Wspieramy wartościowe inicjatywy

Od początku swojej działalności Grupa Impel angażuje się w działania o charakterze społecznym.

 

Wspieranie fundacji

 

 

Wspieramy Fundację ProCuro, której celem jest aktywizacja społeczna niepełnosprawnych dzieci, integracja poprzez sztukę oraz wspieranie ich rehabilitacji.

 

 

Od kilkunastu lat współpracujemy z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”, której działanie przyczynia się do postępu w diagnostyce i leczeniu dzieci chorych na raka.

Co roku bierzemy także udział w Koncercie Nadziei, organizowanym przez tę Fundację największym wydarzeniu charytatywnym we Wrocławiu.

 

 

Jesteśmy zaangażowani w integrację osób narodowości ukraińskiej ze społecznością Wrocławia, poprzez wspieranie Fundacji Ukraina.

 

 

Bardzo ważna jest dla nas również idea propagowania zdrowego stylu życia i aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, dlatego współpracujemy z działającą w tym obszarze Fundacją Volley Wrocław.

 

 

 

Zaangażowanie w ochronę środowiska

W trosce o środowisko naturalne dbamy o maksymalne ograniczenie ilości odpadów, powstających przy okazji realizowania przez nas usług. Ograniczamy zużycie wody i energii elektrycznej, wspieramy polskie przedsiębiorstwa w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego.

 

Wspieranie przedsiębiorczości

Działamy w organizacjach wspierających przedsiębiorczość. Jesteśmy członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej, wspieramy aktywizację zawodową i biznesową kobiet w ramach Forum Kobiet. Co roku jesteśmy także partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Cenimy pasję i innowacyjne pomysły, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku, dlatego dostrzegamy i wspieramy nowe, ciekawe inicjatywy biznesowe.

 

Troska o pracowników

Wiemy, że za sukcesem grupy Impel stoją tysiące naszych pracowników i współpracowników. Dlatego dbamy o przyjazne środowisko pracy i przestrzeń dla kreatywnych rozwiązań. Mamy wieloletnie doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a nasz wkład w ich aktywizację zawodową został zauważony i nagrodzony w Konkursie Lodołamacze, wyróżniającym pracodawców wrażliwych społecznie.