Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel HR Service Liderem Rynku

31 marca 2009

Celem konkursu Lider Rynku jest wyróżnienie, promocja oraz umacnianie wizerunku najlepszych w Polsce firm, produktów i usług. Laureaci konkursu wyłaniani są przez ekspertów branżowych. O wyniku oceny decydują walory jakościowe, technologiczne, rynkowe oraz referencje dotyczące usługi. Organizatorem konkursu jest Interres International Fair.

„Otrzymanie Tytuły Lidera Rynku jest dla naszej firmy wielkim wyróżnieniem. Cieszy nas, że wysiłki naszych pracowników i jakość świadczonej usługi kadrowo-płacowej zostały dostrzeżone przez Kapitułę. Stanowi to dla nas wielką wartość, tym bardziej, że usługa kadrowo-płacowa nabiera aktualnie coraz większego znaczenia. Coraz więcej firm, dążąc do optymalizacji kosztów, decyduje się na wydzielenie tej usługi do zewnętrznej firmy outsourcingowej. Zrobimy wszystko, aby nie zawieść zaufania” – mówi Grzegorz Tyszka, prezes Impel HR Service.

Impel HR Service świadczy usługę kadrowo-płacową od 2001 r. Polega ona na przejęciu odpowiedzialności za prowadzenie dokumentacji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, obsługę umów cywilno-prawnych oraz rozliczenia i kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, itp. Przekazując świadczenie usługi kadrowo-płacowej podmiotowi zewnętrznemu – firma zyskuje m.in. dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu kadr, płac i regulacji prawnych oraz wymierne korzyści finansowe, ograniczając koszty administracyjne poprzez wyeliminowanie potrzeby inwestycji kapitałowych.

DOC
Impel HR Service Liderem Rynku (69,5 kB)
Impel HR Service – spółka z Grupy Impel, świadcząca usługi zarządzania zasobami ludzkimi - otrzymała tytuł Lidera Rynku w kategorii usługa. W X Edycji Konkursu Promocyjnego Lidera Rynku 2009 Euro Leader, usługa kadrowo-płacowa świadczona przez spółkę, została uznana za najlepszą w Polsce w 2009 r.