Eksperci

Przedstawiamy
naszych ekspertów

zdjęcie: Piotr Adamski

Piotr Adamski

Konsultant ds. podatków

Business Tax Professionals

strzałka

Prawnik, Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją drogę zawodową rozpoczął od pracy w Administracji Skarbowej, gdzie przeprowadzał czynności sprawdzające i postępowania podatkowe. W Grupie Impel pracuje od 2017 r. Jako konsultant ds. podatków bierze udział w audytach i przeglądach podatkowych oraz tworzeniu opinii podatkowych. Jest autorem publikacji dotyczących podatków. Największą satysfakcję daje mu prowadzenie szkoleń z prawa podatkowego, w trakcie których stara się przekazać skomplikowane informacje w przystępny, zrozumiały dla wszystkich sposób.

zdjęcie: Bartosz Bilicki

Bartosz Bilicki

Dyrektor działu New Technology Hub

SI-Consulting (GRUPA IMPEL)

strzałka

Dyrektor jednego z najbardziej innowacyjnych działów w całej grupie Impel – New Technology Hub (SI-Consulting). Wraz z zespołem wdraża oprogramowanie z obszaru Przemysłu 4.0.

zdjęcie: Artur Dąbrowski

Artur Dąbrowski

dyrektor operacyjny w grupie produktowej SECURITY

Grupa Impel

strzałka

Od niedawna związany z Grupą Impel. Jego zadaniem jest wsparcie operacyjne regionów wykonujących usługi ochrony na terenie całej Polski, a także zarządzanie produktami i dbanie o ich rozwój oraz cele strategiczne Grupy Produktowej SECURITY. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy operacyjnej na różnych szczeblach, w tym ministerialnych. Brał udział w tworzeniu Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Operacyjnego MON. Uczestniczył w tworzeniu Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Odważny, nie boi się trudnych wyzwań i wytrwale dąży do celu. Dzieli się wiedzą w zakresie nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań dotyczących pracy operacyjnej. Aktualnie zaangażowany w projekty optymalizacyjne, zwiększające efektywność operacyjną i sprawność procesów. Był właścicielem biznesowym i liderem projektu Centrum Wsparcia Operacyjnego. Zaangażowany we wdrażanie nowych produktów i wykorzystaniem nowych technologii w obszarze usług związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa.

zdjęcie: Jolanta Durasiewicz

Jolanta Durasiewicz

Prezes Zarządu Impel Business Solutions

GRUPA IMPEL

strzałka

Od 2015 roku na pokładzie Impel Business Solutions. Od startu zawodowego związana z działem HR – początkowo jako Menadżer obszaru kadr, a potem dyrektor rozwoju produktów w obszarze kadr i płac . Nadal pozostaje wierna zarządzaniu zasobami, ale rozszerzyła swoje zadania o projekty w tym projekty robotyzacyjne – stworzyła zespół do zarządzania ciągłością działania algorytmów RPA wykorzystywanych w produktach BPO, ocenia aspekt ekonomiczny wdrożenia i inicjuje nowe projekty wykorzystujące automatyzację. Wspiera cyfrową transformację firmy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Doskonali umiejętności procesowe zdobywając coraz wyższe stopnie specjalizacji LEAN i z powodzeniem stosuje je w IBS oraz doradza firmom zewnętrznym w optymalnym wykorzystaniu tej metody zarządczej. Od 1 lipca 2021 pełni funkcję prezesa zarządu Impel Business Solutions.

zdjęcie: Katarzyna Gadomska

Katarzyna Gadomska

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Branży Eventowej

strzałka

CEO Acora Events, która od 2006 roku z sukcesem kieruje firmą organizującą wydarzenia biznesowe na terenie Łodzi i całego kraju, a także poza jego granicami. Bierze udział w wielu inicjatywach oraz tworzy produkty i atrakcje często związane z użyciem nowych technologii. Odważna, kreatywna, nie boi się trudnych wyzwań i wytrwale dąży do celu. Mocno nastawiona na rozwój branży wydarzeń i wzrost świadomości wśród klientów. Kobieta sukcesu, a co za tym idzie, idealna partnerka do współpracy.

zdjęcie: Gaweł Główczyk

Gaweł Główczyk

Project manager

Impel Tech Solutions sp. z o.o.

strzałka

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Grupie Impel pracuje od 2019 roku, rozpoczynał na stanowisku automatyka w projekcie związanym ze zwiększaniem efektywności energetycznej. Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie kierując projektem dotyczącym kompleksowej usługi montażu instalacji fotowoltaicznych. Entuzjasta nowych technologii, a w szczególności Odnawialnych Źródeł Energii.

