Info: 800 190 911 / cc.info@impel.pl
znajdź w serwisie RSS

Zobacz pozostałe wpisy

Impel utrzymuje tempo wzrostu przychodów

13 listopada 2012

Impel S.A., lider wśród polskich firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw, osiągnął 15% wzrost przychodów za trzy kwartały 2012 r. w stosunku do 2011 r., tj. 1 047,3 mln PLN. W III kwartale 2012 roku przychody  wyniosły 358,2 mln PLN,  a zysk operacyjny 19,6 mln PLN.

Najważniejszym wydarzeniem na dzień raportowania jest zamknięcie 3 procesów akwizycyjnych (Climbex, Ad Akta, Brink's).  Podpisanie docelowej umowy z Brink's C.L. Polska uzależnione jest od pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej możliwości przejęcia spółki. Łączne przychody w 2011 r. wymienionych spółek to kwota 80 mln zł.

W strategii Grupy Impel akwizycje stanowią ważny czynnik wzrostu. Zamknięte przejęcia pozwolą nam zwiększyć dynamikę wzrostu i, co ważniejsze zyski. Zakup Spółki Climbex, która dołączy do Segmentu - Obsługa Nieruchomości, umożliwia oferowanie nowoczesnych i wysokospecjalistycznych usług w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowych w Polsce i za granicą. Natomiast przejęcie Brink's C.L. Polska umacnia naszą pozycję na rynku w sektorze usług konwojowania i liczenia wartości pieniężnych, przybliżając nas do pozycji lidera. Dzięki tej akwizycji zwiększamy potencjał dalszego wzrostu, będziemy mogli zapewnić również bardziej efektywną realizację usług. Mamy nadzieję na dobrą współpracę z nowymi Klientami i liczymy, że przyniesie ona wymierne korzyści dla obu stron. Zakup spółki Brink's C.L. Polska i Ad Akta to ważny krok w kierunku konsolidacji rynku ochrony i perspektywa dalszego rozwoju Segmentu Ochrona. Prowadzimy dalsze procesy akwizycyjne, które wzmocnią portfolio Grupy Impel."  -  podkreśla Danuta Czajka, wiceprezes Impel SA.

Cieszy nas 200% wzrost operacji zagranicznych, a szczególnie dynamika wzrostu w zakresie Linii Produktowej Business Process Outsourcing -  BPO (Accounting, HR, Informatyka). Wzrost w tej wyspecjalizowanej linii wyniósł 68% rok do roku. Duże zainteresowanie rynku naszym pakietem usług BPO wynika z bardzo efektywnych praktyk Impela oferowanych Klientom na podstawie własnych doświadczeń w tym segmencie.  W okresie trzech kwartałów, w segmentach tradycyjnie najlepsza jest Obsługa Nieruchomości, z ponad 500 mln przychodów ze sprzedaży przy rentowności 5,4%, a dalej Ochrona z przychodami ponad 334 mln zł i rentownością 2,9%. Jednostka Biznesowa - Dystrybucja osiągnęła natomiast przychody na poziomie 211 mln zł i wypracowała rentowność 3,8%. Na podkreślenie jednak zasługuje wzrost sprzedaży w tym segmencie o blisko 40%.

„Cieszy nas utrzymanie dobrych wyników, mimo bardzo niekorzystnych zmian w przepisach. Brak dostosowania przepisów o zamówieniach publicznych do gwałtownych zmian wpływających na rzeczywiste koszty realizacji zleceń w 2012 roku prowadzi do obniżania rentowności. Istotnymi czynnikami negatywnie wpływającymi na rentowność są również: wzrost ZUS-u o 2%, VAT-u o 1%, obniżenie dofinansowań o 20%, wzrost płacy minimalnej o 8%. Osiągnięte wyniki pomimo wielu nakładających się negatywnych wpływów potwierdzają, że właściwie została przyjęta strategia „dynamiczny wzrost sprzedaży". Równie ważne dla utrzymania wyników były podjęte działania restrukturyzacyjne. Skutki naszych działań widoczne w rezultatach finansowych, potwierdzają, że jesteśmy wiarygodni dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego. Przychody rosną, co oznacza, że nasi klienci darzą nas zaufaniem, a to jest dla nas najważniejsze" - mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Zarządu Impel S.A.

Analiza osiągniętych wyników pozwala analitykom rynkowym wyceniać naszą spółkę 20% powyżej dzisiejszej wartości na giełdzie z rekomendacją KUPUJ.

„Jest to dla nas dobry prognostyk na przyszłość. Przyjęta przez Grupę Impel strategia dynamicznego wzrostu ma na celu przygotowanie jak największej bazy przychodów na „lepsze czasy" dla polskiego rynku, tj. w perspektywie 2-3 lat. Historia naszej firmy wskazuje na powtarzającą się zależność, dynamiczny wzrost przychodów w latach spowolnienia polskiej gospodarki wpływa na obniżenie rentowności, ale przy odwróceniu trendu i poprawie warunków makroekonomicznych, rentowność na dużym wolumenie sprzedaży wzrośnie. Stąd w strategicznych zapowiedziach Grupy Impel pojawia się wysoko postawiona poprzeczka: 2 miliardy zł przychodów na koniec roku 2014. Ponadto, jesteśmy przekonani, że coraz  większy udział usług specjalistycznych wzmacnia naszą pozycję rynkową i potwierdza naszą rolę lidera zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstw na polskim rynku." - dodaje Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A.

DOC
Impel utrzymuje tempo wzrostu przychodów (128,5 kB)
Impel S.A., lider wśród polskich firm specjalizujących się w outsourcingu dla przedsiębiorstw, osiągnął 15% wzrost przychodów za trzy kwartały 2012 r. w stosunku do 2011 r., tj. 1047,3 mln PLN. W III kwartale 2012 roku przychody wyniosły 358,2 mln PLN, a zysk operacyjny 19,6 mln PLN.Najważniejszym wydarzeniem na dzień raportowania jest zamknięcie 3 procesów akwizycyjnych (Climbex, Ad Akta, Brink's). Podpisanie docelowej umowy z Brink's C.L. Polska uzależnione jest od pozytywnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącej możliwości przejęcia spółki. Łączne przychody w 2011 r. wymienionych spółek to kwota 80 mln zł.