Zobacz pozostałe wpisy

Impel – akwizycje wspierają wzrost przychodów w 2013 roku

14 maja 2013

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 351,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,8 mln zł tj. 5,3%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.

W bieżącym roku nastąpiło połączenie dwóch jednostek biznesowych - Obsługi Nieruchomości oraz Dystrybucji, tym samym wyniki raportowane są już w nowym układzie po połączeniu segmentów. Analiza wyników jednostek biznesowych wskazuje na konsekwentną realizację wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie Obsługa Nieruchomości (łącznie z segmentem Dystrybucja), które przekroczyły w pierwszym kwartale 245 mln zł. Segment Bezpieczeństwo odnotował przychody na poziomie 106,2 mln zł, które są niższe o 3,9 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 „Prowadzimy aktywną kampanię informacyjną wobec Klientów, którym uświadamiamy, że zawieranie umów na nasze usługi, oparte wyłącznie na kryterium NAJNIŻSZA CENA jest negatywne dla obydwu stron. W pierwszym kwartale brak jest pozytywnych rezultatów naszych działań; klienci w obecnym otoczeniu prawnym funkcjonują w warunkach „dyktatu najniższej ceny", który jako jedyny i niestety wygodny dla zamawiającego czynnik, decyduje o wyborze oferty w przetargach organizowanych na zasadach ustawy o zamówieniach publicznych. Wg. raportu Urzędu Zamówień Publicznych, w roku 2012 w Polsce, 92% wszystkich przetargów rozstrzygniętych zostało wg. kryterium najniższej ceny. Ustawa w obecnym kształcie zabrania renegocjacji warunków wykonywania kontraktów. W sytuacji rosnących kosztów pracy oraz sukcesywnego obniżania poziomu dofinansowań z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, nasz zysk operacyjny w segmencie Bezpieczeństwo jest niższy, a rentowność realizowanych usług obniżyła się. Znacznie lepiej w zakresie wzrostu i stabilizacji rentowności radzi sobie nasz największy segment Obsługa Nieruchomości" - wyjaśnia  Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Istotne znaczenie dla wyników pierwszego kwartału i wolniejszego tempa wzrostu przychodów ma spowolnienie gospodarcze w zakresie inwestycji budowlanych w Polsce, na rzecz których spółki Grupy Impel realizują projekty o charakterze technicznym. Występuje wyraźne zmniejszenie liczby zleceń
i ogłaszanych przetargów, co wpłynęło na ok. 30 procentowy spadek przychodów w tej części naszej działalności.

Grupa Impel wciąż poszukuje możliwości rozwoju swojej działalności, dlatego wzrost rentowności
i wyników jest możliwy dzięki świadczeniu usług wysokospecjalistycznych. Spółka Impel Cleaning, lider w branży usług porządkowo-czystościowych, kupując udziały w spółce Climbex S.A. zyskała możliwość bezpośredniej współpracy na nowym, bardzo perspektywicznym rynku jakim jest Arabia Saudyjska.

Spółka Climbex, wchodząca w skład Grupy Impel, świadcząca usługi w zakresie czyszczenia instalacji i obiektów przemysłowych, podpisała swój pierwszy kontrakt na czyszczenie zbiorników ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, których właścicielem jest koncern Aramco, światowy potentat w dziedzinie wydobycia i produkcji ropy naftowej, zaspokajający ponad 10 procent światowego zapotrzebowania na ten surowiec. Climbex realizuje usługę zautomatyzowanego czyszczenia zbiorników naftowych za pomocą unikalnej na skalę światową technologii. Climbex uzyskał wyłączność na zastosowanie tej technologii w krajach rejonu Zatoki Perskiej. Posiadamy dwa unikatowe systemy instalacji. Jeden wykorzystywany jest na terenie Polski, drugi w Arabii Saudyjskiej, gdzie planujemy dalsze inwestycje. Jest to usługa bardziej rentowna w stosunku do świadczonych przez nas usług, a potencjał rynku jest bardzo duży." - mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning.

