Zobacz pozostałe wpisy

Impel – trzeci rok wysokich kosztów wdrażania zmian legislacyjnych

22 marca 2018

Grupa Impel – największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu – osiągnęła w 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 2,21 mld złotych, co oznacza wzrost o ponad 187 milionów złotych tj. 9,3% w stosunku do roku 2016. Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 36,6 mln złotych.

 

Ustalony w 2017 roku podział usług w Grupie Impel na trzy obszary biznesowe (Facility Management, Industrial Services oraz Digital Services & BPO), a także wdrażanie nowej strategii pozwoliły na standaryzację procesów usługowych i zwiększanie specjalizacji usługowej. Konsekwentne wprowadzanie systemowych zmian w zarządzaniu Grupą Kapitałową skutkują również widoczną poprawą wewnętrznych procesów, mając wpływ na zadowolenie klientów.

 

W świetle istotnej zmiany kosztów pracy w 2017 roku spowodowanych ustawowym wprowadzeniem minimalnej stawki wynagrodzenia na umowach zleceniach, a także biorąc po uwagę wzrost rynkowej presji płacowej pozytywnie oceniamy osiągnięty skonsolidowany wynik operacyjny EBIT w kwocie 36,6 milionów złotych mimo jego obniżenia o 5 mln zł w stosunku do 2016 roku. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z poprawy wskaźników płynności finansowej, obniżenia długu i poprawy kowenantów bankowych.

 

- Na zmniejszenie wyniku operacyjnego największy wpływ negatywny miała wprowadzona ustawowo z dniem 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa we wszystkich rodzajach umów cywilnoprawnych na poziomie 13 zł za godzinę. Wprowadzenie minimalnej stawki spowodowało zwiększenie o 30% kosztów prac na umowach zleceniach, a także wypowiedzenie umów części klientom, którzy nie zaakceptowali wzrostu ich wartości mimo zmian legislacyjnych. Nastąpiła duża zmiana portfela kontraktów wynikająca z wypowiedzeń i pozyskania nowej sprzedaży, co krótkoterminowo wpłynęło negatywnie na wynik. Trudności waloryzacyjne były konsekwencją podobnej podwyżki kosztów pracy w roku 2016, kiedy wprowadzono ustawowo obligatoryjne oskładkowanie wynagrodzenia do wysokości minimalnej płacy krajowej na umowach zleceniach. Odpowiedzią na tak istotne zmiany otoczenia prawnego są prowadzone procesy optymalizacji struktur organizacyjnych oraz doskonalenie procesów wewnętrznych i procesów dostarczania usług. Ograniczamy koszty, równocześnie wdrażając komponenty innowacyjne i automatyzujące procesy. Priorytetem w nowej strategii jest dostarczanie klientom nowych specjalistycznych usług, na których uzyskujemy wyższą rentowność i wyższą produktywność. Biorąc pod uwagę dodatkowy koszt wynikający z finansowania wzrostu należności spowodowany nadzwyczajnymi przyrostami kosztów pracy, skupiliśmy się na poprawie wskaźników ekonomicznych decydujących o płynności finansowej. Zwiększyliśmy efektywność windykacji należności, skróciliśmy terminy płatności, w konsekwencji obniżyliśmy zadłużenie - podkreśla Grzegorz Dzik, prezes Impel SA.

 

[FM] Obszar Facility Management

W roku 2017 największy obszar biznesowy Facility Management (FM) zanotował wzrost przychodów przy redukcji marży. Renegocjacje warunków umów spowodowane wcześniej wspomnianymi zmianami przepisów dotyczyły w największym stopniu segmentu Facility Management (FM), który kumuluje zatrudnienie pracowników, pracujących w oparciu o najniższe stawki na rynku pracy. Przychody w tym segmencie wzrosły o 149 milionów złotych (10,4%), osiągając poziom przekraczający 1,58 miliarda złotych. Wynik operacyjny tego segmentu obniżył się o kwotę 9,8 miliona złotych, co wynika z największej wrażliwości na zmiany kosztów pracy w tym segmencie, jak również utraty części marży z kontraktów wypowiedzianych, na których nie udało się ustalić cen na poziomach akceptowalnych marż.

 

W roku 2017 Grupa Impel wzmocniła pozycję w segmencie sieci handlowych realizując usługi dla Carrefour Polska, LPP, Jeronimo Martins Polska oraz centrum handlowego Wroclavia. W segmencie Obrony Narodowej zwiększyła udział w ochronie polskich jednostek wojskowych do 30%, na rynku wartym 450 mln rocznie. Dodatkowo następuje systematyczna konwersja usług fizycznej ochrony mienia na rozwiązania techniczne. Zwiększono inwestycje w tym obszarze w raportowanym okresie o ponad 100%. Początek roku 2018 pokazuje dalszy wzrost i umacniającą się tendencję do optymalizacji systemów bezpieczeństwa.