 

zdjęcie: Ewa Górska-Herezo

Ewa Górska-Herezo

wiceprezes zarządu Impel Facility Services

Grupa Impel

strzałka

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiskowej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku handel zagraniczny oraz magisterskie studia menedżerskie MBA. 

W 2001 roku objęła stanowisko dyrektora oddziału operacyjnego w Grupie Impel. W 2008 r. została powołana do zarządu Impel Cleaning gdzie pełniła funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych oraz członka zarządu. Nadzorowała funkcjonowanie specjalistycznych spółek świadczących m.in. usługi porządkowo-czystościowe, outsourcing usług medycznych, catering, techniczna obsługa nieruchomości, usługi w zakresie profesjonalnego sprzątania linii produkcji żywności dla sektora spożywczego oraz usługi ubezpieczeniowe.

Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu Impel Facility Services sp. z o.o., wiodącej spółki z obszaru Facility Management Grupy Impel. Zarządza Regionami Operacyjnymi GP CLE i HEC oraz spółką MarketCo, która jest operatorem Systemu Franczyzy Grupy Impel. Od 2010 r. jest członkiem zarządu Związku Pracodawców Outsourcingu.

zdjęcie: Paweł Konopko

Paweł Konopko

Prezes zarządu

Prognosis Sp. z o.o. (Grupa Impel)

strzałka

Ukończył z wyróżnieniem dwustopniowe studia magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku: Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja, ze specjalizacją Systemy i Sieci Telekomunikacyjne.

Stypendysta Funduszu Talenty w latach 2005-2011. W latach 2010-2017 pracował jako programista w firmie Comarch S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie przy dużych projektach informatycznych typu ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem.

W 2016 roku wraz z żoną Joanną Konopko założył spółkę Prognosis, która z sukcesem przeszła inkubację w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach i otrzymała dofinansowanie z działania 1.1.2. POPW, na rozwój systemu do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną implementującego autorski model prognozujący.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu pracą zespołu programistów. W wielu projektach odpowiadał za część technologiczną, głównie tworzenie architektury systemów informatycznych. Posiada doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych informatycznych rozwiązań wykorzystywanych w branży energetycznej, m.in. zdalny odczyt liczników energii elektrycznej.

zdjęcie: Jarosław Kot

Jarosław Kot

Wiceprezes zarządu Impel Facility Services, Dyrektor Rozwoju Produktowego Grupy Impel

Grupa Impel

strzałka

W latach 2015-2016 był Dyrektorem Biura Klientów Strategicznych. Sukcesy w obszarze operacyjnym oraz handlowym zaowocowały objęciem przez niego stanowiska Prezesa Zarządu Impel Security Polska. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa spółki Impel Facility Services i Dyrektora Rozwoju Produktowego Grupy Impel. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie.

zdjęcie: Paweł Ocibiński

Paweł Ocibiński

Kierownik ds. zarządzania dokumentacją

Grupa Impel

strzałka

Koordynator sekcji kancelarii i procesów digitalizacji dokumentów w Impel Business Solutions, inicjator zmian oraz pasjonat automatyzacji, optymalizacji procesów i filozofii Lean. W podległej sekcji zaprogramował i wdrożył kilkanaście narzędzi automatyzujących powtarzalne czynności oraz ustandaryzował procesy operacyjne.

zdjęcie: Małgorzata Orłowska

Małgorzata Orłowska

Menedżer ds. legalizacji

Sanpro Synergy sp. z o.o. (Grupa Impel)

strzałka

Od 2013 roku zajmuje się zatrudnianiem i legalizacją pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, a od 2017 również cudzoziemców z Azji i Afryki. Doświadczenie zdobywała w agencjach zatrudnienia będących prekursorami w sprowadzaniu pracowników zza granicy. W 2018 dołączyła do Sanpro, gdzie jest odpowiedzialna za legalizację zagranicznych pracowników spółki i udziela wsparcia merytorycznego podmiotom z Grupy Impel  oraz firmom zewnętrznym  w ramach usługi legalizacji zatrudnienia cudzoziemców.