Na rynku ochrony w Polsce wciąż występuje sytuacja walki cenowej pomiędzy konkurentami przy rosnących oczekiwaniach płacowych. Odstąpiliśmy od realizacji wielu umów, które przestały być opłacalne. Podejmujemy próby podnoszenia rentowności kontraktów na fizyczną ochronę mienia w oparciu o bardziej selektywne, aczkolwiek obniżające tempo wzrostu przychodów, działania rynkowe. Nowa sprzedaż tj. kontrakty pozyskane w pierwszym kwartale są bardziej rentowne, co stanowi prognostyk odwrócenia negatywnego trendu.

W dniu 21 marca 2013 r. spółka Impel Security Polska podpisała umowę docelową na zakup 100 % udziałów w firmie Brink's C.L. Polska Sp. z o.o., specjalizującej się w obsłudze gotówkowej i transporcie wartości pieniężnych.

Impel Security Polska, dzięki akwizycji, umocni swoją pozycję na rynku wysokospecjalistycznych usług cash handlingu. Brink's C.L. Polska Sp. z o.o. to transport wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych, w tym zasilanie samoobsługowych urządzeń bankowych, oraz obsługę gotówki. Firma posiada rozbudowaną infrastrukturę operacyjną na terenie kraju - prowadzi działalność w 16 Centrach Obsługi Gotówki oraz w 20 Zakładach Konwojowych. Obsługuje znaczących klientów z sektora bankowości. Akwizycja spółki Brink's C.L. Polska umożliwi nam dynamiczny rozwój działalności w obszarze wysokospecjalistycznych usług cash handlingu i umocni naszą pozycję na rynku. Dzięki nabyciu firmy Brink's rozbududowaliśmy nasz potencjał operacyjny. Płynnie przejmujemy zarządzanie podmiotem i zapewniamy dotychczasowym Klientom spółki jakość usług na najwyższym poziomie. Konsolidujemy rynek, ponieważ, jak pokazują przykłady innych państw wysokorozwiniętych, tylko duzi gracze są w stanie odnieść sukces." - mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Zarządu Impel S.A.

 

 Grupa Impel jest największą w Polsce grupą firm usługowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi klientami, których obsługuje w całym kraju poprzez sieć oddziałów. Impel zapewnia szerokie kompetencje optymalizujące obszary organizacji pracy, doboru technologii oraz zarządzania personelem. Grupa oferuje największą na rynku polskim liczbę usług dla biznesu  w następujących jednostkach biznesowych:

  • Obsługa nieruchomości: usługi porządkowo-czystościowe, techniczna obsługa nieruchomości, naziemna obsługa lotnicza (handling), wynajem i serwis odzieży, pralnictwo, organizacja dostaw, catering.
  • Zapewnianie bezpieczeństwa: fizyczna ochrona mienia, monitoring i techniczne systemy zabezpieczeń, cash handling.
  • Business solutions - usługi kadrowo-płacowe, usługi księgowe, doradztwo podatkowe, praca tymczasowa, usługi teleinformatyczne, broker ubezpieczeniowy

Obsługuje ok. 4 tys. przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Zarządza pracą ponad 50 tys. osób.

W filozofię działania Grupy Impel wpisane jest wspieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych
i sportowych oraz troska o osoby potrzebujące pomocy. Impel jest właścicielem spółki Impel Volleyball, która zarządza drużyną żeńskiej siatkówki Impel Wrocław. Grupa wraz z Fundacją „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" i zespołem lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu wspiera budowę nowej siedziby Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej - „Przylądek Nadziei".

 

 

DOC
Impel – akwizycje wspierają wzrost przychodów w 2013 roku (120,5 kB)
Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 351,1 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,8 mln zł tj. 5,3%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 6,4 mln zł.