Zobacz pozostałe wpisy

Impel – dobry rok, zysk operacyjny wyższy o ponad 30 %

21 marca 2011

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w 2010 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 110 milionów złotych, co oznacza wzrost o ponad 77 milionów złotych tj.  7,5% w stosunku do roku 2009. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości ponad 64 miliony złotych i był on wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, o 16 milionów złotych tzn. o ponad 30%.

Wzrost wyniku operacyjnego został osiągnięty pomimo ponad 10 mln zł dodatkowego kosztu Zintegrowanego Sytemu Informatycznego, który od stycznia 2010 roku obciąża rachunek kosztów Grupy Impel. Utrzymany został  trwający od  trzech lat trend istotnej  poprawy wyników. Uzyskany w roku 2010 wynik netto wynosi 52,7 mln zł i jest wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku o 19,2 mln  zł.

 

„Dobre wyniki w roku 2010 uzyskane zostały przede wszystkim dzięki konsekwentnemu doskonaleniu od 3 lat procesów wewnętrznych, dzięki czemu uzyskaliśmy oszczędności kosztowe. Zwiększenie efektu skali poprzez centralizację zakupów, tańsza logistyka dostaw usług poprawiły również rentowność sprzedaży. Wzrost przychodów o 7,5% w 2010 roku był także źródłem poprawy wyników. Kluczowym elementem naszej strategii w okresie kryzysu było promowanie usług Impela, jako narzędzia do restrukturyzacji kosztów naszych klientów. Poprawie wyników w ostatnich trzech latach towarzyszyła zdecydowana poprawa jakości naszych usług, dzięki zrealizowanym programom jakościowym, a również coraz szerszemu wykorzystaniu platformy obsługi i monitorowania usług dostarczanych do Klienta - Contact Center. Przyszłość naszych usług widzimy w działaniach integrujących wydzielane przez Klientów usługi kształtującej naszą pozycję również jako rynkowego brokera usług, dostarczanych w optymalnych kosztowo pakietach, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia najlepszych cech z ofert wielu podwykonawców usług podstawowych.” – podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

W roku 2010 rok dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona zanotowały wzrost przychodów ze sprzedaży z 875 mln zł w 2009 do 937 mln zł w 2010. Rentowność uzyskana przez te segmenty (z uwzględnieniem opłat za zarządzanie strategiczne) jest na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2009 - Obsługa Nieruchomości 5,8%, Ochrona 7,8%. Istotną poprawę obserwujemy w segmencie Dystrybucja, którego rentowność wzrosła z wartości ujemnych do 6,8%.

 

„Zwiększenie poziomu rentowności operacyjnej Grupa Impel uzyskała poprzez poprawę efektywności wykonywania usług. Obniżamy koszty zwiększając liczbę podwykonawców zewnętrznych w podstawowych segmentach naszej działalności, czyli Obsłudze Nieruchomości i Ochronie. Firmy te świadczą usługi w naszym imieniu, na zasadach konkurencyjności, a my dbamy, aby poziom wykonywanych usług był zgodny ze standardami obowiązującymi w naszych spółkach”. – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego usprawniło procesy wewnętrzne. Zwiększone obciążenie Grupy kosztem wprowadzenia sytemu udało się zniwelować poprzez poprawę efektywności zarządzania i realne obniżenie poziomu kosztów pośrednich organizacji.

 

„Zwiększenie sprawności zarządzania w części back office wiąże się dla Grupy z obniżeniem udziału kosztów pośrednich w organizacji. Poprawa bieżącej płynności finansowej poprzez lepszą kontrolę spływu należności oraz obniżenie kosztów finansowania zewnętrznego i stabilizacji poziomu zadłużenia to czynniki mające istotny wpływ na wyniki uzyskane w roku 2010. Konsekwentne wprowadzanie systemowych zmiany w zarządzaniu Grupą Kapitałową skutkuje widoczną poprawą nie tylko wewnętrznych procesów ale ma również wpływ na zadowolenie klientów. Nasze wyniki finansowe są bardzo dobrze odbierane również przez inwestorów, a wzrost wartości akcji Impel SA w ciągu minionego roku był szybszy, niż wzrost głównych wskaźników giełdowych. Atrakcyjność inwestycyjna naszej  Grupy wynika również z faktu wypłaty godziwej dywidendy dla akcjonariuszy, co plasuje Impel wśród 30 najlepszych płatników dywidendy” – mówi Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

Kluczowym elementem strategii w kolejnym okresie trzyletnim 2011 - 2013 będzie zwiększanie wyników dzięki większej dynamice sprzedaży. Źródłem wzrostów sprzedaży będzie rozwój przez akwizycje, jak również uruchamianie kolejnych obszarów usługowych.

 

„Będziemy przekazywać nasze standardy zarządzania, które w ostatnich latach były głównym źródłem poprawy naszych wyników Klientom w ramach nowej linii produktowej Business Solution, zawierającej zintegrowaną usługę rachunkowości, obsługę kadrowo - płacową i zarządzanie obniżaniem kosztów pracy. Dotychczasowe przejęcie tych usług u kilku Klientów, w tym w dwóch spółkach giełdowych, potwierdziło dużą opłacalność przekazania Impelowi tego typu obsługi”  – dodaje Wojciech Rembikowski. wiceprezes Impel SA.

DOC
Impel – dobry rok, zysk operacyjny wyższy o ponad 30 % (70 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w 2010 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 1 mld 110milionów złotych, co oznacza wzrost o ponad 77 milionów złotych tj. 7,5% w stosunku do roku 2009. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości ponad 64 miliony złotych i był on wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego, o 16 milionów złotych tzn. o ponad 30%.