zdjęcie: Maciej Paradowski

Maciej Paradowski

Dyrektor operacyjny działu klimatyzacji i wentylacji

Impel Tech Solutions sp. z o.o. (Grupa Impel)

strzałka

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na wydziale budownictwa, kierunku inżynieria środowiska i specjalności urządzenia sanitarne. Doświadczenie zawodowe rozpoczynał jako inżynier budowy w firmie zajmującej się wykonaniem instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych. Z Grupą Impel związany od 2007 r. Najpierw jako project manager realizował zadania związane z projektowaniem i wykonaniem instalacji sanitarnych, tj. wentylacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i wody lodowej dla sektora bankowego, obiektów służby zdrowia, budynków biurowych i użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych czy galerii handlowych. W 2015 r. objął stanowisko dyrektora działu wentylacji i klimatyzacji zarządzając serwisem układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz pozyskiwaniem i realizacją inwestycji na terenie całego kraju. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń.

zdjęcie: Paweł Piłat

Paweł Piłat

Dyrektor handlowy regionu mazowieckiego

Grupa Impel

strzałka

Związany ze sprzedażą usług od 2009 roku. Doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy zajmującej się jakością w branży spożywczej. Współtworzył rozwijanie dwóch startupów – branża IT oraz Rent a car. Obecnie dyrektor handlowy regionu mazowieckiego w Grupie Impel. Współtworzy i rozwija zespół, którego celem jest sprzedaż usług z branży facility management do szerokiego grona klientów. Interesuje się zachowaniami statusowymi, grupowymi stanami flow i komunikacją interpersonalną.

zdjęcie: Janusz Pniak

Janusz Pniak

Zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa w regionie śląskim

Grupa Impel

strzałka

Od 14 lat związany z Grupą Impel. Już od 5 lat pełni rolę koordynatora ds. bezpieczeństwa Tour de Pologne. W Grupie Impel jest także kierownikiem projektu rozwoju imprez masowych i eventów.

 

zdjęcie: Leszek Szubała

Leszek Szubała

Menedżer produktu BHP

Grupa Impel

strzałka

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracuje w branży BHP od 1999 roku. W Grupie Impel od 2011. Aktualnie prowadzi certyfikację odzieży ochronnej, szkolenia, doradztwo, konsultacje w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej.

zdjęcie: Grzegorz Smereka

Grzegorz Smereka

Dyrektor grupy produktowej Cleaning

GRUPA IMPEL

strzałka

Wiceprezes Impel System sp. z o.o. i ekspert Grupy Impel w zakresie produktów z Grupy Produktowej Cleaning.
Jego zadaniem jest zarządzanie na terenie całej Polski działaniami operacyjnymi zespołów wykonujących usługi porządkowo-czystościowe, a także zarządzanie produktem i dbanie o jego rozwój. Manager z wieloletnim doświadczeniem.
Dzieli się wiedzą w zakresie trendów i nowoczesnych rozwiązań dotyczących usług porządkowo-czystościowych, w tym usług dezynfekcji.

zdjęcie: Janusz Surma

Janusz Surma

Prezes zarządu Impel Delivery

Grupa Impel

strzałka

Doświadczony menadżer w segmencie dostaw dla rynku medycznego i przemysłowego. Związany z Grupą Impel od 2011 roku. Od 2012 pełni rolę Prezesa Zarządu spółki Impel Delivery. Z powodzeniem wdraża usługę outsourcingu BHP, która pozwala uzyskać znaczące oszczędności w obszarze wydatków na środki ochrony indywidualnej. Pasjonat rynku e-commerce i innych form sprzedaży i obsługi klienta za pomocą rozwiązać cyfrowych. W obecnym czasie skutecznie dostarcza firmom rozwiązania produktowe zabezpieczające pracocowników przed zagrożeniem COVID-19.

