Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Chemia i farmacja

 

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny to branża o sprecyzowanych wysokich wymaganiach, dla której bardzo istotne jest bezpieczeństwo oraz ciągłość realizowanej produkcji. Wspieramy zakłady przemysłowe zapewniając szeroki pakiet usług od ochrony i sprzątania, poprzez techniczną obsługę nieruchomości czy wynajem i serwis odzieży roboczej, po wyspecjalizowane usługi, takie jak czyszczenie obiektów i instalacji przemysłowych, włączając w to pracę w strefach niebezpiecznych.


Korzyści ze współpracy

 

 • zapewnienie ciągłości procesów w przedsiębiorstwie
 • dbanie o bezpieczne środowisko pracy
 • wsparcie procesów produkcyjnych i zapobieganie awariom przemysłowym


Usługi

 

 • ochrona osób i mienia
 • systemy techniczne w ochronie
 • usługi porządkowo-czystościowe
 • specjalistyczne czyszczenie przemysłowe i alpinistyczne
 • rental odzieży roboczej
 • techniczne utrzymanie nieruchomości
 • pracownicy tymczasowi, rekrutacje i doradztwo
 • usługi cateringowe
 • utrzymanie terenów zielonych i parkingów
 • ubezpieczenia