunkowej wysokości miesięcznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku (18,42 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2016 rok
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku (24,8 kB)
Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta Protokołu z badania ksiąg podatkowych od Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
PDF
Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku (15,82 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
PDF
Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku (20,54 kB)
Połączenie transgraniczne Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 12 października 2016 roku (21,12 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Impel S.A. w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 12 października 2016 roku (44,08 kB)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 października 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 21 września 2016 roku (40,95 kB)
Powiadomienie o transakcji na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 21 września 2016 roku (40,95 kB)
Powiadomienie o transakcji na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 19 września 2016 roku (702,29 kB)
Zawiadomienie o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący 18/2016 z dnia 14 września 2016 roku (71,31 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący 18/2016 z dnia 14 września 2016 roku (71,31 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 9 września 2016 roku (4,35 MB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2016 roku wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 9 września 2016 roku (4,35 MB)
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 października 2016 roku wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 31sierpnia 2016 roku (193,06 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
PDF
Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 31sierpnia 2016 roku (193,06 kB)
Zwiększenie limitu kredytowego dla spółek Grupy Impel na wartość znaczącą
ZIP
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (825,83 kB)
Uzgodnienia w zakresie połączenia Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
ZIP
Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 roku (825,83 kB)
Uzgodnienia w zakresie połączenia Impel S.A. ze spółką zależną TMSI Partners S.à r.l.
PDF
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku (25,66 kB)
Wniesienie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości o dokonanie zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu wykonywania znaczącej umowy w zakresie realizacji usługi eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego
PDF
Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 roku (25,66 kB)
Wniesienie przez Impel Security Polska Sp. z o.o. pozwu przeciwko Skarbowi Państwa – Ministerstwu Sprawiedliwości o dokonanie zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu wykonywania znaczącej umowy w zakresie realizacji usługi eksploatacji i rozwoju systemu dozoru elektronicznego
PDF
Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (29,53 kB)
Zawiadomienie o wzroście udziału w ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (411,29 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
ZIP
Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku (411,29 kB)
Powiadomienia o transakcjach na akcjach Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (24,85 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksów na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku (24,85 kB)
Kontynuacja współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. - podpisanie aneksów na wartość umowy znaczącej
PDF
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku (20,62 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku (20,62 kB)
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Impel S.A. w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (25,65 kB)
Powołanie Prezesa i Członka Zarządu Impel S.A. na kolejną kadencję Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (225,65 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku
ZIP
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku (225,65 kB)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2016 roku
PDF
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku (181,06 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
PDF
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku (181,06 kB)
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
ZIP
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 11 maja 2016 roku (620,47 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
ZIP
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 11 maja 2016 roku (620,47 kB)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
PDF
Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku (23,31 kB)
Przeniesienie znacznego pakietu akcji Impel S.A. do spółki Trade Bridge Czechy a.s.
PDF
Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 7 marca 2016 roku (18,39 kB)
Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za 2015 rok
PDF
Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku (24,97 kB)
Powołanie nowych Członków Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (18,98 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku (18,98 kB)
Rezygnacja Członka Zarządu Impel S.A.
PDF
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku (15,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016
PDF
Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku (15,71 kB)
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016