Zobacz pozostałe wpisy

Impel Cleaning dokonał kolejnej akwizycji

08 grudnia 2010

Spółka Impel Cleaning podpisała umowę z Dalkią Łódź S.A., w wyniku której nabyła 100% udziałów w Spółce PHU Mix-EC Sp. z o.o. Roczne obroty Spółki Mix-EC kształtują się na poziomie 10 milionów złotych.
W umowie zawarte zostały gwarancje na świadczenie przez Mix-EC, na rzecz poprzedniego właściciela, usług z zakresu m.in. utrzymania porządku, do 2017 roku. Transakcja zrealizowana została ze środków własnych Spółki Impel Cleaning.

Zakupiona przez Impel Cleaning Spółka PHU Mix-EC Sp. z o.o. zajmuje się utrzymaniem porządku, zarówno na terenach wewnętrznych jak i zewnętrznych obiektów znajdujących się na obszarze łódzkich elektrociepłowni należących do Dalkii Łódź S.A. Spółka Mix-Ec Świadczy również usługi z zakresu gospodarki magazynowej, cateringu, a także obsługi w zakresie odzieży roboczej.

Zakup PHU Mix-EC Sp. z o.o. to kolejny krok na drodze realizacji przyjętych w strategii Impela działań mających na celu rozwój poprzez akwizycje.

 „To kolejna akwizycja podmiotu z sektora przemysłowego. Po udanym przejęciu trzech Spółek należących do Arcelor Mittal Polska, kontynuujemy aktywnie swoją działalność w branżach, w których widzimy możliwości wspierania polskiego przemysłu, tj. w energetyce, górnictwie oraz przemyśle ciężkim. Chcemy przejmować od naszych klientów działalności, które nie są dla nich podstawowym biznesem, i w których posiadamy główne kompetencje. Dzięki naszemu doświadczeniu i posiadanemu potencjałowi zapewniamy efektywniejszą realizację przejmowanych procesów, z których korzyści czerpią wszystkie jego strony.” – mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Impel reprezentuje w postępowaniu akwizycyjnym interesy nie tylko Klienta ale i strony pracowniczej. Niezwykle ważne jest bowiem przeprowadzenie działań z zachowaniem spokoju społecznego i poszanowaniem praw wszystkich uczestników procesu.

„Chciałbym podkreślić to na co ogromny nacisk kładł nasz partner - Dalkia Łódź i co w mojej ocenie zadecydowało o wyborze naszej Spółki jako inwestora. Kluczowym dla sukcesu w tego typu transakcjach są zarówno umiejętności przejmowania i zarządzania dużymi grupami pracowników jak i sam sposób integrowania nabytych podmiotów. Nasze doświadczenie i rozwiązania które stosujemy przekładają się na spokój społeczny co doskonale pokazuje przykład  Arcelor Mittal Polska. Potrafimy skutecznie i z poszanowaniem pracowników przeprowadzać procesy optymalizacyjne. Wyraźnie widzimy, że zależy na tym nie tylko nam ale i naszym partnerom. Obserwowaliśmy to zarówno w przypadku Dalkii Łódź jak i Arcelor Mittal Polska. Nie bez znaczenia jest oczywiście nasze doświadczenie akwizycyjne oraz fakt, że jesteśmy wiarygodnym i doświadczonym partnerem posiadającym potencjał ekonomiczny niezbędny do realizacji działań.” - mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Impel Cleaning nie poprzestaje na zakończonych już procesach. Szuka kolejnych możliwości rozwoju poprzez akwizycje i prowadzi kolejne negocjacje.

 

„Prowadzimy negocjacje w sprawie kolejnych przejęć w branżach określonych przez Zarząd Spółki jako strategiczne, czyli energetyce, górnictwie oraz przemyśle ciężkim. Jesteśmy w trakcie zaawansowanych rozmów dotyczących kolejnych dwóch akwizycji, które planujemy zakończyć w przyszłym roku. Jedną akwizycję planujemy również przeprowadzić poza granicami naszego kraju.” - mówi Bogdan Dzik, Prezes Impel Cleaning. 

Dalkia Polska to największy prywatny operator sieci ciepłowniczych, obecny w czterdziestu miastach w Polsce. Dalkia Łódź S.A. jest kontynuatorem 100 letniej tradycji łódzkiej energetyki. Wytwarza ciepło, energię elektryczną i jest liderem lokalnego rynku.

DOC
Impel Cleaning dokonał kolejnej akwizycji (46,5 kB)
Spółka Impel Cleaning podpisała umowę z Dalkią Łódź S.A., w wyniku której nabyła 100% udziałów w Spółce PHU Mix-EC Sp. z o.o. Roczne obroty Spółki Mix-EC kształtują się na poziomie 10 milionów złotych. W umowie zawarte zostały gwarancje na świadczenie przez Mix-EC, na rzecz poprzedniego właściciela, usług z zakresu m.in. utrzymania porządku, do 2017 roku. Transakcja zrealizowana została ze środków własnych Spółki Impel Cleaning.