Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – dobry start w 2010 rok

13 maja 2010

,,Wyniki pierwszego kwartału 2010 roku, w ocenie Zarządu, są bardzo dobrą prognozą na kolejną poprawę wyników rocznych, mimo planowo większych kosztów wynikających z wdrożenia  zintegrowanego systemu SAP. Wzrasta nowa sprzedaż, a przeprowadzone renegocjacje dotychczasowych kontraktów pozwoliły nam utrzymać, a w niektórych segmentach działalności,  poprawić rentowność operacyjną, mimo wzrostu płacy minimalnej. Wyniki finansowe pozytywnie odbiera rynek i wierzę, że są one mocną podstawą wzrostu wartości naszych akcji. Z optymizmem patrzymy na rok 2010. Dzisiejszą sytuację rynkową traktujemy jako szansę. W naszej strategii zmieniamy naszą funkcję dla klienta, stając się doradcą biznesowym, który rekomenduje wprowadzanie zmian widocznych przede wszystkim w długofalowej perspektywie. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowymi działaniami potwierdzamy naszą rzetelność i wiarygodność w tym zakresie” – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel SA.

2010 rok jest jubileuszowym w dwudziestoletniej działalności Grupy Impel. Dwie największe jednostki – Obsługa Nieruchomości (usługi porządkowe i techniczna obsługa nieruchomości) oraz Ochrona zanotowały w I kwartale 2010 r. wzrost przychodów ze sprzedaży i osiągnęły odpowiednio: 124,58 mln zł i 103,35 mln zł. Rentowność uzyskana przez te segmenty jest na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku 2009 (Obsługa Nieruchomości 6,1%, Ochrona 7,9%), jednak należy podkreślić, iż od stycznia 2010 roku, spółki Grupy ponoszą istotnie zwiększone koszty funkcjonowania związane z wdrożonym Zintegrowanym Systemem Informatycznym, co oznacza, iż osiągnięta rentowność bez obciążeń z tego tytułu jest wyższa i wynosi odpowiednio 7,3% i 8,6%. Istotną poprawę obserwujemy również w segmencie Dystrybucja, którego rentowność wzrosła o 2% i wynosi 0,8%.

 

Początek roku to ugruntowanie pozycji lidera w zakresie świadczenia usług dla wojska przez Jednostkę Biznesową 2 – Ochrona, a w sektorze szpitalnym przez Jednostkę Biznesową 1 – Obsługa Nieruchomości.

„W I kwartale 2010 roku pozyskaliśmy 55 kontraktów, wśród których nowa sprzedaż to 42 kontrakty. Przychody z tej działalności kształtują się na poziomie 13 mln, a największe wartości uzyskiwane są  z umów z Punktem Bazowania Hel, Jednostką Wojskową w Rzeszowie oraz w Skwierzynie. Na zysk pierwszego kwartału wpływ miały również rekordowe przychody w Jednostce Biznesowej – Obsługa Nieruchomości. Umacniamy naszą pozycję w zakresie obsługi sektora publicznego, głównie szpitali, których udział w przychodach wynosi już pond 30%. Tylko w I kwartale udało się pozyskać kolejne kontrakty. Klienci, podejmując współpracę z naszą firmą, wybierają doświadczenie, kompleksowość oferty, specjalizację i wysoką, powtarzalną, jakość świadczonych usług. Decydujemy się na zapewnienie Klientowi określonych standardów, które wdrażamy w sposób projektowy w naszej organizacji. Księga Standardów, Kodeks Etyki Pracowników Ochrony oraz Kodeks Etyki Praktyk Biznesowych to narzędzia poprawy naszej konkurencyjności, których głównym zadaniem jest stworzenie organizacji przyjaznej zarówno dla Klientów jak i pracowników. Systematyzujemy zasady obowiązujące w obszarze zarządzania kadrami, budowania współpracy wewnątrz organizacji, jak i w zakresie obsługi Klienta” - dodaje Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

Rok 2010 dla inwestycji deweloperskich, które Grupa prowadzi wspólnie z firmą Vantage Development, to przede wszystkim rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego Centauris przy ul. Ślężnej we Wrocławiu.

„Strategia rozwoju działalności deweloperskiej zakłada realizację projektów, w segmencie mieszkaniowym, skierowanych do klasy średniej i wyższej. Nasze projekty oferujemy w  popularnym i podwyższonym standardzie. W segmencie biurowym natomiast realizujemy biurowce klasy B i B+. Grupa dysponuje 7 terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi we Wrocławiu i w Serocku pod Warszawą. Ich wartość rynkowa to ponad 400 mln zł. Obecnie w fazie realizacji są cztery projekty – dwa mieszkaniowe i dwa komercyjne.  W kwietniu ruszyła budowa osiedla mieszkaniowego Centauris, w ramach którego powstanie 13 budynków, z ponad 400 mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Osiedle położone będzie na działce o powierzchni 2,4 ha. Do sprzedaży naszym klientom będziemy oferować 26 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Realizacja została podzielona na 3 fazy, które zgodnie z harmonogramem zostaną ukończone w roku 2013. Kolejnym projektem, którego pierwszy etap zostanie zakończony w III kwartale 2010 roku jest budowa osiedla domków jednorodzinnych, zlokalizowanych na południowych przedmieściach Wrocławia, w Sadkowie. Trwa również komercjalizacja budynku biurowego Gamma. Projekt zakłada budowę 13,7 tysięcy metrów kwadratowych biur i powierzchni usługowych. Nasza działalność deweloperska, która w 2009 roku koncentrowała się głównie na przygotowaniach do rozpoczęcia procesów, w 2010 weszła w fazę realizacyjną” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

DOC
Impel – dobry start w 2010 rok (59 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I kwartale 2010 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 266 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału 2009 o ponad 14 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 10,85 mln zł, tj. o ponad 2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.