Zobacz pozostałe wpisy

Impel: rośnie zysk i przychody

14 listopada 2007

 
Trzeci kwartał był kolejnym okresem systematycznego wzrostu przychodów ze sprzedaży Grupy Impel i dalszego umacniania jej pozycji rynkowej. W porównaniu z ubiegłym kwartałem sprzedaż była wyższa o 4,4 proc., a w odniesieniu do analogicznego okresu 2006 r. wzrost sięgnął blisko 20 proc.

„Wyniki III kwartału to efekt pozyskania kolejnych dużych zleceń od prestiżowych klientów. W szczególności w ubiegłym kwartale nasze spółki ochrony podpisały z KGHM Polska Miedź umowy na czas nieokreślony o rocznej wartości 4,3 mln zł. Inna spółka z Grupy – Impel Cleaning – pozyskała kontrakt z TP SA, opiewający na 4,4 mln zł rocznie. Prowadzimy również konsekwentną politykę renegocjowania kontraktów” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Analiza rezultatów finansowych w podziale na jednostki biznesowe (JB), pokazuje, że zarówno pod względem osiągniętych w III kwartale 2007 r. przychodów, wyniku, jak i rentowności wiodącą jest Obsługa Nieruchomości (usługi sprzątania i zarządzania nieruchomościami) oraz Ochrona. Pierwsza z nich uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 90,8 mln zł, przy rentowności operacyjnej na poziomie 7,9 proc. Natomiast w przypadku JB Ochrona przychody wyniosły 82,2 mln zł, a rentowność operacyjna 7,6 proc.

W III kwartale zarząd Impel SA kontynuował przygotowania do koncentracji projektów deweloperskich w jednym podmiocie. Jednym z początkowych etapów tego procesu było podpisanie umowy z Asset Invest in Poland – spółką należącą do głównych akcjonariuszy Impel SA - w sprawie zarządzania przez ten podmiot inwestycjami budowlanymi Impela. Największą i najbardziej prestiżową z nich jest budowa osiedla na 3 tysiące mieszkań, która ma być realizowana przez obie spółki - w ramach wspólnego master planu - przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu. Budynki staną w pobliżu starówki na działce o powierzchni 15 ha, której jedna część należy do Grupy Impel, a druga do Asset Invest in Poland. Jednocześnie w ramach przygotowań do wcześniej zapowiadanej koncentracji projektów deweloperskich w jednej spółce, opracowano założenia tego procesu. Grupa planuje w IV kwartale podpisać umowę inwestycyjną. Zgodnie z nią obejmie ona akcje spółki Asset Invest in Poland w zamian za wniesienie aktywów nieruchomościowych. Parytet wymiany zostanie ustalony w oparciu o rynkową wycenę gruntów, która jest obecnie aktualizowana.

„Wydzielenie aktywów nieruchomościowych Grupy Impel do oddzielnej spółki to scenariusz, który ma na celu przede wszystkim zapewnienie możliwie największej efektywności biznesowej i organizacyjnej projektów deweloperskich. Spółka Asset jest właścicielem gruntów sąsiadujących z gruntami Impela, a realizacja spójnej koncepcji architektonicznej na łącznej powierzchni zwiększa również atrakcyjność rynkową inwestycji. Z drugiej strony, rozdzielenie działalności deweloperskiej od świadczonych przez Impel podstawowych usług, wpłynie na większą przejrzystość wyników i wyceny obu obszarów” – wyjaśnia Wojciech Rembikowski.

DOC
Impel: rośnie zysk i przychody (52,5 kB)
Grupa Impel - największa w kraju grupa firm usługowych – osiągnęła w III kwartale 2007 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 226,6 mln zł oraz zysk netto w wysokości 2,8 mln zł. Obie wartości okazały się wyższe od wyników poprzedniego kwartału - przy tym zysk netto zanotował ponad dwukrotny wzrost. Ponadto, skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 5,6 mln zł, a wskaźnik udziału dotacji w przychodach uzyskał najniższy w historii Grupy Impel poziom, tj. 4,9 proc. W III kwartale poczyniono również przygotowania do koncentracji projektów deweloperskich Impel w jednym podmiocie.