Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – reorganizacja portfela kontraktów

06 września 2019

Impel, największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 073,5 mln zł i wypracowała zysk operacyjny w wysokości 21,3 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego za ten okres  wyniósł 6,4 mln zł.

 

Grupa kontynuuje politykę przebudowy portfela umów, rezygnacji z nisko rentowych kontraktów i selektywnie pozyskuje nowe, charakteryzujące się wyższą marżą. Stałemu rozwojowi podlega system współpracy z zewnętrznymi podmiotami oparty na zasadach franchisingu i podwykonawstwa. Oba te czynniki istotnie wpłynęły na osiągnięte przychody, które utrzymały się na porównywalnym poziomie z pierwszego półrocza 2018 roku i wyniosły 1 073,5 mln zł. - Działania związane z reorganizacją portfela kontraktów w obszarze biznesowym Facility Management to nasza długofalowa strategia, której pozytywne efekty już w tym roku odczuwamy. Wracamy do współpracy z partnerami-usługobiorcami, z którymi musieliśmy się rozstać w ubiegłych okresach, ze względu na brak waloryzacji. Podpisujemy umowy na nowych warunkach, wypracowanych wspólnie i  korzystnych dla obu stron. Ważne jest dla nas, że klienci doceniają jakość i wartość współpracy z Grupą Impel, i jej pozytywny wpływ na prowadzoną działalność biznesową – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A.

 

Z dniem 27 czerwca 2019 Rada Nadzorcza Impel S.A. powołała w skład zarządu Pana Dawida Popławskiego, powierzając mu nadzór nad obszarem kontrolingu, zakupów i administracji.  Wyłonienie samodzielnego Pionu Kontrolingu i Administracji wzmocni nadzór nad procesami zarządzania kosztami, przyspieszy ich digitalizację i cyfryzację. Pozwoli również zidentyfikować nowe możliwości reorganizacji procesów, przy zapewnieniu ich jednoczesnej efektywności kosztowej oraz wysokiej jakości. – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A. Naszym celem jest koncentracja na zarządzaniu opartym o dane wyprzedzające zdarzenia gospodarcze. Odpowiednie modele predykcji i przekształcania danych w informacje niezbędne do zarządzania biznesem pozwolą nam zarządzać efektywniej i przeprowadzać skutecznej niezbędne procesy restrukturyzacji wewnętrznej. Zmiany wpisują się w strategię Grupy Impel, umożliwiając rozwój nowych kompetencji związanych z zarządzaniem w oparciu o dane - Business Intelligence oraz cyfryzację, a w konsekwencji doprowadzą do transformacji w kierunku firmy technologicznej. Nowe technologie oraz inwestycje w oparciu o środki z UE są szansą na skuteczną transformację Grupy i oferowanych usług podsumowuje Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

 

Grupa poszukuje nowych kierunków rozwoju również na rynkach zagranicznych. W połowie roku Impel rozpoczął działalność w najludniejszym kraju w Azji Centralnej, Uzbekistanie. Współczesny Uzbekistan dla przedsiębiorców zarówno z branży usług, jak i produkcyjnej wydaje się być rynkiem wartym uwagi. Obecne władze stworzyły dobre warunki dla przedsiębiorców chcących zainwestować w tym kraju. W naszej ocenie rynek uzbecki ma duży potencjał dla rozwoju usług Facility Management, a w dalszej perspektywie również innych produktów Grupy. To na razie „startup” Grupy, ale zgodnie z naszą filozofią szukanie okazji jest wpisane w DNA Grupy.  – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A. Grupa Impel prowadzi działalność gospodarczą w na Ukrainie, Łotwie, w Kazachstanie i w Niemczech.

 

W pierwszej połowie 2019 roku obszar Facility Management wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 753,8 mln zł oraz wynik operacyjny w wysokości 12,63 mln zł. Facility Management obejmuje usługi związane między innymi z utrzymaniem czystości, bezpieczeństwem, serwisem technicznym nieruchomości, cateringiem, rentalem odzieży i opieką nad pacjentem.

 

Grupa Impel konsekwentnie realizuje strategię rozwoju usług związanych z techniczną ochroną mienia. W lipcu 2019 roku zakupiła udziały w specjalizującej się w technicznej ochronie mienia spółce Profer oraz związanej z nią agencji ochrony Legion. - Podjęcie decyzji o rozszerzeniu współpracy z naszym dotychczasowym partnerem to działanie zgodne z ogólnoświatowymi trendami i koncentracja na rozwoju usług w ochronie opartych o technologie. Zakup udziałów w firmie Profer zwiększy potencjał grupy produktowej Security, ponieważ spółka posiada własną bazę techniczną, bazę monitoringu oraz ekipy techniczne działające w całej Polsce (m.in. w obszarze monitoringu, systemów alarmowych, instalacji światłowodowych, telewizji przemysłowej, centrali telefonicznych, systemów kontroli dostępu). To potencjał, który doskonale uzupełnia nasze portfolio i docelowo zwiększy dynamikę sprzedaży. Dodatkowo w obszarze usług bezpieczeństwa u klientów sieciowych wprowadzamy ujednolicony standard zarządzania usługami, pozwalający na elastyczne dopasowanie w zakresie raportowania i zakupu dodatkowych usług przez klienta podkreśla Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Impel S.A.

 

Grupa Impel jest liderem w obsłudze prestiżowych imprez masowych i aktywnie zwiększa udziały  na rynku tych usług. Pozyskujemy nowe, prestiżowe kontrakty, a jednocześnie od kilku lat współpracujemy z organizatorami najważniejszych wydarzeń sportowych w Polsce, takich jak Tour the Pologne czy zimowy i letni Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Kontynuujemy współpracę z klientami zarządzającymi stadionami piłkarskimi we Wrocławiu, Kielcach i Lubinie. Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest zaufanie klientów oraz pozytywna ocena naszej pracy zawarta w raporcie PZPN – potwierdza Mirosław Greber, wiceprezes zarządu Impel SA.  

 

Spółki działające w obszarze Industrial Services zwiększyły przychody o 19% osiągając poziom 166 mln zł oraz wypracowały zysk operacyjny w wysokości 3,52 mln zł. Obszar Industrial Services obejmuje usługi dla przemysłu polegające na czyszczeniu przemysłowym, wsparciu utrzymania ruchu, usługach remontowo-budowlanych czy  zintegrowanej obsłudze nieruchomości.

 

W ramach Digital Services & Business Process Outsourcing Grupa Impel uzyskała przychody na poziomie 153,7 mln zł mln zł. Zysk operacyjny wypracowany tym okresie wyniósł 1,48 mln zł. W ramach obszaru biznesowego DS&BPO Grupa Impel świadczy usługi obsługi procesów biznesowych i IT.

 

Wiodąca w tym obszarze spółka SI-Consulting wprowadziła do oferty produkty pozwalające płynnie dostosować się do nowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej nr 16 dotyczących leasingów przy wykorzystaniu narzędzia SAP oraz aplikację SI-Whitelist, która zautomatyzuje proces weryfikacji dostawców i uchroni podmiot przed konsekwencjami podatkowymi wynikającymi ze współpracy z nierzetelnym dostawcą.