Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – rośnie i konsoliduje rynek

12 maja 2011

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 288,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału 2010 r. o ponad 22 mln zł czyli 8,4%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 10,3 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,9 mln zł.

 

Przychody ze sprzedaży w I kwartale były o 8,4% wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na tę zmianę złożył się w równych proporcjach organiczny wzrost sprzedaży oraz przychody wygenerowane przez spółki przejęte w drodze akwizycji,  obsługujące między innymi firmy z sektora przemysłu ciężkiego i energetycznego - koncernu Arcelor Mittal Poland i Dalkia Łódź S.A. oraz spółka logistyczno - handlowa Agrobud BHP i pośrednik ubezpieczeniowy Brokers Union.

Analiza osiągnięć największych jednostek biznesowych, wskazuje dwa czynniki mające istotny wpływ na wyniki Grupy Impel w pierwszym kwartale. Pierwszy to konsekwentna realizacja wzrostu przychodów ze sprzedaży w segmencie Obsługa Nieruchomości, której przychody przekroczyły w pierwszym kwartale 143,2 mln zł (prawie 15% wzrostu). Drugi to istotny wzrost konkurencji i presji cenowej przy rosnących kosztach pracy w segmencie Ochrona, którego przychody nie zmieniły się
w stosunku do I kwartału 2010, osiągając w 2011 roku poziom 99,1 mln zł. Najwyższą dynamikę sprzedaży w I kwartale zanotował trzeci co do wielkości segment Grupy Impel - Dystrybucja, obejmujący usługi cateringu, pralnictwa, rentalu odzieży i logistyki dostaw, którego przychody wzrosły  o ponad 21% i wyniosły 46,3 mln zł. Skonsolidowany wynik netto Grupy IMPEL wyniósł w pierwszym kwartale 7,9 mln zł.  

 

Grupa Impel w pierwszym kwartale 2011 roku dokonała dwóch akwizycji: nabyła 51 % udziałów firmy Agrobud BHP SA – specjalizującej się w produkcji i dystrybucji odzieży roboczej i ochronnej oraz dystrybucji artykułów bhp oraz 51 % udziałów firmy Brokers Union Sp. z o.o. – jednego z większych brokerów ubezpieczeniowych na Dolnym Śląsku.

 

„Celem akwizycji jest rozwój obszaru logistyki i sprzedaży artykułów BHP przez Impel. Dodatkowo jest to realizacja strategii Jednostki Biznesowej – Dystrybucja, która zakłada rozwój i umacnianie swojej  pozycji jako dostawcy kompleksowych usług i produktów. Usługa logistyki i sprzedaży artykułów bhp była do tej pory realizowana dla spółek z Grupy Impel, a także na rzecz wielu polskich przedsiębiorstw z Zakładami Chemicznymi PCC Rokita i PKN Orlen na czele. Poprzez zakup Agrobud BHP SA konsolidujemy rynek i zwiększamy kompetencje w tym obszarze. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w obszarze logistyki towarów w kraju. Dzięki akwizycji  Grupa Impel otworzyła się na rynek wschodni -  Chiny, na którym dokonujemy atrakcyjnych zarówno cenowo jak i jakościowo zakupów, optymalizując koszty Grupy, ale również zwiększając konkurencyjność naszych działań handlowych. Natomiast Brokers Union to doświadczony broker z Wrocławia świadczący kompleksowe usługi doradztwa ubezpieczeniowego. Pośrednictwo ubezpieczeniowe to nowa usługa Impela i stanowi naturalne uzupełnienie produktów, które posiadamy w swojej ofercie. Zamierzamy wykorzystać potencjał Brokers Union zarówno w zakresie wewnętrznych potrzeb Grupy, jak również oferować pakietowo usługi ubezpieczeniowe naszym klientom. Impel to obecnie nie tylko ochrona i sprzątanie, ale również specjalistyczne usługi księgowe, kadrowo-płacowe, IT oraz pracy tymczasowej. W najbliższym czasie zamierzamy skoncentrować się na ich rozwoju oraz czynnym kształtowaniu wizerunku dostawcy kompleksowych usług dla biznesu” – powiedziała  Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA.

 

Grupa Impel umacnia pozycję lidera w obszarze usług porządkowo-czystościowych dynamicznie zwiększając przychody. Poszukuje również nowych możliwości wzrostu i dalszego rozwoju kompetencji w nowych obszarach. 1 maja 2011 roku został uruchomiony kontrakt na pełną obsługę handlingową Portu Lotniczego w Poznaniu.

