Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel – utrzymane tempo wzrostu i przygotowania do zmian kosztów pracy w 2016 roku

27 sierpnia 2015

Stabilny przyrost segmentu Facility Management oraz wyraźna poprawa w segmencie Bezpieczeństwo zapewniły niemal 8-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Impel w pierwszym półroczu 2015 r., które wyniosły 873,125 mln zł. Największy krajowy dostawca usług outsourcingowych liczy na pozytywny odbiór nowych regulacji prawnych, istotnie wpływających na koszty pracy w branży usług.

 

W pierwszym półroczu 2015 r. Grupa Impel znacząco zwiększyła sprzedaż w segmencie Bezpieczeństwo – przychody sięgnęły tu 265,4 mln zł i były o 13,6% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Drugi kwartał potwierdził tendencję wzrostową widoczną w pierwszych trzech miesiącach roku. Zakładamy, że nasza pozycja rynkowa oraz zmiana regulacji prawnych zamówień publicznych, dzięki którym cena nie jest już jedynym kryterium wyboru, zaowocują trwałym wzrostem tego segmentu naszej działalności – powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A. Nowe regulacje znoszą część czynników, które niekorzystnie wpływały również na sytuację w największym segmencie działalności Grupy Impel, czyli Facility Management. W pierwszym półroczu zanotował on niemal 4-proc. wzrost przychodów, których wartość przekroczyła 581 mln zł.

 

13 sierpnia 2015 r. została opublikowana zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe regulacje umożliwiają przyspieszenie procesu renegocjowania umów będących w trakcie realizacji, tak by negocjacje z Klientami mogły zakończyć się jeszcze w tym roku (pierwotnie przepisy zakładały koniec tego procesu w czerwcu 2016 r.). Zmiana umożliwi wprowadzenie na rynku zamówień publicznych waloryzacji związanej z dodatkowymi kosztami, wynikającymi z rozszerzenia obowiązkowych składek od umów zleceń jeszcze przed dniem wejścia w życie tych przepisów, tj. od 1 stycznia 2016r.

­

Jako jeden z największych pracodawców, od lat angażujemy się w inicjatywy mające na celu ochronę rynku pracy w Polsce. Jego stabilność i równowaga to warunek rozwoju nie tylko Grupy Impel, ale całej gospodarki. Jako lider rynku, we współpracy z organizacjami pracodawców, podejmujemy działania zmierzające do stworzenia takiego rynku pracy, na którym pracodawca
i pracownik będą partnerami w dialogu z Zamawiającymi. Aby było to możliwe, potrzebujemy jednak prawa,
które nie będzie zaskakiwało przedsiębiorców i pozwoli tworzyć sprzyjający partnerstwu, stabilny klimat. Będziemy wspierać wszelkie działania, umożliwiające wzrost wynagrodzeń dla Pracowników, tak aby płaca minimalna stała się rzeczywistością rynkową w usługach. Jestem przekonany, że stawki rynkowe, zwłaszcza w zamówieniach publicznych, będą zabezpieczały płacę minimalną każdemu pracownikowi w Polsce, ponieważ wierzę, że deklaracje polityczne zostaną spełnione – powiedział Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A.

 

O ponad 40% wzrosła sprzedaż w ramach pozostałej działalności Grupy, która nie wchodzi w skład dwóch głównych segmentów. Był to efekt rozwoju wysokospecjalistycznych usług dla biznesu, w które Impel inwestuje w ramach nowej strategii. W grudniu 2014 r. Grupa Impel objęła 51% udziałów w spółce SI-Consulting, która zakończyła niedawno wsparcie wdrożenia elektronicznego obiegu faktur zakupowych (EOF) w Centrali i części Oddziałów PGNiG S.A. Docelowo, dzięki dalszej współpracy z SI-Consulting, wdrożony zostanie w pełnym zakresie elektroniczny obieg dokumentów księgowych we wszystkich Oddziałach PGNiG SA. – Chcemy rozwijać ten kierunek naszej działalności. Charakteryzuje się on wyższą rentownością i jest mniej podatny na zawirowania na rynku pracy niskokwalifikowanych pracowników - stwierdził Wojciech Rembikowski.

 

- Wyższe przychody Grupy Impel oraz selektywne podejście do nowo zawieranych kontraktów ugruntowały stabilność wyników spółki przy porównaniach nie uwzględniających jednorazowych transakcji sprzedaży nieruchomości, zwiększających o 4,3 mln zł wynik pierwszego półrocza w roku ubiegłym. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2015 roku był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (21,1 mln zł wobec 22,3 mln zł w roku 2014). Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny wzrósł o ponad 17,4% - wyjaśnił wiceprezes Rembikowski.

Skonsolidowany półroczny zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego wyniósł 9,6 mln zł wobec 9,9 mln zł rok wcześniej.

 

Impel prowadzi projekt przygotowujący zarówno organizację, jak również rynek i klientów, do wejścia w życie nowych warunków pracy w Polsce od 1 stycznia 2016 r., zwiększających jej koszty w wyniku objęcia umów zleceń obowiązkowymi składkami ZUS do wysokości minimalnej płacy krajowej. To największa jednorazowa zamiana kosztów pracy na polskim rynku od czasów transformacji ustrojowej i jednocześnie najbardziej odczuwalna na rynku pracy w zawodach o najniższych uposażeniach.

 

- Waloryzacja stawek za usługi jest niezbędna i nieunikniona, dlatego poświęcamy wiele uwagi akcji informowania i wyjaśniania klientom oraz pracownikom nowych zasad rynku, w jakich przyjdzie nam funkcjonować z początkiem 2016 roku. Wspólnie staramy się wypracować nowe, optymalne parametry świadczenia pracy i wykonywania usług – dodaje prezes Grzegorz Dzik.

 

DOCX
Grupa Impel – utrzymane tempo wzrostu i przygotowania do zmian kosztów pracy w 2016 roku (207,59 kB)
Stabilny przyrost segmentu Facility Management oraz wyraźna poprawa w segmencie Bezpieczeństwo zapewniły niemal 8-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Impel w pierwszym półroczu 2015 r., które wyniosły 873,125 mln zł. Największy krajowy dostawca usług outsourcingowych liczy na pozytywny odbiór nowych regulacji prawnych, istotnie wpływających na koszty pracy w branży usług.