Zobacz pozostałe wpisy

Impel - stabilne wyniki po zmianie przepisów

17 maja 2017

Grupa Impel - największy polski dostawca usług outsourcingowych - osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 545,9 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 74,5 mln zł tj. 15,8%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 9 mln zł, zysk netto osiągnął natomiast poziom 2,5 mln zł. 

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowano we wszystkich głównych obszarach działalności Grupy Impel. W I kwartale 2017r. wzrosły one w segmencie Facility Management o  51 mln zł w stosunku do I kwartału 2016 r. i wyniosły 409,9 mln zł. Industrial Services osiągnął poziom 47,6 mln zł, zwiększając przychody o 13 mln, natomiast Digital Services & BPO osiągnęły 88,5 mln zł, zwiększając sprzedaż o 10 mln zł.

 

Szczególnie pozytywnie oceniamy wyniki segmentu FM w linii Bezpieczeństwo, który osiągnął najwyższy udział nowej sprzedaży we wzroście przychodów. Rozpoczęliśmy  współpracę z Grupą Volkswagen w zakresie obsługi fabryk VW Motor Poland, Sitech Polska oraz VW Poznań, fabryk zlokalizowanych w Poznaniu oraz we Wrześni. Zawarliśmy kontrakty również z Grupą Ciech oraz Leonardo – PZL Świdnik. Wszystkie kontrakty łącznie zwiększają przychody Grupy Impel o ponad 22 mln złotych rocznie i mają charakter długoterminowy. Potwierdza się strategia koncentracji na wybranych segmentach, która  umocniła naszą pozycję w przemyśle. Równie priorytetowo traktujemy wzmocnienie obecności w branżach: finansowej, spożywczej, budowlanej, a także w sektorach: wojskowym, rynku nieruchomości oraz handlu. Skupiamy się na selektywnej sprzedaży, która w kalkulacji musi osiągać zakładane parametry rentowności w oparciu o prawidłową wycenę kosztów pracy uwzględniających podwyżki wynikające ze zmiany przepisów prawa. Zwracamy również uwagę, iż z dniem 1 stycznia br. wydzielony został jako samodzielny segment Industrial Services, co oznacza realizację naszych planów w zakresie rozwoju usług na rzecz klienta przemysłowego. Ten segment bazuje na wysokospecjalistycznych technologiach i pracy w specyficznym reżimie na bardzo wymagającym rynku. Fakt wydzielenia i usamodzielnienia tej działalności w ramach segmentu, przyniosło poprawę wyniku już w pierwszym kwartale i budzi nasze nadzieje na dalszy wzrost znaczenia tych usług w portfolio Grupy. ” - mówi Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel SA.

 

W dniu 28 marca br. Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 kwietnia w skład zarządu Impel SA Pana Mirosława Grebera, powierzając mu nadzór nad całością działań handlowych oraz marketingowych.

 

Głównym celem w pionie handlowym, wynikającym z nowej strategii jest zintegrowanie wszystkich procesów, zarówno w dotarciu do strategicznych klientów jak i zarządzaniu opieką posprzedażową we wszystkich segmentach rynku, w których działa Grupa Impel. Docieramy tam z wysokospecjalistyczną ofertą, uwzględniającą charakterystykę klienta z dogłębną analizą posprzedażową w zakresie logiki produktowo–cenowej. Zwiększamy wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, takich jak: efektywne bazy klientów, contact center, efektywne przekazywanie i monitorowanie szans sprzedażowych, zamykając proces jednolitym systemem pomiaru. Pan Mirosław Greber odpowiedzialny jest również za rozwój sprzedaży zintegrowanej. Obserwujemy skłonność rynku do kupowania pakietów usług, ponieważ zwiększa się zaangażowanie i wzmacnia relacja klient-usługodawca. Dzięki takiemu podejściu budujemy przewagi konkurencyjne w naszym biznesie, ale równocześnie dajmy wymierne korzyści usługobiorcom. Konsekwentna koncentracja naszej uwagi na produkcie i obszarze handlowym prowadzi do celu, jakim jest efektywność ekonomiczna całej Grupy i ograniczone konkurowania niską ceną”  - dodaje Grzegorz Dzik.

 

Istotne znaczenie dla wyników pierwszego kwartału mają wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku nowe przepisy wprowadzające minimalną stawę godzinową na umowę zlecenie.

