Zobacz pozostałe wpisy

Impel Security Polska dla Katowickiego Holdingu Węglowego

10 kwietnia 2008

 
W ramach kontraktu z Katowickim Holdingiem Węglowym, Impel Security Polska będzie świadczyć usługi ochrony osób i mienia na terenie KWK "Mysłowice Wesoła" obejmując swym zakresem ochronę osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obszarów i obiektów, zabezpieczenia technicznego oraz konwojowania wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych, materiałów niebezpiecznych, a także ochrony zdrowia i życia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników kopalni. Usługi będę realizowane przez konsorcjum trzech spółek z Grupy Kapitałowej Impel: Impel Security Polska, Impel Security Provider, Impel Cash Handling.

„Kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym jest bardzo ważnym i złożonym kontraktem. Ochrona terenu kopalni wymaga dużego doświadczenia ze strony firmy świadczącej tego rodzaju usługi, przede wszystkim ze względu na rozległy obszar podlegający ochronie oraz dużą ilość różnego typu obiektów znajdujących się na terenie kopalni, a także ze względu na klasyfikację kopalń do kategorii obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Dzięki dużemu doświadczeniu w zabezpieczaniu obiektów wymagających szczególnej ochrony, Grupa Impel mogła zapewnić Klientowi kompleksową i pełną obsługę.” – mówi Wojciech Kiestrzyń, Wiceprezes Impel Security Polska.

DOC
Impel Security Polska dla Katowickiego Holdingu Węglowego (42,5 kB)
Impel Security Polska – spółka z Grupy Impel, specjalizująca się w usługach ochrony – podpisała kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. na świadczenie usług ochrony osób i mienia w Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach. Kontrakt został zawarty na okres 2 lat. Całkowita wartość netto umowy wynosi około 12 milionów zł.