 

zdjęcie: Rafał Stelmaszczyk

Rafał Stelmaszczyk

dyrektor ds. innowacji w grupie produktowej FM

Grupa Impel

strzałka

Od ponad 10 lat związany z Grupą Impel. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Regionu, Dyrektora Operacyjnego GP SEC, prezesa zarządu Impel Security Provider sp. z o.o. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie i ochronę meczy piłkarskich i obiektów podczas EURO 2012. Aktualnie zaangażowany w wiele projektów optymalizacyjnych, zwiększających efektywność operacyjną i sprawność procesów. Współtworzy nowe produkty i usługi wykorzystujące nowe technologie w obszarze biznesowym FM.

Absolwent UE na kierunku marketing, Akademii Leona Koźmińskiego – MBA. Wiedzę pogłębiał na studiach podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego i rachunkowości.

zdjęcie: Marek Tutak

Marek Tutak

Dyrektor nowych technologii

Impel Tech Solutions sp. z o.o.

strzałka

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki, informatyki i automatyki. Pasjonat w zakresie nowych technologii i projektowania systemów i rozwiązań optymalizujących procesy biznesowe. Brał udział w wielu spektakularnych projektach informatycznych i teletechnicznych. Pełniąc rolę dyrektora nowych technologii w Grupie Impel odpowiada za kreowanie i wprowadzanie na rynek nowych usług opartych o nowoczesne rozwiązania elektro-energetyczne i inteligentne oprogramowanie. Jest pomysłodawcą Systemu Optymalizacji Energii Elektrycznej rozwijanego w ramach projektu badawczo-rozwojowego przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dzieli się wiedzą w zakresie trendów i rozwiązań wspierających efektywność energetyczną czy infrastruktury dla inteligentnych budynków.

zdjęcie: Paweł Wala

Paweł Wala

Wiceprezes zarządu

SI-Consulting (GRUPA IMPEL)

strzałka

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, od początku kariery skupiony nad zaangażowaniem technologii informatycznych w służbę biznesu w sposób prosty i efektywny, współpracował projektowo m.in. z takimi markami, jak Daimler, British American Tobacco, Carlsberg, Kronopol czy Tauron.
Współtwórca i wiceprezes SI-Consulting, entuzjasta nowych technologii, mający na co dzień kontakt z wdrażanymi rozwiązaniami.

Dzieli się wiedzą na temat rozwiązań i trendów w zakresie technologii informatycznych.

zdjęcie: Krzysztof Wojciechowski

Krzysztof Wojciechowski

Dyrektor ds. rozwoju Obszaru Biznesowego Industrial Services

Grupa Impel

strzałka

Doświadczony menedżer, praktyk biznesu, ceniony doradca projektowy z wysokimi umiejętnościami zarządczymi i handlowymi. Specjalista w zakresie procesów pozyskiwania, przetwarzania i gromadzenia informacji. Zarządzał projektami bazodanowymi dla największych polskich spółek dystrybucyjnych z sektora telekomunikacji, energetyki i gazownictwa. Z sukcesem przeprowadzał procesy inwentaryzacje majątku polskich ministerstw. Był odpowiedzialny za ponad 300-osobowy zespół, który zrealizował skomplikowane projekty paszportyzacji i skanowania laserowego.

Dzieli się wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w kompleksowej obsłudze sektora przemysłowego.

zdjęcie: Piotr Kleszcz

Piotr Kleszcz

Dyrektor operacyjny ds. klientów strategicznych

Grupa Impel

strzałka

Pracuje w Grupie Impel od 9 lat. Odpowiedzialny był za pozyskiwanie oraz obsługę klientów w obszarze usług porządkowo-czystościowych i technicznego utrzymania nieruchomości. Obecnie w Biurze Klientów Strategicznych odpowiada za segmenty: instytucje finansowe, nieruchomości komercyjne, centra i sieci handlowe, total market. Jest audytorem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Brał udział w budowaniu koncepcji i wdrażaniu systemów wspierających obsługę kontraktów dla klientów Grupy Impel.

zdjęcie: Robert Mazur

Robert Mazur

Dyrektor Integrated Facility Management

Grupa Impel

strzałka

Jest odpowiedzialny za operacyjne funkcjonowanie zintegrowanej usługi dla nieruchomości komercyjnych (ZON), procesy jej optymalizacji i wdrożenia nowych rozwiązań. Zajmuje się doradztwem w zakresie budowania kompleksowej obsługi w modelu zintegrowanym dla nowych nieruchomości i klientów. Z Grupą Impel związany jest od 20216 roku, a z branżą nieruchomości ponad 10 lat.