 

 „Przez cały okres trwających już trzeci rok zmian przepisów, czyli „ozusowania” do wysokości minimalnego wynagrodzenia umów-zleceń, wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej na umowach zleceniach,  wprowadzenia do przetargów wymogu umów o pracę oraz likwidację jedynego kryterium - najniższej ceny, prowadzimy aktywną kampanię informacyjną wobec rynku i klientów. Uświadamiamy, że zawieranie umów na nasze usługi musi uwzględniać uchwalone przez ustawodawcę zmiany, a przetargi oparte wyłącznie na kryterium „najniższa cena” są negatywne dla obydwu stron. Kalkulacje, które opierają się na zaniżonej cenie i braku godziwego wynagrodzenia dla pracowników świadczących usługi są zmorą współczesnej rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Jednakże, w pierwszym kwartale obserwujemy już pozytywne rezultaty naszych działań, ponieważ plany waloryzacji wszystkich kontraktów na dzień 31 marca 2017 r. zostały zrealizowane w 99 procentach. W sytuacji rosnących kosztów pracy, nasz zysk operacyjny wyniósł 9 mln zł, a mimo to rentowność realizowanych usług obniżyła się. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nasza branża najtrudniejszy okres ma już za sobą i na przestrzeni następnych okresów będziemy obserwować sukcesywną stabilizację rentowności - wyjaśnia Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel SA.

 

Grupa Impel wciąż poszukuje możliwości rozwoju swojej działalności, dlatego wzmacnia rolę procesów biznesowych i IT w strukturze oferowanych usług. Powołany w roku 2016 obszar działalności Digital Services & Business Process Outsourcing skupia w sobie wszystkie usługi specjalistyczne, bazujące na wysokiej rentowności i uniezależnione od zmiany przepisów związanych z kosztem pracy.

 

Wyniki obszaru Digital Services & Business Process Outsourcing budzą satysfakcję w linii Informatyka. Promujemy sprzedaż rozwiązań e-commerce, które usprawniają komunikację z klientem, rozpoznają jego potrzeby. Dzięki zastosowaniu systemu Hybris, klient w jednym miejscu odnajdzie wszystkie potrzebne dane. Dzięki temu osiąga zwielokrotnianą sprzedaż swoich produktów. Opieka nad klientem, śledzenie jego potrzeb, egzekucja realizacji usługi którą zakupił, szukanie potencjału do dalszej sprzedaży, odbywają się za pośrednictwem narzędzi informatycznych. Analiza gromadzonych danych o klientach i jego potrzebach to przyszłość każdego biznesu. Dzięki posiadaniu własnych zasobów informatycznych, w tym możliwości rozwoju aplikacji czy centrum kompetencyjnego SAP, chcemy być prekursorem rozwiązań wdrażanych dla klientów w obszarze Facility Management czy Industrial Services” - przekonuje Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel SA.

 

Branża zmienia się, ale w dalszym ciągu sytuacja walki cenowej pomiędzy konkurentami przy rosnących z jednej strony oczekiwaniach płacowych pracowników, z drugiej zmiany przepisów jest widoczna. Odstąpiliśmy od realizacji wielu umów, które przestały być opłacalne. Nowa sprzedaż w linii, która najbardziej doświadczyła zmian przepisów, czyli usług porządkowo-czystościowych, jest również obiecująca (pozyskane kontrakty Bank PKO BP, Getin Noble Bank, Open Finance), co stanowi dobry prognostyk. Grupa zdecydowała o uprządkowaniu procesów wewnętrznych, które wzmocnią działania zewnętrze i przyczynią się do trwałego wzrostu biznesu.

 

Wzmocnienie obszaru handlowego musi być poparte wewnętrznymi zmianami. Jedną z nich jest efektywne zarządzanie kapitałem. Nasze działania koncentrują się wokół zwiększania efektywności poprzez podpisywanie kontraktów z krótszym terminem płatności oraz bardzo dobrze działającej windykacji należności. Przyglądamy się każdej wydanej złotówce, a dotychczasowe oraz nowe kontrakty podlegają szczególnej ocenie efektywności ekonomicznej i ocenie płynności finansowej. Tylko spójne działania zewnętrzne i wewnętrzne pozwolą Grupie Impel rozwijać się i kreować nowe oblicze usług w Polsce” - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes zarządu Impel SA.