Zobacz pozostałe wpisy

Dywersyfikacja zapewnia wzrost przychodów Grupy Impel

12 listopada 2015

O blisko 8% wzrosły po dziewięciu miesiącach 2015 r. skonsolidowane przychody Grupy Impel. Po wieloletnim okresie dynamicznego wzrostu segmentu Facility Management,
w tym roku, większą dynamikę sprzedaży wykazuje segment Bezpieczeństwo. Największy krajowy dostawca usług outsourcingowych planuje rozwijać kolejny segment działalności - wysokospecjalizowane usługi dla biznesu, oraz uruchomić usługi skierowane
do klientów indywidualnych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Impel po trzech kwartałach 2015 roku sięgnęły
blisko 1,4 mld zł i były o prawie 8% wyższe niż rok wcześniej. Tym samym Grupa utrzymuje ubiegłoroczne tempo wzrostu. W przeciwieństwie jednak do roku 2014, kiedy to motorem wzrostu były usługi Facility Management, w tym roku wyższą dynamikę przychodów notuje segment Bezpieczeństwo. Po trzech kwartałach 2015 r. wypracował on przychody na poziomie 407,6 mln zł, czyli niemal 15% wyższe niż w analogicznym okresie 2014 r. – Klienci zaczęli dostrzegać, że nie wszystkie firmy w branży są w stanie zapewnić oczekiwaną jakość. Bardzo ważne są również zmiany regulacji prawnych zwiększające wagę doświadczenia i referencji wykonywania usług, jako kryteriów wyboru w zamówieniach publicznych. Już teraz obserwujemy, że część kontrahentów w przetargach zaczyna uwzględniać czynniki pozacenowe przy wyborze oferty - powiedział Grzegorz Dzik, prezes Impela. Przykładem może być tu, podpisana przez Grupę w trzecim kwartale tego roku, umowa na ochronę mienia i osób na terenie działania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie doświadczenie wykonawcy miało 20-proc. wagę jako kryterium wyboru Grupa Impel jest jedną z firm z największym doświadczeniem na polskim rynku, która od 25 lat zapewnia ciągłość i powtarzalną jakość świadczonej usługi; to jest nasza przewaga w nowym otoczeniu prawnym ­ - dodał prezes Dzik.

Bazując na potencjale rynkowym i własnych zasobach, Grupa Impel chce rozwijać kolejny segment działalności – wysokospecjalistyczne usługi dla biznesu (BPO - Business Process Outsourcing) – Zmieniamy, a właściwie rozszerzamy, znaczenie outsourcingu, chcemy obsługiwać m.in. zaawansowane procesy operacyjne w branży finansowej oraz procesy produkcyjne – deklaruje Grzegorz Dzik. To właśnie usługi BPO przyczyniły się do zanotowanego po
9 miesiącach 2015 r. ponad 50-proc. wzrostu sprzedaży nieprzypisanej do dwóch podstawowych (Facility Management i Bezpieczeństwo) segmentów Grupy Impel. Plany Grupy zakładają również świadczenie usług dla klientów indywidualnych – Uruchomiliśmy pilotażowy projekt pielęgniarskiej opieki domowej. Uważamy, że jest to bardzo perspektywiczny rynek, zwłaszcza w obszarze opieki nad osobami starszymi – wyjaśnia prezes Grupy Impel.

 

Wzrost przychodów Grupy Impel znalazł odzwierciedlenie w jej zyskach. Po 9 miesiącach 2015 roku skonsolidowany wynik operacyjny sięgnął 40,1 mln zł a zysk netto wyniósł 23,1 mln zł. ­– Po wyłączeniu z ubiegłorocznych wyników zdarzeń jednorazowych, jakimi była sprzedaż nieruchomości i gruntu oraz udziałów w spółkach arabskich, nasz tegoroczny zysk operacyjny jest o 6 % wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. - wyjaśnił Wojciech Rembikowski, wiceprezes Grupy Impel.