 

- Skala projektów jest duża. Powołaliśmy Biuro Technologii Ochrony z inżynierami sprzedaży, których zadaniem jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań pozwalających na modernizacje systemów ochrony. Wprowadzanie komponentu innowacyjnego i automatyzacji procesów obniża koszty pracy w zapewnieniu bezpieczeństwa. Rozwiązanie to jest kluczowe dla klienta, gwarantuje mu wysoką jakość oraz stabilność ceny, która staje się mniej zależna od kosztów pracy – podkreśla Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

 

[IS] Obszar Industrial Services

Wydzielony od stycznia 2017 roku obszar biznesowy Industrial Services, rozwijający ofertę wysoko specjalizowanych usług, w skład którego wchodzą: czyszczenie przemysłowe, zintegrowana obsługa nieruchomości, produkcja i montaż elementów oznakowania obiektów (rebranding), odnotował istotny wzrost przychodów o kwotę 23 milionów złotych (10,1%), sukcesywnie poprawiając rentowność marży i zwiększając wynik operacyjny o 4,5 miliona złotych w stosunku do 2016 roku. Wyodrębnienie obszaru biznesowego Industrial Services w Grupie Impel stało się w minionym roku katalizatorem zmian zarówno systemu zarządzania tymi usługami, jak i dało perspektywy dla koncentracji na działaniach strategicznych w segmencie przemysłowym. Industrial Services w obszarze zintegrowanej obsługi nieruchomości rozszerzył kontraktowanie z firmą Logicor. Obecnie Impel obsługuje21 parków logistycznych o łącznej powierzchni ponad 1 200 000 m². Dodatkowo wśród klientów Grupy Impel są zakłady produkcyjne Aero Gearbox Ropczyce - Rolls Royce, Grupa MLP, Hamilton Sundstrand Rzeszów, i PZL Świdnik. Łączna wartość kontraktów wyniosła ponad 42 mln.

 

- Realizujemy coraz więcej inwestycji związanych są z przebudową, rozbudową i modernizacją obiektów dla instytucji publicznych, deweloperów oraz firm przemysłowych. Modernizowaliśmy rozmaite obiekty, jak: domy pomocy społecznej, szpitale, teatry, hotele. Jako podwykonawca realizowaliśmy specjalistyczne roboty instalacyjne. Łączne wartości kontraktów osiągnęły 24 mln zł. Pozyskujemy kontrakty, w których zapewniamy usługę zintegrowaną,  łączymy zarządzanie wraz z obsługą, utrzymaniem czystości, bezpieczeństwa, serwisem technicznym nieruchomości. Spółka Climbex wykonująca specjalistyczne prace związane z automatycznym czyszczeniem i remontami zbiorników na ropę naftową obsługuje klientów na terenie Polski: PERN SA, Lotos, PGNIG, Orlen, jak również za granicą: Bazan Group - Oil Refineries w Izraelu, VAOS Limited A/S  w Libii czy A/S Dansk Shell w Danii – komentuje Wojciech Rembikowski.

 

[Digital Services & BPO] Obszar cyfryzacji i wsparcie procesów biznesowych

Digital Services & BPO zwiększył przychody o 15 milionów złotych (4,3%), osiągając poziom 374,7 milionów zł i uzyskał zysk operacyjny w wysokości 2,6 mln. Obszar biznesowy innowacyjnie rozwija się, uruchamiając w usługach HR oraz usługach księgowych nowe produkty, proponujące rozwiązania optymalizacyjne, zarówno merytoryczne (rozszerzenie usług księgowych o rachunkowość zarządczą), jak i organizacyjną, tj.  Lean Management i robotyzację. Dzięki technologii oferowanej przez firmę UiPath wprowadzono automatyzm czynności do tej pory wykonywanych przez pracowników.

 

- Z sukcesem dostarczamy naszym klientom własne produkty, bazujące na technologii SAP, ułatwiające realizację coraz liczniejszych obowiązków ewidencyjno-raportowych, nakładanych przez ustawodawcę: SI-ZSMOPL dla branży farmaceutycznej, SI-SENT dla transportu i SI-NIP. Rozpoczęliśmy również realizację trzech innowacyjnych projektów dla firmy Sun Garden: automatyzacja obiegu dokumentów, czyli wdrożenie rozwiązania SI-Flow, wdrożenie Hybris e-commerce - portal internetowego do sprzedaży części zamiennych dla klientów detalicznych oraz wdrożenie Hybris Cloud for Sales – systemu CRM dla sprzedawców prowadzących sprzedaż u klientów biznesowych. System ma rejestrować aktywności sprzedawców, wizyty, kontakty z klientem i szanse sprzedażowe. Projekty wystartują produkcyjnie w maju-czerwcu 2018 r. Jest to pierwszy krok do rozwoju tych funkcjonalności w firmie Sun Garden między innymi w kierunku obsługi serwisu klienta oraz portalu dla klientów biznesowych, w którym będą oni mogli śledzić status swojego zamówienia od jego złożenia, aż do otrzymania produktu i płatności. Rozwijamy swoje kompetencje również w obszarze platformy Hybris, którą wdrożyliśmy u jednego z największych operatorów komórkowych w Europie – dodaje Grzegorz Dzik.