Zobacz pozostałe wpisy

Impel poprawia wyniki

27 sierpnia 2009

Rok 2009 jest kolejnym rokiem systematycznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Impel i umacnianiania pozycji rynkowej. W porównaniu z pierwszy półroczem 2008 sprzedaż jest wyższa o 3,4%, pomimo, wynikającej z recesji, trudniejszej sytuacji na rynku.

Analiza wyników finansowych w podziale na jednostki biznesowe, pokazuje, że zarówno pod względem osiągniętych w I półroczu przychodów, jak i rentowności, wiodącymi produktami nadal są: Obsługa Nieruchomości (usługi sprzątania i zarządzania nieruchomościami) oraz Ochrona. Pierwsza z nich uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 226 112 mln zł, przy rentowności operacyjnej na poziomie 7,9%. Natomiast w przypadku JB Ochrona przychody wyniosły 201 430 mln zł, a rentowność operacyjna 9,3%.

„Wyniki I półrocza to efekt konsekwentnej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej, pozyskania kolejnych zleceń oraz renegocjacji kontraktów. Rynek usług związanych z obsługą nieruchomości jest dojrzały. Potencjał wzrostu widzimy wśród klientów z sektorów: przemysłu spożywczego, biurowców klasy A, jak również w rozwijanej przez nas od niedawna naziemnej obsłudze samolotów. W segmencie ochrony zwiększamy naszą obecność w usługach zarządzania gotówką (cash handling), monitoringu systemów alarmowych oraz technicznej ochronie mienia. Wzrost potencjału organizacyjnego i jakości usług ochrony dla naszych klientów, powodują, że osiąga ona coraz lepsze wyniki”– mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Impel kontynuuje prace nad wdrażaniem zintegrowanego systemu informatycznego. Projekt Grupy Impel oraz firmy SAP jest jednym z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec 2009 r.

„Nowy system informatyczny, dzięki bieżącej analizie jakości obsługi, zapewni optymalizację kosztów oraz przyniesie wiele korzyści w zakresie optymalizacji obsługi i relacji z klientami spółek Grupy Impel. System pozwoli na bieżący monitoring realizacji kontraktów, identyfikacje dodatkowych potrzeb klientów oraz usprawnienie prowadzonych negocjacji handlowych. Wdrożenie, to jednak również konsekwencje finansowe. Szacujemy, że w przyszłym roku obciążenie spółek Grupy kosztem wdrożenia SAP nie zostanie jeszcze zbilansowane z niższymi kosztami wynikającymi z wyższej sprawności zarządczej” – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

W lipcu 2009 roku na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju Impel SA powołana została Danuta Czajka. Odpowiedzialna będzie m.in. za kreowanie i nadzór nad strategią procesów o charakterze inwestycji i dezinwestycji kapitałowych, nadzór nad rozwojem w zakresie wdrażania nowych produktów i działalności gospodarczych oraz nadzór nad system informacji zarządczej w Grupie IMPEL.

„Moja obecność w Zarządzie - największej w Polsce grupy firm świadczących usługi dla biznesu to efekt przyjętej przez IMPEL strategii rozwoju. Działania kapitałowe będą dotyczyć wybranych linii produktowych i będą podobne do utworzonej z niemieckim partnerem spółki Impel Perfecta zajmującej się pralnictwem, czy spółki Autogrill Polska powiązanej ze światowym koncernem Autogrill, z którym IMPEL będzie tworzyć placówki gastronomiczne przy głównych szlakach komunikacyjnych. Planujemy alianse strategiczne w obszarach związanych z naszą podstawową działalnością. Dzisiejsza przewaga konkurencyjna Grupy Impel to nie tylko jej zasięg ogólnopolski, to przede wszystkim platforma do budowania pozycji i partnerstwa z podmiotami o światowej renomie.” – podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes zarządu Impel SA.

DOC
Impel poprawia wyniki (54 kB)
Grupa Impel - największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2009 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 506 138 mln zł oraz zysk netto w wysokości 15 517 mln zł. Obie wartości są wyższe od wyników poprzedniego półrocza - przy czym zysk netto zanotował ponad trzykrotny wzrost. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 23 183 mln zł.