Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS
System Franczyzy Impel

Od prawie 30 lat Grupa Impel oferuje usługi porządkowo-czystościowe oraz ochrony osób i mienia. Stanowią one nadal bardzo ważną część naszej działalności, pomimo znacznego rozwoju oferty grupy. Zdobyta wiedza, doświadczenie i wypracowane rozwiązania umożliwiły nam stworzenie Systemu Franczyzy Impel, którego usługi te stały się podstawą.

 

 

Korzyści dla franczyzobiorcy

 

silna marka

działanie pod rozpoznawalną marką Impel, największego na polskim rynku dostawcy usług outsourcingowych dla biznesu

 

 

know-how

funkcjonowanie w oparciu o Księgę Systemu Franczyzy Impel, stanowiącą jasny przepis na prowadzenie firmy i zawierającą zbiór sprawdzonych rozwiązań, pozwalających na realizowanie usług zgodnie z najlepszymi praktykami w branży

 

 

wsparcie

wsparcie ze strony Grupy Impel na każdym etapie współpracy

 

 

Obowiązki franczyzobiorcy

 

  • ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje biznesowe
  • stosuje wytyczne Systemu Franczyzy Impel
  • dokłada starań, aby jakość świadczonych usług była zgodna z oferowaną przez Impel
  • działa zgodnie z prawem i zasadami etyki w biznesie

 

 

Usługi

 

Usługi porządkowo-czystościowe

Polegają na dbaniu o czystość i porządek wewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu z zastosowaniem odpowiednich środków czystości i sprzętu. Należą do nich także usługi specjalistyczne: kompleksowa obsługa posadzek kamiennych, obsługa powierzchni betonowych, kompleksowa obsługa doczyszczania pobudowlanego, pielęgnacja zieleni i inne. Usługi porządkowo-czystościowe są realizowane w branżach, takich jak banki i instytucje finansowe, handel i usługi, służba zdrowia, przemysł, obiekty biurowe, hotele i restauracje.

 

 

Usługi ochrony osób i mienia

Działania, których celem jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu. Mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu szkód oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługi obejmują ochronę bezpośrednią oraz ochronę techniczną, polegającą na dozorze sygnałów przesyłanych przez systemy alarmowe. Do tej grupy usług należą także: ochrona imprez masowych, zabezpieczanie obiektów obowiązkowej ochrony o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa czy profesjonalny serwis recepcyjny.

 

 

Współdziałanie z personelem medycznym w procesie opieki medycznej nad pacjentem

Wspieranie personelu medycznego w zakresie opieki nad pacjentem realizowane jest przez salowe i sanitariuszy w jednostkach służby zdrowia. Wszystkie prowadzone czynności podlegają przepisom prawa ochrony zdrowia i są wykonywane zgodnie z procedurami określonymi w danej placówce, pod nadzorem koordynatorów. Współdziałanie z personelem medycznym dotyczy: pomocy pielęgniarce przy wykonywaniu prostych czynności pielęgnacyjno-higienicznych, dostarczania posiłków pacjentom, czynności pomocniczych w gabinecie zabiegowym, pomocy w transporcie wewnątrzszpitalnym pacjenta, segregacji, pakowania i przygotowywania bielizny, pościeli i odzieży szpitalnej, zbiórki i segregacji materiałów medycznych i odpadów biologicznych.

 

Kontakt

franczyza(at)impel(dot)pl