Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel – strategiczne przyspieszenie

30 sierpnia 2011

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 593,8 mln zł, co oznacza wzrost  w stosunku do I półrocza 2010r. o ponad 60 mln zł czyli 11,3%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 26,5 mln zł.

 

„Wyniki I półrocza wskazują, że nasza Grupa z zapowiadaną konsekwencją, realizuje wzrost przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 26,5 mln zł i jest zgodny z oczekiwaniami. Polska gospodarka cały czas odczuwa problemy państw Unii Europejskiej, co ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw w kraju. Niepewna przyszłość wyzwala wśród menedżerów polskich przedsiębiorstw konieczność przyspieszania procesów restrukturyzacyjnych. Na takie oczekiwania i potrzeby jesteśmy w stanie reagować i przedstawiać propozycje rozwiązań związanych z zarządzaniem usługami i pracą. Szeroko prowadzona dbałość o koszty wśród odbiorców usług i wciąż bardzo duża konkurencja w branży, wyzwala presję cenową, co w konsekwencji, obniża marże.” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes IMPEL SA. 

 

I półrocze 2011 roku to kolejny w 21 letniej historii Impel rok utrzymania wzrostu przychodów ze sprzedaży. W porównaniu z pierwszym półroczem 2010 sprzedaż jest wyższa o ponad 60 mln zł, tj. o ponad 11%. Segment działalności Grupy Impel - Obsługa Nieruchomości zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, Ochrona natomiast utrzymała je na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu. W dalszym ciągu są to dwa największe obszary działalności firmy. Obsługa Nieruchomości, na którą w głównej mierze składają się usługi porządkowe oraz z zakresu facility management osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 294 mln zł, czyli o ponad 47 mln zł więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Tu dynamika wzrostu przychodów jest największa i wynosi ponad 16% W Jednostce Biznesowej Ochrona przychody ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 200 mln zł. W ujęciu segmentowym dynamiczny wzrost sprzedaży, przekraczający 20 %, zanotował segment Dystrybucja, obejmujący usługi cateringu, pralnictwa, rentalu i logistyki dostaw, którego przychody zwiększyły się w pierwszym półroczu o 20 mln zł i przekroczyły 98 mln zł.

„Konsekwentnie poszukujemy nowych akwizycji. Zakupy spółek obsługujących między innymi firmy z sektora przemysłu ciężkiego i energetycznego - koncernu Arcelor Mittal Poland i Dalkia Łódź S.A. oraz spółki logistyczno - handlowa Agrobud BHP i pośrednika ubezpieczeniowego Brokers Union, koncentrują naszą uwagę na nowych podmiotach. Jest to realna droga zwiększania przychodów i konsolidacji branży. Doskonalimy kompetencje restrukturyzacyjne. Coraz częściej jesteśmy partnerem w biznesie dla naszych klientów, a nie tylko prostym wykonawcą usług – to wyróżnia naszą Grupę wśród licznej konkurencji. Zaawansowanie technologiczne, dostępność najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i doświadczona kadra, to czynniki budujące rynkową pozycję i potencjał dla dalszego wzrostu”. – podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes Zarządu Impel SA.

W tym roku Zarząd Impel SA zdecydował o podziale akcji Impel S.A. poprzez wydzielenie działalności deweloperskiej z Impel SA. i przeniesieniu jej w całości do spółki Vantage Development S.A. Przyjęty Stosunek Wymiany Akcji oznacza, że w zamian za przenoszoną na VD S.A. część majątku Impel S.A. w postaci zorganizowanego, samodzielnego Zakładu Ecoimpel, akcjonariusze ISA obejmą w Dniu Referencyjnym Akcje Podziałowe, wyemitowane lub wydane w związku z Podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:3,2109. Długoterminowa analiza zmiany wartości akcji Impel wykazuje, iż są one wyceniane przez rynek z wysokim dyskontem w stosunku do wartości międzynarodowych spółek publicznych, prowadzących porównywalną działalność. W wyniku podziału kurs Impela zostanie skorygowany w dół, co zostanie wyrównane akcjonariuszom w formie  akcji Vantage Development S.A. Impel będzie wnioskować do Zarządu GPW, aby korekta ceny akcji Impel na pierwszym notowaniu po podziale została wyznaczona w oparciu o stosunek wartości wydzielanego z Impel Zakładu Ecoimpel, określonej w Planie Podziału na kwotę 184.230.572 zł do wartości Impel, określonej w Planie Podziału na kwotę 611.630.000 zł, tj. o 30,12%. Oczekuje się, że kurs powinien powrócić do poziomów sprzed podziału, tym samym spółka będzie właściwie wyceniana, ponieważ sam proces podziału nie będzie miał wpływu na działalność operacyjną i wyniki finansowe Grupy; nastąpi uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Impel i koncentracja na podstawowej działalności.