 

„Impel realizuje usługi, które poszerzają zakres i różnorodność jego działania. Pod koniec zeszłego roku została podpisana umowa pomiędzy Spółką Impel Airport Services, a jedną z największych linii czarterowych w Polsce Enter Air. Umowa dotyczy świadczenia, na terenie poznańskiego portu lotniczego Ławica, na rzecz linii lotniczych Enter Air, pełnego zakresu usług handlingowych: obsługi pasażerskiej, obsługi bagażu i obsługi samolotów na płycie lotniska. Impel Airport Services jest pierwszą prywatną firmą na rynku usług handlingowych w Polsce. Wprowadza nową jakość usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych, a dzięki przynależności do Grupy Kapitałowej Impel, gwarantuje inwestycje w technologię i bezpieczeństwo” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

 

Grupa Ochrona, pomimo trudniejszej sytuacji na rynku związanej ze znacząco zaostrzającą się walką konkurencyjną w sektorze, wpływającą na obniżenie marż, jak również zmniejszeniu wolumenów gotówki przeliczanej na rynkach finansowych w usługach Cash Processingu,  rozwija usługi w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, zamierza zostać liderem polskiego rynku usług monitoringu GPS oraz usług monitoringu wizyjnego. Planuje dynamiczny wzrost tych usług,  pozyskując do monitorowania kilka tysięcy samochodów rocznie. Oferuje najtańszy na rynku aktywny pakiet ochrony samochodu. Klientom instytucjonalnym, takim jak: firmy transportowe i budowlane i wypożyczalnie samochodowe, oferujemy dodatkowe narzędzie do zarządzania flotą, służące do optymalizacji wykorzystania pojazdów poprzez planowanie i kontrolę pracy zmotoryzowanych pracowników. Dzięki tej funkcjonalności koszty przedsiębiorstwa, związane z zarządzaniem flotą można zmniejszyć nawet o 40%.

 

„Obserwujemy rynek i jego potrzeby, dlatego poszukujemy wciąż nowych rozwiązań. Dla nas rozwój to ciągłe wdrażanie nowych usług – dziś - w oparciu o najnowsze technologie.  W dobie optymalizacji kosztów wymuszonej m.in. nieprzewidywalnymi zmianami cen paliwa, system monitoringu GPS jest przydatny dla każdej firmy transportowej, czy handlowej. Tam, gdzie samochody są podstawowym narzędziem pracy, a równocześnie największym kosztem, korzyści z uruchomienia systemu monitoringu GPS są największe. Maleje zużycie paliwa, widać oszczędności na kosztach komunikacji i ubezpieczeń, optymalnie wykorzystany zostaje również czas pracy kierowcy. Zainstalowanie systemu przynosi oszczędności sięgające od kilkuset, do nawet kilku tysięcy złotych na jednym pojeździe. Dzięki usłudze aktywnej ochrony zmniejsza się także ryzyko kradzieży auta. Monitoring wizyjny natomiast, to nowa usługa, którą realizujemy od pół roku. Usługa jest doskonałym rozwiązaniem dla firm z sektora finansowego i usługowych o charakterze sieciowym, które zamierzają zwiększyć efektywność rozwiązań z zakresu ochrony. Monitoring wizyjny jest uzupełnieniem fizycznej ochrony mienia, w przypadku mniejszych obiektów może ją całkowicie zastąpić” – powiedział Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

 

W tym roku Grupa Impel planuje wydzielenie działalności deweloperskiej z Impel SA. Zarząd podjął strategiczną decyzję o rozpoczęciu przygotowań celem przeniesienia jej w całości do spółki Vantage Development.

„Kończymy pierwszy etap  budowy osiedla mieszkaniowego Centauris przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. Rozwijamy osiedle domków jednorodzinnych, zlokalizowanych na południowych przedmieściach Wrocławia, w Sadkowie. Jeszcze w maju bieżącego roku Vantage Development S.A. rozpocznie budowę obiektu biurowego - Promenady Epsilon. Jest to pierwszy etap budowy kompleksu biurowo – mieszkalnego Promenady Wrocławskie w centrum Wrocławia. Poprzez wydzielenie działalności deweloperskiej chcemy umożliwić naszym inwestorom dokonywanie czytelnego wyboru przedmiotu inwestowania. Teraz, inwestorzy posiadając akcje IMPEL mają połączoną działalność zarówno w obszarze outsourcingu usług jak i w obszarze deweloperskim. Po wydzieleniu zwiększy się przejrzystość i jasność struktury Grupy Impel dla rynku publicznego. Obie działalności rządzą się innymi prawami, inaczej reagują na zmiany w otoczeniu prawnym, inaczej na nie wpływa sytuacja gospodarcza, wreszcie inny jest odbiorca usług i inne narzędzia do jego pozyskania. W przyszłości każdy inwestor będzie mógł wybrać, z którą działalnością spółki będzie wiązał swoje decyzje inwestycyjne i finansowe” – powiedziała Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA.

DOC
Impel – rośnie i konsoliduje rynek (68 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I kwartale 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 288,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I kwartału 2010 r. o ponad 22 mln zł czyli 8,4%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 10,3 mln zł oraz zysk netto na poziomie 7,9 mln zł.