Zobacz pozostałe wpisy

Impel – stopniowa poprawa wyników

12 sierpnia 2008

Segment Obsługa Nieruchomości, w którym znaczący udział mają usługi porządkowo-czystościowe, osiągnął w drugim kwartale przychody na poziomie 105,7 mln zł, przy zachowaniu marży z poprzedniego kwartału. Rosnące przychody przy poprawie marży są również widoczne w drugim z głównych segmentów usług - Ochronie i osiągnęły wynik 97,2 mln zł.

„Dbamy o wysoką dynamikę przychodów w segmentach usług dojrzałych czyli usług porządkowo-czystościowych oraz ochrony, w których dążymy do podnoszenia marży na realizowanych kontraktach. Wyniki pokazują, że nasze założenia, pomimo dużego oporu rynku, są sukcesywnie realizowane. Dynamika naszego rozwoju uzależniona jest jednak od rosnących kosztów pracy. Dla nas, ich wyznacznikiem jest płaca minimalne, która na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o ponad 35%, a oczekiwania pracowników są coraz wyższe. Dążymy, aby nasze kontrakty były rewaloryzowane o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Taka konstrukcja umów daje Klientowi gwarancję, że koszty są kalkulowane rzetelnie, a wykonawcy usług - możliwość dostosowania przychodów z kontraktu do dynamicznie zmieniających się kosztów pracy, na które nie miał wpływu” – wyjaśnia Wojciech Rembikowski, wiceprezes zarządu Impel S.A.

Grupa Impel przedłużyła współpracę z Kredyt Bankiem S.A. Spółka Impel Cash Handling specjalizująca się w usługach cash processingu podpisała na okres 3 lat umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług transportowania i konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługa obrotu gotówkowego na rzecz placówek banku na terenie całego kraju. Łączna szacunkowa wartość kontraktu wynosi ponad 60 mln zł. Umowę z Kredyt Bankiem w lipcu podpisała również firma Impel Cleaning. Świadczone będą usługi porządkowo-czystościowe dla około 240 placówek banku. Spółka przedłużyła również umowę z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Łączna, szacunkowa wartość obu umów zawartych odpowiednio na okres 1,5 roku oraz 3 lata wynosi 14 milionów zł.

„Kontynuujemy kontrakty, które są dla nas bardzo prestiżowe oraz mają istotny wpływ na przychody Grupy. Jesteśmy liderem w świadczeniu usług dla sektora służby zdrowia, utrzymujemy wiodącą pozycję wśród firm outsourcingowych współpracujących z instytucjami finansowymi. Stabilność naszej pozycji rynkowej utrzymywana jest dzięki jakości, kompleksowej ofercie, ciągłemu poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju specjalistycznych usług, na bazie ogólnopolskiego zasięgu działania” – dodaje Wojciech Rembikowski

Z dniem 1 lipca 2008 r. Grupa Impel rozpoczęła pracę w systemie SAP, tym samym zakończył się pierwszy etap wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Projekt jest jednym z największych i najbardziej złożonych tego typu przedsięwzięć w Polsce, obejmuje bowiem ponad 20 spółek Grupy. Dzięki nowemu systemowi sprawniej i szybciej będzie przepływać informacja, co wpłynie na dostarczanie lepszej jakości usług na zewnątrz i wewnątrz firmy, co w konsekwencji przyniesie Grupie Impel przewagę rynkową. Spójne i kompletne informacje zarządcze we wszystkich obszarach biznesowych (m.in. CRM, Contact Center, ERP, HR, Infrastruktura) przyniosą korzyści na każdym poziomie: relacji z klientami, realizacji usług, procesów wewnętrznych oraz logistyki materiałów i dostawców.

Istotnym wydarzeniem w Grupie Impel jest podpisanie z firmą Lux Med Sp. z o.o. warunkowej umowy sprzedaży 100 % udziałów spółki Promedis. Cena sprzedaży udziałów wynosi 37 mln zł., a ewentualna korekta zostanie ustalona przez biegłego rewidenta w terminie do 31 października 2008 roku. Ostateczne wykonanie umowy nastąpi do końca sierpnia 2008 roku.

 „Rynek prywatnych usług medycznych w Polsce podlega w ostatnich miesiącach dynamicznej konsolidacji. Uznaliśmy, że jest to najlepszy moment sprzedaży udziałów spółki, której świadczone usługi nie były core businessem Grupy Impel. W wyniku kilkumiesięcznych negocjacji, ostatecznie wybraliśmy Lux Med, firmę od której uzyskaliśmy ofertę najbardziej zbliżoną do naszych oczekiwań w zakresie warunków transakcji. Sprzedaż Promedisu jest zdarzeniem jednorazowym, które będzie miało istotny, dodatni wpływ na wynik roku 2008” – komentuje Wojciech Rembikowski.

DOC
Impel – stopniowa poprawa wyników (58,5 kB)
Grupa Impel – największy polski dostawca usług outsourcingowych – osiągnęła w drugim kwartale 2008 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 251 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 33,9 mln zł. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 7,5 mln zł oraz zysk netto na poziomie 4,5 mln zł (wzrost o 3,2 mln w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku). W pierwszych dniach sierpnia, została podpisana warunkowa umowa sprzedaży 100 % udziałów Promedis, spółki Grupy Impel świadczącej usługi medyczne.