Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Stosowane w Impel S.A. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

pobierz dokument

 

Reguła zmiany audytora

Impel S.A. nie ma formalnej polityki zmiany audytora, ale w tej kwestii kieruje się dobrą praktyką szukania kompromisu pomiędzy efektywnością współpracy z audytorem a potrzebą jego okresowej zmiany.

 

Polityka różnorodności w odniesieniu do władz Impel S.A. i jej kluczowych menedżerów

Impel S.A. nie ma formalnej polityki różnorodności, ale w obsadzie stanowisk kieruje się zasadami równości szans wszystkich kandydatów, zwracając szczególną uwagę na ich doświadczenie i kompetencje.