Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel: potencjał wzrostu vs. (de)regulacje na rynku

14 maja 2012

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 333,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 15,4%. Zysk operacyjny wyniósł 8,2 mln zł.

Analiza wyników jednostek biznesowych tworzących Grupę Impel, wskazuje na konsekwentną realizację  wzrostu przychodów ze sprzedaży. Obsługa Nieruchomości przekroczyła w pierwszym kwartale 160 mln zł,  Ochrona 110 mln zł, zaś segment Dystrybucja 63,2 mln zł. We wszystkich segmentach są to wzrosty dwucyfrowe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym Dystrybucja zanotowała rekordowy wynik - przychody tego segmentu zwiększyły się o 36%.

Naszym głównym celem na lata 2012 - 2014 jest zwiększenie sprzedaży z 1,2 do 2 mld zł. Pierwszy kwartał 2012 roku ze wzrostem sprzedaży o 15% w okresie rok do roku jest dobrą prognozą dla realizacji tego celu. Od 2011 roku obserwujemy nasilającą się konkurencyjność na rynku dostaw usług prowadzącą do stałego spadku cen, a z drugiej strony wzmagającą się ingerencję rządu w zakresie zwiększania kosztów pracy. Poza najwyższymi w UE (za wyjątkiem Rumunii i Bułgarii) podwyżkami płacy minimalnej, Rząd zwiększa stawkę składki rentowej o 2%, a także obniża dofinansowania dla osób niepełnosprawnych o 30%. Dodatkowym czynnikiem erozji rentowności jest dyktat „kryterium najniższej ceny" w przetargach publicznych, co powoduje także spadek stawek i rentowności. Biorąc pod uwagę, że Rząd coraz częściej dokonuje nieprzewidywalnych istotnych zmian w prawie, niekorzystnych dla firm, potrzebna jest korekta w Prawie Zamówień Publicznych pozwalająca dostosowywać warunki umów. Godzimy się więc z okresowym obniżeniem rentowności, jednak kompensując straty nową sprzedażą. Planowane wzrosty sprzedaży średnio w każdym roku o ponad 250 mln zł są przejawem naszych ambicji , a z drugiej strony są odpowiedzią na obniżającą się rentowność przychodów. Dodatkowym źródłem nowej sprzedaży i marży będą akwizycje z własnych środków i długu. Obecnie Zarząd pracuje nad kilkoma projektami w tym zakresie." -  komentuje Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

W pierwszym kwartale 2012 bardzo dobre wyniki uzyskały spółki Grupy Impel z segmentu Dystrybucja. Przychody wzrosły o ponad 16 mln zł co daje procentowy wzrost o 36 %. Tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki dynamicznemu rozwojowi pracy czasowej i usługi kadrowo-płacowej.

 „Jedna z naszych spółek zajmujących się pracą tymczasową poszerzyła grono swoich klientów o potentata z branży automotive - amerykańską korporację Federal-Mogul. Koncern jest producentem szerokiego asortymentu komponentów dla motoryzacji. W Polsce zlokalizował 2 fabryki wyspecjalizowane w produkcji tłoków do silników spalinowych. Wartość podpisanej umowy oszacowano na kwotę ok. 30 mln zł rocznie. Ten przetarg i jego wielkość to odzwierciedlenie sytuacji rynkowej. Klienci przy ciągłym wzroście kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej, zwiększone realne opodatkowanie pracy) poszukują elastycznych rozwiązań, które pozwolą utrzymać zdolność przedsiębiorstwa do utrzymania konkurencyjności. Jednym z nich jest redukcja etatów i zatrudnienie pracowników za pośrednictwem agencji pracy czasowej. Jeśli trend zwiększania kosztów pracy, który wyznaczany jest kolejnymi projektami ustaw będzie utrzymany, pracodawcy coraz chętniej będą rozglądać się za outsourcingiem, proponowanym przez naszą Grupę. Potrafimy działać niezwykle elastycznie, rozumiemy potrzeby klienta, utrzymujemy wysoką jakość świadczonych usług." - dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Spółki Grupy Zarządzanie Nieruchomościami zwiększyły przychody o ponad 16 mln,  w tym pozyskując kontrakty i rozwijając swoją działalność w zakresie Obsługi Nieruchomości na zagranicznych rynkach. Wspieramy restrukturyzację przemysłu i energetyki, które stają się dla Grupy Impel segmentami strategicznymi na Ukrainie.

Spółka Impel Griffin Group działająca na Ukrainie wygrała przetarg ogłoszony przez ukraińską spółkę PAO Dnieproenergo na świadczenie usług porządkowo-czystościowych biur i powierzchni przemysłowych oraz pranie odzieży roboczej w kilku elektrowniach na Ukrainie. Kontrakt został zawarty na trzy lata. PAO Dnieproenergo jest jednym z największych na Ukrainie producentów energii elektrycznej i ciepła. Zaspokaja 8,9% całkowitej energii elektrycznej wytwarzanej w tym kraju. Jest to jeden z kilku wygranych przetargów,  czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych. W naszym przekonaniu Ukraina zaczyna wychodzić z gospodarczego impasu. Zwiększyliśmy wysokość naszych przychodów o 60% w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2011. Ten wynik jest obiecującym prognostykiem na przyszłość. Jesteśmy przygotowani, aby wypracowane na krajowym „podwórku" rozwiązania i standardy wdrażać na Ukrainie. Warto było czekać, bo ten biznes będzie się u naszych sąsiadów dynamicznie rozwijał" - dodaje Józef Biegaj, wiceprezes Impel S.A.

Spółki Grupy Ochrona zwiększyły przychody o blisko 11 mln zł czyli o 11%.

Obserwujemy silną konsolidację rynku. Jest to proces, który porządkuje naszą branżę. Na rynku pozostanie kilka dużych firmy, które pomiędzy siebie podzielą najważniejszy obszar rynku usług ochrony. Małe firmy, ze względu na niższą rentowność, sprzedadzą się lub znikną z rynku. Ambicjonalnie, jak i pod kątem potencjału ekonomiczno-organizacyjnego jesteśmy jednym z tych graczy, którzy ten rynek będą kształtować. Cały czas rozwijamy się organicznie, ale jesteśmy przygotowani do kolejnych akwizycji. Naszą perspektywą jest nie tylko Polska, ale również państwa ościenne; szczególnie przyglądamy się Europie Środkowo-Wschodniej". - podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes Impel S.A.

DOC
Impel: potencjał wzrostu vs. (de)regulacje na rynku (62,5 kB)
Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2012 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 333,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 15,4%. Zysk operacyjny wyniósł 8,2 mln zł.