 

„Dzięki wydzieleniu działalności deweloperskiej uzyskamy jej wiarygodną rynkową wycenę. Teraz jest ona postrzegana w kontekście działalności outsourcingowej czyli z profilem działalności, z którym ze względu na odmienną specyfikę modelu biznesu a zatem i wyceny, nie powinna być łączona. Spotkania z inwestorami w sposób jednoznaczny wskazują na niedoszacowanie wartości działalności developerskiej w działalności outsourcingowej . W momencie wprowadzenia akcji VD SA do obrotu na GPW odblokuje się możliwość rynkowego pomiaru jej rezultatów. Bank ziemi, którym dysponuje VD (ponad 358 mln zł), jest bardzo dobrym prognostykiem dla rozwoju wartości spółki. Wydzielenie działalności developerskiej, przeniesienie jej do VDSA a, następnie wprowadzenie VDSA na GPW, umożliwi pomiar  jej efektów w oparciu o analizę porównawczą względem porównywalnych spółek developerskich notowanych na giełdzie. Taki stan rzeczy  daje przejrzysty obraz decyzyjny inwestorom. Notowane akcje VD SA będą dawały również większą elastyczność Zarządowi spółki deweloperskiej w podejmowaniu decyzji dotyczących zewnętrznego finansowania kolejnych projektów. Zarząd VD SA nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości akwizycji w zmieniającej się z każdym rokiem branży. W przypadku podjęcia decyzji o kupnie innego podmiotu, notowane akcje VD SA będą mogły stanowić narzędzie do rozliczenia transakcji.” – podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA.

 

Grupa Impel utrzymuje pozycję lidera w obszarze usług porządkowo-czystościowych, zwiększając przychody. Od początku b.r. Spółka Impel Cleaning rozpoczęła realizację nowych kontraktów szpitalnych na terenie całego kraju. Ponadto rozszerzamy obecność w obszarze usług handlingowych (naziemna obsługa pasażerskiego transportu lotniczego). Podjęta w dniu 1 maja 2011 roku współpraca w zakresie pełnej obsługi handlingowej linii lotniczych Enter Air, w poznańskim porcie lotniczym Ławica, zaowocowała rozpoczęciem współpracy z kolejnym Klientem - Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

 

„Spółka Impel Airport Partner od maja obsługuje w zakresie usług handlingowych czarterowe linie lotnicze Enter Air. W dniu 1 lipca 2011 roku Impel Airport Partner, rozpoczęła (również na terenie poznańskiego portu lotniczego Ławica), współpracę z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Pozyskanie PLL LOT stało się możliwe dzięki sprawnemu wdrożeniu pierwszego Klienta Spółki – linii lotniczych Enter Air, pozyskaniu wiarygodności rynkowej Grupy Impel w nowej dziedzinie usług, a także dzieki  efektywnym kosztowo rozwiązaniom oferowanym przez Spółkę Impel Airport Partner. Podkreślam, że Grupa Kapitałowa Impel, do której należy Spółka Impel Airport Partner, jest pierwszym prywatnym podmiotem, który uruchomił działalność handlingową w lokalnym porcie lotniczym na terenie naszego kraju. Usługi Impel Airport Partner realizowane są z najwyższą starannością i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.” – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

 

Grupa Ochrona, pomimo rosnącej presji cenowej na rynku rozwija i doskonali swoje kompetencje w obszarze ochrony imprez masowych w kraju. Impel Security Polska jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm w kraju w tej dziedzinie.

 

„Dysponujemy sprawdzoną i wykwalifikowaną kadrą pracowników, przeszkoloną w zakresie zabezpieczania imprez masowych. Posiadamy jednostki terenowe w miastach, które będą gospodarzami rozgrywek w ramach „Euro 2012” w Polsce. Dlatego też zamierzamy startować w przetargach na zapewnienie ochrony podczas imprez w ramach Euro 2012. Aby podczas EURO 2012 realizować usługę zgodnie z najwyższymi standardami, określonymi przez U E F A, zdecydowaliśmy się już dziś szkolić kompetencje pracowników w ramach programu organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Europejskie Stowarzyszenie Szefów Bezpieczeństwa na Stadionach Piłkarskich (ESSMA): „Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez”. Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom, będziemy dobrze przygotowani do realizacji zleceń. Zdobyte kompetencje przyniosły nam również uprawnienia do szkolenia pracowników ochrony innych firm. Program uwzględniał wszystkie obszary tematyczne związane z pracą stewardów, bazując na najlepszych europejskich praktykach i jest zgodny z polskimi regulacjami prawnymi, zawartymi w Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z 20 marca 2009 roku i w Rozporządzeniu z 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne. Stewardzi będą odpowiedzialni za udzielanie pomocy oraz przekazywanie informacji osobom uczestniczącym w imprezach, odbywających się na stadionach i w strefach kibiców. Do zadań stewardów należeć będzie także kontrola biletów, przegląd bagaży, udzielanie informacji o lokalizacji punktów gastronomicznych, medycznych czy toalet, wskazywanie gościom właściwych miejsc w sektorze, na trybunach – dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.

Program ma na celu osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich, gdzie odbywać się będą mecze w ramach „EURO 2012”, ale także zapewnienie najwyższej jakości organizacji wszystkich imprez masowych w naszym kraju. Pierwsze doświadczenia w zakresie ochrony stadionów na Euro 2012 firma Impel zdobyła podczas drzwi otwartych Stadionu Narodowego w Warszawie 24 lipca br., gdzie Impel Security Polska zapewniał bezpieczeństwo. W odwiedzinach wzięło udział 75 tysięcy Warszawiaków i turystów. Impel zdobywał doświadczenia chroniąc m.in. mecze siatkarskie Gwardii Wrocław, mecze piłkarskiej ekstraklasy z udziałem Wisły Kraków, mecze ekstraligi żużlowej z udziałem Unii Leszno, Tour de Pologne, Bokserskiej Walki Stulecia Gołota – Adamek, czy Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem.

DOC
Impel – strategiczne przyspieszenie (79,5 kB)
Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w I półroczu 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 593,8 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2010r. o ponad 60 mln zł czyli 11,3%. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 26,5 mln zł.