Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel: Stabilne wyniki i rosnąca liczba wdrożeń nowoczesnych rozwiązań w podstawowych usługach

15 listopada 2019

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu - wypracowała przez trzy kwartały 2019 roku przychody na poziomie 1 624 mln zł. Skonsolidowany zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 38,7 mln zł i jest bardzo porównywalny z zyskiem operacyjnym osiągniętym w pierwszych trzech kwartałach ubiegłego roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego po dziewięciu miesiącach osiągnął poziom 13,2 mln zł.

 

- Wyniki Grupy po trzecim kwartale są zgodne z oczekiwaniami zarządu. Pomimo dynamicznych zmian na rynku pracy udało się utrzymać wartości kluczowych wskaźników ekonomicznych Grupy. Stabilna sytuacja Grupy pozwala obecnie na pracę nad projektami rozwojowymi, opartymi o digitalizację i automatyzację procesów. Kluczowym celem jest dla nas wielokrotnie wspomniana digitalizacja procesów wewnętrznych oraz wszelkie formy wzbogacania naszych usług o narzędzia informatyczne we wszystkich obszarach działalności. Zmieniamy się i chcemy w jak największym stopniu wykorzystywać szanse, które w naszej branży są związane m.in. z konwersją usług – mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel S.A.

 

Facility Management

 

Segment Facility Management, posiadający największy udział w skonsolidowanych przychodach Grupy Impel, po trzech kwartałach 2019 roku osiągnął je na poziomie 1 134,5 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 19,45 mln zł. Segment Facility Management obejmuje usługi związane między innymi z utrzymaniem czystości, bezpieczeństwem, serwisem technicznym nieruchomości, cateringiem, rentalem odzieży i opieką nad pacjentem.

 

Impel konsekwentnie inwestuje w rozwój środków technicznej ochrony mienia i wdraża nowe rozwiązania w grupie produktowej Security. Jednym z nich jest system ochrony mobiGUARD, czyli system mobilnej wieży obserwacyjnej, wyposażonej w wysokiej jakości kamery i czujniki połączone z centrum monitoringu. System jest niezależny energetycznie i odporny na próby sabotażu. Mobilna wieża może być zastosowana w usługach monitoringu budów, dużych przestrzeni takich jak place i parkingi, w obserwacji i ochronie imprez masowych. MobiGUARD wraz z usługą Zone Security to elementy kompleksowego rozwiązania w zakresie technicznej ochrony mienia, które zyskują  zaufanie i zapotrzebowanie u klientów.

 

- Zauważamy, że klienci coraz częściej decydują się na rozwiązania oparte na technologii. Zapewniają one wysoką jakość świadczonych usług ochrony, czyli niezawodność, pewność działania i szybkość reakcji. Jednocześnie, rozwiązanie to uniezależnia nas od rosnących kosztów pracy i problemów z pozyskaniem pracowników, którzy do tej pory byli głównym czynnikiem skutecznej ochrony. Dziś, jako pierwsi na polskim rynku, wpisujemy się w ogólnoświatowy trend – od wielu lat inwestując środki w rozwój kadry i sprzętu – podsumowuje Jakub Dzik, wiceprezes zarządu Grupy Impel.

 

Nowych rozwiązań aktywnie poszukuje również spółka Impel Catering. Realizuje działania, których celem jest zmiana standardów na rynku usług żywieniowych w publicznych jednostkach służby zdrowia. – W ramach naszej usługi Imfood oferujemy placówkom oprogramowanie do zarządzania procesem żywienia pacjenta, od momentu jego rejestracji, do momentu wypisu z placówki. Usługa Imfood to nowoczesna platforma informatyczna. Dzięki niej zarządzający placówkami służby zdrowia optymalizują m.in. pracochłonne procesy logistyczne takie jak: planowanie i rozliczanie posiłków, obniżanie zaangażowania kadrowego i infrastrukturalnego. Cena usługi w standardzie Imfood jest porównywalna z tradycyjnym cateringiem. Beneficjentem tego rozwiązania są jednak przede wszystkim pacjenci, którzy otrzymują pełnowartościowy posiłek, podany w atrakcyjnej formie– mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A. – Wdrażając nową usługę nawiązaliśmy już współpracę między innymi z firmą Sokołów, jednym z liderów branży spożywczej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że wspólne działanie poprawiające jakość zdrowych posiłków, zmieni podejście do usług cateringowych w polskich szpitalach. Imfood w ocenie naszych Szpitali, jest bardzo dobrym rozwiązaniem – podsumowuje Wojciech Rembikowski.

 

Digital Services & Business Process oraz Industrial Services

 

Segment Digital Services & Business Process Outsourcing po trzech kwartałach 2019 roku uzyskał przychody na poziomie 235,9 mln zł. Zysk operacyjny wypracowany w tym okresie wyniósł 4,45 mln zł. W ramach DS&BPO Grupa Impel świadczy usługi IT oraz obsługuje procesy biznesowe w zakresie obsługi księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania dokumentami oraz doradztwa podatkowego.

 

Impel Business Solutions, kluczowa spółka w segmencie DS&BPO, rozwija współpracę z uczelniami wyższymi realizując projekty kształtujące przyszłość rynku pracy w sektorze BPO. Specjaliści i menadżerowie spółki aktywnie uczestniczą w projektach uczelni, dzieląc się doświadczeniem biznesowym ze studentami i środowiskiem akademickim oraz wskazują kierunki rozwoju programów dydaktycznych istotnych dla pracodawców.

 

Spółka informatyczna SI-Consulting wprowadziła na rynek usługę przeznaczoną do konwersji starszych systemów SAP ERP do nowoczesnej platformy SAP S/4HANA. SI2S4 to usługa oparta na autorskiej metodyce, wykorzystująca narzędzia maksymalizujące korzyści i minimalizujące czas wymagany do realizacji projektu konwersji. Dostępna jest w modelu wariantowym, uzależnionym od np. liczby jednostek gospodarczych czy zakresu funkcjonalnego. W trakcie projektu wykorzystujemy narzędzia automatyzujące testy, co ogranicza konieczne zaangażowanie ze strony klienta. Nasza spółka otrzymała Certificate of Qualification - SAP Qualified Partner-Packaged Solution for Conversion to SAP S/4HANA, co oznacza najwyższą rekomendację ze strony SAP AG dla SI-Consulting.

 

Znaczące zwiększenie przychodów nastąpiło w obszarze Industrial Services. Segment osiągnął przychody na poziomie 253,6 mln zł, w stosunku do poprzedniego roku wzrost wyniósł 17%. Wypracowany zysk operacyjny osiągnął poziom 6,75 mln zł. Obszar Industrial Services obejmuje usługi dla przemysłu polegające na czyszczeniu przemysłowym, wsparciu utrzymania ruchu, usługach remontowo-budowlanych czy zintegrowanej obsłudze nieruchomości.