Zobacz pozostałe wpisy

IMPEL: przyszłość to efektywność operacyjna i dalsza konsolidacja rynku

16 listopada 2009

Rok 2009 dla Grupy Impel to kilkuprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Impel oraz widoczna poprawa efektywności operacyjnej. Analiza wyników finansowych w podziale na jednostki biznesowe, pokazuje, że zarówno pod względem osiągniętych przychodów, jak i rentowności, dominujące po trzech kwartałach są: Obsługa Nieruchomości (usługi sprzątania i zarządzania nieruchomościami) oraz Ochrona. Pierwsza z nich uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 336 669 mln zł. Natomiast w przypadku Ochrony przychody wyniosły 305 852 mln zł.

 

Konsekwentna praca nad poprawą efektywności operacyjnej widoczna jest w wynikach Grupy. Spowolnienie gospodarcze ostatnich kilkunastu miesięcy wpłynęło na podejmowanie przez naszych Klientów decyzji o charakterze restrukturyzacyjnym. Świadomie określają potrzeby i analizują budżety. Powszechnym staje się oczekiwanie wysokiej jakości za rozsądną, jednak nie najniższą cenę. Rozwój naszej branży uzależniony jest od sytuacji gospodarczej  - koniunktura spowalnia outsourcing, a kryzys wzmaga zainteresowanie tym, powszechnym już w Polsce modelem funkcjonowania. Impel dysponuje narzędziami, które porządkują procesy i sprzyjają obniżaniu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw naszych Klientów. Współpraca z usługodawcami, takimi jak Grupa IMPEL, pozwala firmom działać bardziej elastycznie np. poprzez ograniczanie współpracy z wieloma dostawcami.” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

W dniu 10 listopada 2009 roku, spółka Impel Security Polska zakupiła 49% udziałów Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Asekuracja Sp. z o.o. Jest to wynik realizacji umowy inwestycyjnej, która przyznawała ISP prawo pierwokupu pozostałych udziałów w związku z nabyciem 51% udziałów w roku 2006. Umowa jest warunkowa, a fakt jej zawarcia musi jeszcze pozytywnie zaopiniować UOKiK.

 

Impel Security Polska stał się 100% właścicielem Asekuracji, która realizuje usługi cash processingu. Ta transakcja to budowanie wśród obecnych i potencjalnych klientów wizerunku podmiotu, który posada największe kompetencje i „know-how”, łączące doświadczenie, bezpieczeństwo i nowoczesność. Naszymi najważniejszymi klientami pozostają banki, dla których optymalizujemy proces konfekcjonowania i zarządzania obiegiem wartości pieniężnych. Dzięki tej transakcji oraz wysokiej jakości świadczonych usług m.in. poprzez wprowadzeniu standardów obsługi klienta oraz wykorzystywaniu najnowocześniejszego oprogramowania, spółka Grupy Impel stała się głównym graczem na niezwykle specjalistycznym rynku” – dodaje Łukasz Puciłowski, prezes zarządu Impel Security Polska.

 

Impel Cleaning prowadzi negocjacje w sprawie nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce świadczącej usługi porządkowe i żywienia, działającej na rynku przemysłu ciężkiego. Proces jest realizacją przyjętych w strategii Impela działań, mających na celu rozwój poprzez akwizycje. Impel Cleaning zamierza rozwinąć działalność na rynku, na którym usługi z zakresu outsourcingu funkcjonują na małą skalę.

 

Potencjalny zakup tej spółki, to dla Impel Cleaning przede wszystkim szansa na dalszy rozwój dzięki dostępowi do szerokiego rynku przemysłu ciężkiego. Na bazie potencjału nowej Spółki chcemy poszerzać swój obszar aktywności gospodarczej o ten właśnie sektor rynku. Ta akwizycja to kolejny krok na drodze realizacji strategii Impela, który działa z misją wszechstronnego partnerstwa dla biznesu. Bazując na doświadczeniu zarówno w obszarze usług porządkowo czystościowych jak i żywienia zbiorowego, zamierzamy rozszerzać i optymalizować działalność w wielu obszarach” – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

W Grupie Impel 31 grudnia 2009 roku nastąpi zakończenie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego. 

 

Rosnąca jakość oferowanych usług oraz zapewnianie kompleksowej obsługi Klientów to główne cele, z jakimi w roku 2007 podjęliśmy decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, którego koszt wyniesie około 60 mln zł. Podpisanie umowy licencyjnej z firmą SAP było przełomowym momentem w historii firmy. Ta decyzja wiąże się jednak z zaakceptowaniem konsekwencji finansowych, ponieważ koszt systemu informatycznego będzie widoczny w wynikach spółek w roku 2010. Jednakże, z perspektywy dwóch lat widzimy, że strategiczne kroki pozwalają nam uzyskiwać spójne i kompletne informacje zarządcze we wszystkich obszarach biznesowych co bezpośrednio wpływa zarówno na kontrolę biznesu, jak i na jakość obsługi naszych Klientów”  - podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel SA.

DOC
IMPEL: przyszłość to efektywność operacyjna i dalsza konsolidacja rynku (53,5 kB)
Grupa Impel - największa w kraju grupa firm świadcząca usługi dla biznesu – osiągnęła po trzech kwartałach 2009 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 767 724 tys. złoraz zysk netto w wysokości 27 411 tys. zł.