Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

  Dywidenda z zysku za rok 2019 Dywidenda z zysku za rok 2018 Dywidenda z zysku za rok 2017 Dywidenda z zysku za rok 2016 Dywidenda z zysku za rok 2015 Dywidenda z zysku za rok 2014

Dywidenda z zysku za rok 2013

Wysokość dywidendy łącznie (w zł)

0,00

0,00

0,00

0,00 12 865 177,00 19 297 765,50 0,00
Liczba akcji objęta dywidendą (szt.) 0,00 0,00 0,00 0,00 12 865 177,00 12 865 177,00 0,00
Dywidenda na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,00
Dzień dywidendy (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 lipca 2016 30 czerwca 2015 0,00
Dzień wypłaty dywidendy (W)         18 lipca 2016 17 lipca 2015 0,00