Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel poprawia wyniki i przygotowuje się do zmian regulacji prawnych

13 maja 2015

Ponad 7-procentowym wzrostem przychodów i niemal 15-procentową zwyżką zysku operacyjnego Grupa Impel zakończyła pierwszy kwartał 2015 roku. Największy polski dostawca usług outsourcingowych rozpoczął proces renegocjacji umów z kontrahentami związany ze zmianami w ustawach regulujących zamówienia publiczne i zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

Wzrost skonsolidowanych przychodów Impela w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku był efektem wyższej sprzedaży w obydwu najważniejszych segmentach działalności - Facility Management (przyrost o 5,3%) i Bezpieczeństwo (12,4%). – Szczególnie cieszy nas wzrost przychodów w segmencie Bezpieczeństwo. W pierwszym kwartale pozyskaliśmy wiele nowych, prestiżowych kontraktów, co wskazuje na słuszność przyjętej strategii konkurowania przede wszystkim jakością świadczonych usług. Istotnym czynnikiem, który zaowocował wzrostem przychodów segmentu Bezpieczeństwo, były także wpływy z tytułu eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego. Jesteśmy przekonani, że ten element naszej działalności będzie coraz wyraźniej widoczny w wynikach finansowych – powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A. Wśród klientów pozyskanych przez Grupę Impel w pierwszych miesiącach 2015 r. znaleźli się między innymi Jastrzębska Spółka Węglowa, Scandia Życie TU, STRABAG, Budimex i mBank. Wzrost organiczny (a dokładniej nowe kontrakty w usługach porządkowo-czystościowych oraz pracy czasowej) był również czynnikiem zwiększającym sprzedaż segmentu Facility Management. Łączne skonsolidowane przychody Impel S.A. w pierwszym kwartale 2015 r. zamknęły się kwotą 424 mln zł, co oznacza wzrost o 7,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

 

Wyższe przychody oraz ścisła kontrola kosztów pozwoliły Grupie Impel na poprawę efektywności. Skonsolidowany wynik operacyjny pierwszego kwartału zamknął się kwotą 9,3 mln zł i był o 14,8% wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 4,6 mln zł, co daje wzrost o 91,7%.

 

Pozyskiwanie nowych kontraktów oraz trzymanie w ryzach kosztów to najważniejsze elementy wpływające na sukces firmy, działającej w wymagających i charakteryzujących się relatywnie niską rentownością segmentach rynku. Wyniki finansowe początku roku potwierdzają naszą skuteczność i stanowią dobry prognostyk rozwoju działalności w tym roku – powiedział Wojciech Rembikowski.

 

Poza działaniami nakierowanymi na wzrost sprzedaży Grupa Impel przygotowuje się również do zbliżających się istotnych zmian na rynku. - Rozpoczęliśmy proces renegocjacji kontraktów, wynikający ze zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz systemu ubezpieczeń społecznych. Nowe regulacje pozwalają na waloryzowanie kontraktów w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS – w przypadku, gdy czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Taki charakter ma właśnie oskładkowanie umów zleceń, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 roku i w istotny sposób przełoży się na rentowność zamówionych usług. Rozpoczęliśmy przygotowania wewnętrzne, jak i rozmowy z klientami, które mają z jednej strony uświadomić nieuchronną zmianę prawa, z drugiej nie narazić Grupy na utratę rynku. Wskazujemy naszym klientom, że ewentualność zerwania umowy i konieczność rozpisania nowego postępowania przetargowego będzie skutkować dodatkowymi kosztami po ich stronie. Kalkulowanie budżetu z uwzględnieniem „ozusowania” umów zleceń jest nieuniknione dla całego rynku. Wszyscy konkurenci muszą się do tej zmiany dostosować, ponieważ waloryzacja umów zabezpiecza miejsca pracy, ale również interes zatrudnionych i zamawiających. Proces jest dużym wyzwaniem dla organizacji, ale jesteśmy zdeterminowani i dobrze przygotowani – stwierdził Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

Istotnym wydarzeniem, mającym miejsce w pierwszych miesiącach 2015 roku, było również Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Impel S.A. Podjęło ono decyzję o powrocie do polityki wypłaty dywidendy i zdecydowało, że dywidenda na akcję z zysku za 2014 r. wyniesie 1,5 zł. Dzień dywidendy ustalony został na 30 czerwca, a wypłata nastąpi 17 lipca 2015 r.

DOCX
Grupa Impel poprawia wyniki i przygotowuje się do zmian regulacji prawnych (162,43 kB)
Ponad 7-procentowym wzrostem przychodów i niemal 15-procentową zwyżką zysku operacyjnego Grupa Impel zakończyła pierwszy kwartał 2015 roku. Największy polski dostawca usług outsourcingowych rozpoczął proces renegocjacji umów z kontrahentami związany ze zmianami w ustawach regulujących zamówienia publiczne i zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.